827 214

sítě kanalizační z trub beton, železobet

JKSO Popis JKSO MJ JC
2004-2016
[Kč]
JC
2004
[Kč]
JC
2005
[Kč]
JC
2006
[Kč]
JC
2007
[Kč]
JC
2008
[Kč]
JC
2009
[Kč]
JC
2010
[Kč]
JC
2012
[Kč]
JC
2013
[Kč]
JC
2014
[Kč]
JC
2015
[Kč]
JC
2016
[Kč]
Celková
váha
[%]
Celková cena
2004-2016
[Kč]
827 214 sítě kanalizační z trub beton, železobet M 8 605 8 605 8 622 6 413 6 248 12 866 24 549 10 226 5 352 19 788 8 096 1 529 0 0,4 1 109 009 799
Celkem za vyhodnocované stavby 2004 - 2016 257 562 545 006