827 522

sítě plynovodní z trub ocelových

JKSO Popis JKSO MJ JC
2004-2016
[Kč]
JC
2004
[Kč]
JC
2005
[Kč]
JC
2006
[Kč]
JC
2007
[Kč]
JC
2008
[Kč]
JC
2009
[Kč]
JC
2010
[Kč]
JC
2012
[Kč]
JC
2013
[Kč]
JC
2014
[Kč]
JC
2015
[Kč]
JC
2016
[Kč]
Celková
váha
[%]
Celková cena
2004-2016
[Kč]
827 522 sítě plynovodní z trub ocelových M 15 621 0 0 0 0 12 697 11 135 5 790 0 4 963 10 609 21 802 0 0,1 133 576 346
Celkem za vyhodnocované stavby 2004 - 2016 257 562 545 006