833 264

úpravy koryt zastropením nebo zatrubením - opevnění břehu a dna mont bet, z trub bet

JKSO Popis JKSO MJ JC
2004-2016
[Kč]
JC
2004
[Kč]
JC
2005
[Kč]
JC
2006
[Kč]
JC
2007
[Kč]
JC
2008
[Kč]
JC
2009
[Kč]
JC
2010
[Kč]
JC
2012
[Kč]
JC
2013
[Kč]
JC
2014
[Kč]
JC
2015
[Kč]
JC
2016
[Kč]
Celková
váha
[%]
Celková cena
2004-2016
[Kč]
833 264 úpravy koryt zastropením nebo zatrubením - opevnění břehu a dna mont bet, z trub bet M 14 015 0 14 015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 2 887 101
Celkem za vyhodnocované stavby 2004 - 2016 257 562 545 006