827 221

sběrače kanalizační a stoky odlehčovací z trub z plastických hmot a sklolaminátu

JKSO Popis JKSO MJ JC
2004-2016
[Kč]
JC
2004
[Kč]
JC
2005
[Kč]
JC
2006
[Kč]
JC
2007
[Kč]
JC
2008
[Kč]
JC
2009
[Kč]
JC
2010
[Kč]
JC
2012
[Kč]
JC
2013
[Kč]
JC
2014
[Kč]
JC
2015
[Kč]
JC
2016
[Kč]
Celková
váha
[%]
Celková cena
2004-2016
[Kč]
827 221 sběrače kanalizační a stoky odlehčovací z trub z plastických hmot a sklolaminátu M 17 007 17 807 47 018 24 522 0 36 496 11 021 0 0 0 10 553 16 062 3 613 0,1 124 436 450
Celkem za vyhodnocované stavby 2004 - 2016 257 562 545 006