827 112

řady vodovodní přívodní a zásobovací z trub ocelových

JKSO Popis JKSO MJ JC
2004-2016
[Kč]
JC
2004
[Kč]
JC
2005
[Kč]
JC
2006
[Kč]
JC
2007
[Kč]
JC
2008
[Kč]
JC
2009
[Kč]
JC
2010
[Kč]
JC
2012
[Kč]
JC
2013
[Kč]
JC
2014
[Kč]
JC
2015
[Kč]
JC
2016
[Kč]
Celková
váha
[%]
Celková cena
2004-2016
[Kč]
827 112 řady vodovodní přívodní a zásobovací z trub ocelových M 23 925 11 080 18 986 16 753 20 996 31 439 12 581 0 0 0 0 7 984 0 0,1 334 346 364
Celkem za vyhodnocované stavby 2004 - 2016 257 562 545 006