827 133

sítě vodovodní rozvodné z trub litinových

JKSO Popis JKSO MJ JC
2004-2016
[Kč]
JC
2004
[Kč]
JC
2005
[Kč]
JC
2006
[Kč]
JC
2007
[Kč]
JC
2008
[Kč]
JC
2009
[Kč]
JC
2010
[Kč]
JC
2012
[Kč]
JC
2013
[Kč]
JC
2014
[Kč]
JC
2015
[Kč]
JC
2016
[Kč]
Celková
váha
[%]
Celková cena
2004-2016
[Kč]
827 133 sítě vodovodní rozvodné z trub litinových M 7 237 9 015 7 952 4 683 6 023 9 841 5 378 9 779 9 659 8 146 9 788 9 586 0 0,1 290 778 431
Celkem za vyhodnocované stavby 2004 - 2016 257 562 545 006