827 215

sítě kanalizační z trub kameninových

JKSO Popis JKSO MJ JC
2004-2016
[Kč]
JC
2004
[Kč]
JC
2005
[Kč]
JC
2006
[Kč]
JC
2007
[Kč]
JC
2008
[Kč]
JC
2009
[Kč]
JC
2010
[Kč]
JC
2012
[Kč]
JC
2013
[Kč]
JC
2014
[Kč]
JC
2015
[Kč]
JC
2016
[Kč]
Celková
váha
[%]
Celková cena
2004-2016
[Kč]
827 215 sítě kanalizační z trub kameninových M 7 079 6 848 7 704 4 552 5 653 8 390 9 137 5 330 8 125 4 562 6 646 0 0 0,8 1 934 331 990
Celkem za vyhodnocované stavby 2004 - 2016 257 562 545 006