827 213

sítě kanalizační z trub litinových

JKSO Popis JKSO MJ JC
2004-2016
[Kč]
JC
2004
[Kč]
JC
2005
[Kč]
JC
2006
[Kč]
JC
2007
[Kč]
JC
2008
[Kč]
JC
2009
[Kč]
JC
2010
[Kč]
JC
2012
[Kč]
JC
2013
[Kč]
JC
2014
[Kč]
JC
2015
[Kč]
JC
2016
[Kč]
Celková
váha
[%]
Celková cena
2004-2016
[Kč]
827 213 sítě kanalizační z trub litinových M 7 685 14 686 4 800 6 056 0 0 13 959 0 0 0 0 14 516 0 0,1 256 279 338
Celkem za vyhodnocované stavby 2004 - 2016 257 562 545 006