827 224

sběrače kanalizační a stoky odlehčovací z trub beton, železobet

JKSO Popis JKSO MJ JC
2004-2016
[Kč]
JC
2004
[Kč]
JC
2005
[Kč]
JC
2006
[Kč]
JC
2007
[Kč]
JC
2008
[Kč]
JC
2009
[Kč]
JC
2010
[Kč]
JC
2012
[Kč]
JC
2013
[Kč]
JC
2014
[Kč]
JC
2015
[Kč]
JC
2016
[Kč]
Celková
váha
[%]
Celková cena
2004-2016
[Kč]
827 224 sběrače kanalizační a stoky odlehčovací z trub beton, železobet M 20 554 40 124 15 166 22 365 13 592 43 122 16 609 20 088 0 15 026 0 32 370 0 0,1 160 565 943
Celkem za vyhodnocované stavby 2004 - 2016 257 562 545 006