Všechna JKSO

Indexy cen stavebních prací podle ČSÚ
JKSO Popis JKSO MJ JC
2004-2016
[Kč]
JC
2004
[Kč]
JC
2005
[Kč]
JC
2006
[Kč]
JC
2007
[Kč]
JC
2008
[Kč]
JC
2009
[Kč]
JC
2010
[Kč]
JC
2012
[Kč]
JC
2013
[Kč]
JC
2014
[Kč]
JC
2015
[Kč]
JC
2016
[Kč]
váha
2004-2016
[%]
Celkem
2004-2016
[Kč]
803 569 domy bytové netypové - protihluková okna M2 8 066 11 572 0 9 584 9 149 9 352 10 858 9 251 7 221 5 953 4 639 0 0 0,21 534 858 562
814 115 septiky a jímky - svislá nosná konstrukce mont z dílců bet plošných KUS 2 684 158 0 3 989 205 2 377 024 1 917 953 0 0 0 0 0 0 0 0 0,03 80 524 730
814 133 nádrže usazovací, dosazovací, uskladňovací - svislá nosná konstrukce monolit bet plošná KUS 4 881 254 0 0 3 402 411 0 5 828 365 3 041 136 0 0 0 0 0 0 0,12 307 518 995
814 135 nádrže usazovací, dosazovací, uskladňovací - svislá nosná konstrukce mont z dílců bet plošných KUS 3 796 017 0 0 0 9 671 339 3 638 151 3 102 810 0 0 0 0 3 253 596 0 0,15 375 805 683
815 221 oplocení s podezdívkou - svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků M 13 633 0 0 0 0 0 14 039 0 10 538 0 0 0 0 0,00 4 812 379
815 227 oplocení s podezdívkou - svislá nosná konstrukce kovová M 1 637 0 0 1 033 0 5 006 3 141 0 0 0 0 0 0 0,01 15 007 096
815 235 oplocení bez podezdívky - svislá nosná konstrukce mont z dílců bet plošných M 3 134 0 0 0 0 0 3 134 0 0 0 0 0 0 0,00 980 826
815 237 oplocení bez podezdívky - svislá nosná konstrukce kovová M 969 772 1 042 516 811 1 213 1 027 1 413 655 756 0 846 0 0,14 371 290 237
815 238 oplocení bez podezdívky - svislá nosná konstrukce dřevěná na bázi dřevní hmoty M 5 556 0 0 5 556 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 2 372 341
815 411 zdi opěrné - svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků, kamene (vč. gabionů) M3 7 321 6 443 5 879 4 958 4 817 6 457 10 878 9 507 19 663 4 211 11 998 20 741 0 0,13 339 807 783
815 413 zdi opěrné - svislá nosná konstrukce monolit bet plošná M3 17 893 17 218 18 402 13 572 22 673 18 762 25 592 0 25 634 21 437 28 458 15 489 0 0,57 1 463 423 963
815 415 zdi opěrné - svislá nosná konstrukce mont z dílců bet plošných M3 33 144 26 301 36 110 13 270 16 082 0 10 588 24 525 0 0 0 39 228 0 0,04 107 056 688
815 419 zdi opěrné - svislá nosná konstrukce z jiných materiálů M3 1 447 1 447 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,03 70 630 233
815 421 zdi zárubní - svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků, kamene (vč. gabionů) M3 7 137 3 674 6 093 3 087 40 637 8 170 9 587 0 0 0 3 572 7 924 0 0,14 364 687 782
815 423 zdi zárubní - svislá nosná konstrukce monolit bet plošná M3 16 453 16 864 15 106 14 673 9 679 26 848 0 0 0 57 363 0 36 495 0 0,06 164 827 990
815 425 zdi zárubní - svislá nosná konstrukce mont z dílců bet plošných M3 10 376 10 376 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 11 672 787
815 441 zdi kotvené - svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků M2 45 131 0 0 0 0 0 45 131 0 0 0 0 0 0 0,01 20 038 175
815 442 zdi kotvené - svislá nosná konstrukce monolit bet tyčová M2 50 884 0 0 0 0 0 50 884 0 0 0 0 0 0 0,13 339 245 801
815 443 zdi kotvené - svislá nosná konstrukce monolit bet plošná M2 13 625 0 14 534 12 129 64 146 4 082 0 0 0 12 700 0 0 0 0,21 546 826 475
815 445 zdi kotvené - svislá nosná konstrukce mont z dílců bet plošných M2 94 258 0 27 373 0 0 0 118 733 0 0 0 0 0 0 0,09 234 325 192
815 447 zdi kotvené - svislá nosná konstrukce kovová M2 548 0 0 0 0 548 0 0 0 0 0 0 0 0,01 12 958 318
815 459 valy opěrné - svislá nosná konstrukce z jiných materiálů M3 1 063 0 0 0 0 975 1 500 0 0 0 0 0 0 0,05 120 690 880
815 461 stěny protihlukové - svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků, kamene M2 5 056 0 0 0 0 5 056 0 0 0 0 0 0 0 0,00 5 864 934
815 463 stěny protihlukové - svislá nosná konstrukce monolit bet plošná M2 4 701 0 0 0 4 701 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 4 941 003
815 465 stěny protihlukové - svislá nosná konstrukce mont z dílců bet plošných M2 5 410 5 390 6 610 3 873 5 212 5 777 6 403 12 042 5 130 5 637 0 4 073 4 675 0,71 1 836 833 365
815 466 stěny protihlukové - svislá nosná konstrukce ze skla, plexiglass M2 6 506 6 353 6 733 5 173 5 985 8 774 9 507 8 160 6 758 5 142 0 0 0 0,20 506 560 229
815 468 stěny protihlukové - svislá nosná dřevěná, na bázi dřevní hmoty M2 4 517 3 969 0 3 813 4 523 5 937 12 129 0 4 532 0 0 0 0 0,07 169 093 015
815 469 stěny protihlukové - svislá nosná konstrukce z plastických hmot, recykl. plastů M2 5 156 4 330 4 819 3 694 5 245 6 041 7 302 0 4 536 3 027 0 0 0 0,40 1 024 005 001
815 499 zdi a valy samostatné ostatní - svislá nosná konstrukce z jiných materiálů M3 490 0 0 0 0 490 0 0 0 0 0 0 0 0,02 62 816 237
821 111 R mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce zděná REK M2 62 570 61 889 0 47 687 0 0 0 0 0 0 1 026 242 0 0 0,01 23 338 689
821 112 N mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce monolit bet nepředpjatá NOV M2 44 675 44 173 45 527 34 068 33 173 53 305 55 821 71 838 70 772 54 039 33 883 33 923 69 053 2,40 6 182 867 291
821 112 R mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce monolit bet nepředpjatá REK M2 17 913 11 988 13 679 32 993 29 812 25 661 32 902 41 407 35 170 31 204 28 154 2 674 14 422 0,53 1 376 126 297
821 113 N mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce monolit bet předpjatá NOV M2 34 733 36 044 39 522 26 346 37 099 41 649 40 207 0 0 75 260 22 833 25 273 25 216 16,05 41 411 296 854
821 113 R mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce monolit bet předpjatá REK M2 15 858 20 499 0 17 050 0 19 421 0 0 8 951 14 540 19 378 57 885 11 982 0,23 581 999 025
821 114 N mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet nepředpjatých NOV M2 45 839 53 435 52 736 35 074 36 442 36 811 53 398 0 0 50 858 0 50 492 49 875 0,35 893 409 352
821 114 R mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet nepředpjatých REK M2 27 775 15 261 0 39 781 29 719 43 674 72 135 60 229 0 36 471 14 260 28 929 0 0,19 485 929 171
821 115 N mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet předpjatých NOV M2 43 859 36 734 57 390 28 245 40 762 41 656 38 327 0 34 112 0 0 107 177 54 326 1,84 4 756 103 979
821 115 R mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet předpjatých REK M2 17 925 14 516 7 219 0 31 903 20 651 13 972 13 441 24 838 16 770 16 927 26 409 12 381 1,14 2 942 343 651
821 116 N mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce spřažená ocelobet NOV M2 44 303 37 130 51 524 31 033 38 320 55 770 57 596 0 0 0 33 197 55 653 0 5,26 13 584 680 024
821 116 R mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce spřažená ocelobet REK M2 22 009 17 501 0 0 0 0 0 0 16 145 41 274 0 35 477 11 906 0,06 162 251 950
821 117 N mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce kovová NOV M2 63 115 80 097 0 75 500 85 186 35 761 30 059 27 864 62 583 0 21 057 32 092 0 0,54 1 397 755 575
821 117 R mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce kovová REK M2 22 383 0 0 1 644 0 0 81 522 0 0 36 814 0 8 976 0 0,30 782 369 138
821 127 N mosty pozem kom pro zatíž tř B - vodorovná nosná konstrukce kovová NOV M2 41 778 42 177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 706 0 0,00 8 480 982
821 127 R mosty pozem kom pro zatíž tř B - vodorovná nosná konstrukce kovová REK M2 1 866 0 0 0 0 0 0 0 4 389 0 0 0 0 0,00 10 237 809
821 212 N mosty železniční pro normálně rozchodné a širokorozchodné dráhy zatížené vlakem A - vodorovná nosná konstrukce monolit bet nepředpjatá NOV M2 123 152 0 0 0 0 132 463 0 97 153 0 0 0 0 0 0,01 24 753 641
821 214 N mosty železniční pro normálně rozchodné a širokorozchodné dráhy zatížené vlakem A - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet nepředpjatých NOV M2 31 377 0 31 377 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 1 662 963
821 216 N mosty železniční pro normálně rozchodné a širokorozchodné dráhy zatížené vlakem A - vodorovná nosná konstrukce spřažená ocelobet NOV M2 127 574 229 703 100 177 77 049 73 188 157 007 0 0 0 0 0 0 0 0,10 257 189 779
821 217 N mosty železniční pro normálně rozchodné a širokorozchodné dráhy zatížené vlakem A - vodorovná nosná konstrukce kovová NOV M2 139 083 0 173 155 53 470 0 0 229 431 0 0 0 0 0 0 0,06 163 422 332
821 255 R mosty tramvajové - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet předpjatých REK M2 30 456 0 0 0 0 30 456 0 0 0 0 0 0 0 0,01 18 517 445
821 432 N lávky a mosty pro chodce - vodorovná nosná konstrukce monolit bet nepředpjatá NOV M2 28 164 0 19 580 18 400 0 47 285 114 791 0 0 0 0 0 0 0,01 34 303 696
821 433 N lávky a mosty pro chodce - vodorovná nosná konstrukce monolit bet předpjatá NOV M2 40 483 55 669 0 20 255 0 44 128 49 968 0 0 0 0 0 0 0,03 69 751 947
821 434 N lávky a mosty pro chodce - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet nepředpjatých NOV M2 50 103 0 48 777 0 0 0 58 977 0 0 0 0 0 0 0,01 18 888 895
821 435 N lávky a mosty pro chodce - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet předpjatých NOV M2 31 125 0 128 989 17 019 65 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0,02 39 684 443
821 436 N lávky a mosty pro chodce - vodorovná nosná konstrukce spřažená ocelobet NOV M2 55 922 48 087 0 0 0 0 71 893 0 0 0 0 0 0 0,03 70 685 236
821 437 N lávky a mosty pro chodce - vodorovná nosná konstrukce kovová NOV M2 67 220 66 557 0 30 225 0 0 101 858 0 0 0 0 0 0 0,02 42 953 894
821 438 N lávky a mosty pro chodce - vodorovná nosná konstrukce dřevěná NOV M2 47 598 0 0 0 0 0 0 47 598 0 0 0 0 0 0,00 1 189 954
822 214 N dálnice - kryt monolit bet NOV M2 4 780 4 619 6 203 3 100 0 6 468 0 0 0 0 0 2 537 0 5,59 14 435 751 091
822 214 R dálnice - kryt monolit bet REK M2 2 091 0 0 0 0 0 0 0 0 1 764 0 2 614 0 1,12 2 890 591 816
822 217 N dálnice - kryt z kameniva obalovaného živicí NOV M2 6 133 6 767 6 833 3 128 6 320 5 961 0 9 110 0 0 0 0 1 993 7,83 20 193 988 043
822 217 R dálnice - kryt z kameniva obalovaného živicí REK M2 1 824 2 683 0 0 0 3 235 1 616 0 0 0 1 707 1 572 1 982 1,00 2 591 871 729
822 223 N silnice I. třídy - kryt dlážděný (bez ohledu na materiál dlažebních prvků) NOV M2 4 553 0 0 0 0 0 0 4 553 0 0 0 0 0 0,00 6 387 380
822 223 R silnice I. třídy - kryt dlážděný (bez ohledu na materiál dlažebních prvků) REK M2 1 174 0 0 0 0 0 0 0 0 1 174 0 0 0 0,00 7 552 685
822 224 N silnice I. třídy - kryt monolit bet NOV M2 4 657 3 824 4 303 0 2 919 6 879 5 174 0 0 0 2 792 0 0 1,82 4 703 203 705
822 224 R silnice I. třídy - kryt monolit bet REK M2 3 984 0 0 0 0 0 3 805 0 0 0 0 6 946 0 0,29 743 307 282
822 225 N silnice I. třídy - kryt mont bet NOV M2 1 468 0 0 0 0 1 468 0 0 0 0 0 0 0 0,00 5 870 358
822 227 N silnice I. třídy - kryt z kameniva obaleného živicí NOV M2 4 317 3 836 4 920 3 146 2 869 5 154 5 053 2 848 3 093 3 520 2 671 2 779 1 837 13,58 35 045 958 083
822 227 R silnice I. třídy - kryt z kameniva obaleného živicí REK M2 913 895 921 870 705 956 1 051 832 788 755 1 045 1 098 1 520 8,35 21 547 870 646
822 234 N silnice II. třídy - kryt monolit bet NOV M2 4 846 0 4 846 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01 26 533 788
822 237 N silnice II. třídy - kryt z kameniva obaleného živicí NOV M2 3 393 3 667 3 785 3 003 1 362 3 735 2 811 4 047 4 573 0 1 632 1 743 1 529 0,90 2 328 257 532
822 237 R silnice II. třídy - kryt z kameniva obaleného živicí REK M2 723 1 087 468 324 445 711 710 1 088 1 217 1 490 5 411 990 7 609 1 623 0,71 1 843 032 119
822 245 N silnice III.třídy - kryt mont bet NOV M2 708 0 0 0 560 2 097 0 0 0 0 0 0 0 0,01 18 392 072
822 246 N silnice III.třídy - kryt z kameniva prolévaného živicí NOV M2 1 025 0 2 325 0 0 0 0 0 0 0 0 349 0 0,00 9 812 782
822 247 N silnice III.třídy - kryt z kameniva obalovaného živicí NOV M2 3 326 2 869 3 092 1 787 2 693 4 423 4 589 1 060 0 3 375 1 940 2 173 0 0,92 2 372 277 605
822 247 R silnice III.třídy - kryt z kameniva obalovaného živicí REK M2 531 533 358 293 213 905 570 1 555 0 1 925 1 862 2 949 0 0,48 1 245 569 768
822 252 N komunikace místní I. třídy - kryt z kameniva, popř. vč. úpravy postřikem, nátěrem apod. NOV M2 1 130 0 0 858 0 2 650 0 0 0 0 0 0 0 0,00 7 402 980
822 253 N komunikace místní I. třídy - kryt dlážděný (bez ohledu na materiál dlažebních prvků) NOV M2 1 900 4 392 0 1 514 0 3 484 0 0 0 0 0 0 0 0,02 40 945 838
822 253 R komunikace místní I. třídy - kryt dlážděný (bez ohledu na materiál dlažebních prvků) REK M2 1 602 1 479 0 0 0 0 0 4 958 0 0 0 1 680 0 0,00 9 283 850
822 254 N komunikace místní I. třídy - kryt monolit bet NOV M2 3 824 0 3 715 0 0 3 925 0 0 0 0 0 0 0 0,01 34 059 222
822 255 N komunikace místní I. třídy - kryt mont bet NOV M2 2 625 2 292 0 1 918 0 2 709 2 010 3 200 7 049 0 0 0 0 0,02 61 700 857
822 255 R komunikace místní I. třídy - kryt mont bet REK M2 2 579 0 0 0 0 2 579 0 0 0 0 0 0 0 0,00 8 513 355
822 256 N komunikace místní I. třídy - kryt z kameniva prolévaného živicí NOV M2 1 352 3 998 2 673 872 0 1 400 0 0 0 0 0 0 0 0,04 103 530 304
822 257 N komunikace místní I. třídy - kryt z kameniva obalovaného živicí NOV M2 2 690 3 005 2 509 1 804 2 062 4 011 2 872 3 009 2 766 2 072 1 893 0 0 0,81 2 080 590 883
822 257 R komunikace místní I. třídy - kryt z kameniva obalovaného živicí_REK M2 796 1 039 840 337 1 074 1 339 580 3 130 1 740 1 042 3 190 2 337 0 0,24 607 169 202
822 262 N komunikace místní II. třídy - kryt z kameniva, popř. vč. úpravy postřikem, nátěrem apod. NOV M2 1 444 1 479 1 009 1 313 2 266 1 204 0 0 0 0 0 0 0 0,17 439 285 246
822 264 N komunikace místní II. třídy - kryt monolit bet NOV M2 1 438 0 0 1 678 0 1 437 0 0 0 0 0 0 0 0,06 151 665 373
822 265 N komunikace místní II. třídy - kryt mont bet NOV M2 2 070 0 0 0 0 2 070 0 0 0 0 0 0 0 0,01 28 076 963
822 266 N komunikace místní II. třídy - kryt z kameniva prolévaného živicí NOV M2 1 418 1 982 1 621 948 0 1 265 2 603 0 0 0 2 458 126 0 624 0,09 221 442 218
822 266 R komunikace místní II. třídy - kryt z kameniva prolévaného živicí REK M2 673 0 0 399 0 921 0 0 0 0 0 0 0 0,04 107 786 045
822 267 N komunikace místní II. třídy - kryt z kameniva obalovaného živicí NOV M2 2 220 1 717 2 042 1 045 1 560 3 448 1 902 0 0 428 840 1 618 0 0,34 888 984 258
822 267 R komunikace místní II. třídy - kryt z kameniva obalovaného živicí REK M2 865 0 0 312 0 2 797 1 393 0 0 1 283 0 2 175 0 0,01 27 704 947
822 272 N chodníky - kryt z kameniva, popř. vč. úpravy postřikem, nátěrem apod. NOV M2 9 027 0 0 0 0 9 027 0 0 0 0 0 0 0 0,00 4 928 793
822 273 N chodníky - kryt dlážděný (bez ohledu na materiál dlažebních prvků) NOV M2 1 598 1 584 1 824 1 358 1 452 1 772 1 663 2 077 2 830 1 209 1 059 2 003 902 0,08 198 352 904
822 273 R chodníky - kryt dlážděný (bez ohledu na materiál dlažebních prvků) REK M2 1 363 931 1 020 0 0 1 395 1 278 2 828 1 269 1 123 1 325 1 403 0 0,03 85 583 385
822 274 N chodníky - kryt monolit bet NOV M2 1 230 0 1 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 2 356 650
822 275 N chodníky - kryt mont bet NOV M2 1 576 0 0 0 1 490 1 629 0 0 0 0 0 0 0 0,00 2 682 732
822 277 N chodníky - kryt z kameniva obalovaného živicí NOV M2 2 872 0 4 083 1 920 0 2 975 1 355 0 0 0 1 330 0 0 0,05 124 530 090
822 277 R chodníky - kryt z kameniva obalovaného živicí REK M2 2 351 0 0 0 0 3 400 0 0 0 0 0 1 285 5 872 0,00 8 330 712
822 527 R plochy dvorů a nádvoří - kryt z kameniva obalovaného živicí REK M2 1 945 0 0 0 0 0 1 945 0 0 0 0 0 0 0,00 3 660 181
822 553 N plochy odstavné (i parkovací) - kryt dlážděný (bez ohledu na materiál dlažebních prvků) NOV M2 1 867 0 0 0 0 1 922 1 696 0 0 0 0 0 0 0,00 10 237 796
822 554 N plochy odstavné (i parkovací) - kryt monolit bet NOV M2 1 961 0 0 0 0 2 148 0 0 0 0 0 1 957 0 0,03 82 245 755
822 555 N plochy odstavné (i parkovací) - kryt mont bet NOV M2 2 607 0 2 607 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01 14 284 359
822 557 N plochy odstavné (i parkovací) - kryt z kameniva obalovaného živicí NOV M2 1 871 1 612 0 1 584 0 2 611 3 453 1 915 0 0 0 0 0 0,05 136 231 338
822 557 R plochy odstavné (i parkovací) - kryt z kameniva obalovaného živicí REK M2 1 827 1 883 0 0 0 0 1 677 0 0 0 0 0 0 0,00 5 914 454
822 573 N náměstí - kryt dlážděný (bez ohledu na materiál dlažebních prvků) NOV M2 7 400 0 0 0 0 0 7 400 0 0 0 0 0 0 0,00 9 487 265
824 113 spodek tratí železničních jednokolejných na drahách celostátních - pražce bet M 27 606 0 35 303 8 169 0 6 928 0 0 0 0 0 0 0 0,07 182 229 253
824 143 spodek tratí vleček železničních jednokolejných - pražce bet M 9 658 0 0 0 0 0 9 658 0 0 0 0 0 0 0,00 6 499 701
824 211 svršek železniční kolejí traťových 1.řádu - pražce dřevěné M 21 875 0 0 0 0 21 875 0 0 0 0 0 0 0 0,01 15 202 966
824 213 svršek železniční kolejí traťových 1.řádu - pražce bet M 18 689 0 20 072 13 102 0 17 168 21 511 0 0 0 0 0 0 0,05 127 478 617
824 813 svršek kolejí traťových pro vlečky železniční - pražce bet M 26 192 0 0 0 0 0 26 192 0 0 0 0 0 0 0,01 17 627 148
824 855 svršek kolejí traťových pro tramvaj - desky a podélné prahy mont bet M 39 455 39 455 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,03 81 316 304
824 856 svršek kolejí traťových pro tramvaj - vrstva kameniva zhutněná M 34 487 34 487 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,02 47 040 840
825 121 tunely silniční - hloubené M 1 145 394 0 0 572 099 1 079 715 0 1 885 935 0 0 0 0 0 0 0,39 1 010 237 739
825 122 tunely silniční - ražené M 965 519 0 1 010 796 804 949 2 018 772 0 0 0 0 0 0 0 0 6,75 17 416 024 834
827 111 řady vodovodní přívodní a zásobovací z trub z plastických hmot a sklolaminátu M 9 120 29 452 0 0 17 518 0 50 784 0 0 0 0 3 303 0 0,01 14 264 157
827 112 řady vodovodní přívodní a zásobovací z trub ocelových M 23 925 11 080 18 986 16 753 20 996 31 439 12 581 0 0 0 0 7 984 0 0,13 334 346 364
827 113 řady vodovodní přívodní a zásobovací z trub litinových M 27 213 15 374 36 987 48 126 21 588 24 257 35 707 26 720 26 718 0 2 603 0 4 428 0,21 552 324 846
827 131 sítě vodovodní rozvodné z trub z plastických hmot a sklolaminátu M 4 218 4 274 4 194 2 242 3 169 5 700 3 927 9 138 4 242 4 051 4 529 3 183 0 0,08 194 428 162
827 132 sítě vodovodní rozvodné z trub ocelových M 5 254 5 246 0 0 5 268 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 2 306 547
827 133 sítě vodovodní rozvodné z trub litinových M 7 237 9 015 7 952 4 683 6 023 9 841 5 378 9 779 9 659 8 146 9 788 9 586 0 0,11 290 778 431
827 173 vodovody požární z trub litinových M 7 009 0 0 5 691 8 226 0 0 0 0 0 0 0 0 0,02 58 079 972
827 211 sítě kanalizační z trub z plastických hmot a sklolaminátu M 5 818 7 279 6 592 4 301 7 156 6 163 7 715 7 005 4 358 4 372 4 751 5 098 4 279 1,23 3 161 491 130
827 213 sítě kanalizační z trub litinových M 7 685 14 686 4 800 6 056 0 0 13 959 0 0 0 0 14 516 0 0,10 256 279 338
827 214 sítě kanalizační z trub beton, železobet M 8 605 8 605 8 622 6 413 6 248 12 866 24 549 10 226 5 352 19 788 8 096 1 529 0 0,43 1 109 009 799
827 215 sítě kanalizační z trub kameninových M 7 079 6 848 7 704 4 552 5 653 8 390 9 137 5 330 8 125 4 562 6 646 0 0 0,75 1 934 331 990
827 221 sběrače kanalizační a stoky odlehčovací z trub z plastických hmot a sklolaminátu M 17 007 17 807 47 018 24 522 0 36 496 11 021 0 0 0 10 553 16 062 3 613 0,05 124 436 450
827 223 sběrače kanalizační a stoky odlehčovací z trub litinových M 11 298 0 0 21 251 0 0 0 0 0 0 4 461 0 0 0,01 14 732 599
827 224 sběrače kanalizační a stoky odlehčovací z trub beton, železobet M 20 554 40 124 15 166 22 365 13 592 43 122 16 609 20 088 0 15 026 0 32 370 0 0,06 160 565 943
827 225 sběrače kanalizační a stoky odlehčovací z trub kameninových M 21 847 0 0 10 780 0 28 822 0 0 0 0 0 0 0 0,00 5 876 753
827 512 řady plynovodní primární z trub ocelových M 19 600 0 0 0 0 22 037 17 597 0 0 0 0 0 0 0,12 309 118 363
827 521 sítě plynovodní z trub z plastických hmot a sklolaminátu M 5 584 0 0 0 0 7 746 5 111 7 138 0 0 21 109 4 156 0 0,01 32 087 333
827 522 sítě plynovodní z trub ocelových M 15 621 0 0 0 0 12 697 11 135 5 790 0 4 963 10 609 21 802 0 0,05 133 576 346
832 565 nábřežní zdi - svislá konstrukce monolit bet M3 15 378 13 514 16 817 0 0 18 806 0 0 0 0 0 0 0 0,00 9 519 035
833 112 nádrže reteční, vyrovnávací, akumulační - opevnění břehu a dna z kamene, kameniva M2 3 182 0 0 0 0 0 3 182 0 0 0 0 0 0 0,00 12 122 083
833 114 nádrže reteční, vyrovnávací, akumulační - opevnění břehu a dna mont bet M2 2 822 2 822 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01 13 316 670
833 118 nádrže reteční, vyrovnávací, akumulační - bez opevnění M2 973 0 973 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01 24 379 144
833 264 úpravy koryt zastropením nebo zatrubením - opevnění břehu a dna mont bet, z trub bet M 14 015 0 14 015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 2 887 101