825 122

tunely silniční - ražené

JKSO Popis JKSO MJ JC
2004-2016
[Kč]
JC
2004
[Kč]
JC
2005
[Kč]
JC
2006
[Kč]
JC
2007
[Kč]
JC
2008
[Kč]
JC
2009
[Kč]
JC
2010
[Kč]
JC
2012
[Kč]
JC
2013
[Kč]
JC
2014
[Kč]
JC
2015
[Kč]
JC
2016
[Kč]
Celková
váha
[%]
Celková cena
2004-2016
[Kč]
825 122 tunely silniční - ražené M 965 519 0 1 010 796 804 949 2 018 772 0 0 0 0 0 0 0 0 6,8 17 416 024 834
Celkem za vyhodnocované stavby 2004 - 2016 257 562 545 006