827 113

řady vodovodní přívodní a zásobovací z trub litinových

JKSO Popis JKSO MJ JC
2004-2016
[Kč]
JC
2004
[Kč]
JC
2005
[Kč]
JC
2006
[Kč]
JC
2007
[Kč]
JC
2008
[Kč]
JC
2009
[Kč]
JC
2010
[Kč]
JC
2012
[Kč]
JC
2013
[Kč]
JC
2014
[Kč]
JC
2015
[Kč]
JC
2016
[Kč]
Celková
váha
[%]
Celková cena
2004-2016
[Kč]
827 113 řady vodovodní přívodní a zásobovací z trub litinových M 27 213 15 374 36 987 48 126 21 588 24 257 35 707 26 720 26 718 0 2 603 0 4 428 0,2 552 324 846
Celkem za vyhodnocované stavby 2004 - 2016 257 562 545 006