Porovnání průměrných cen JKSO v jednotlivých letech: 2004 až 2016

Indexy cen stavebních prací podle ČSÚ

Zobrazit podrobnější tabulku
JKSO Popis JKSO MJ váha
2004-2016
[%]
Ø cena
2004-2016
[Kč]
Ø cena
2004
[Kč]
Ø cena
2005
[Kč]
Ø cena
2006
[Kč]
Ø cena
2007
[Kč]
Ø cena
2008
[Kč]
Ø cena
2009
[Kč]
Ø cena
2010
[Kč]
Ø cena
2012
[Kč]
Ø cena
2013
[Kč]
Ø cena
2014
[Kč]
Ø cena
2015
[Kč]
Ø cena
2016
[Kč]
803 569 domy bytové netypové - protihluková okna M2 0,21 8 066 11 572 0 9 584 9 149 9 352 10 858 9 251 7 221 5 953 4 639 0 0
814 115 septiky a jímky - svislá nosná konstrukce mont z dílců bet plošných KUS 0,03 2 684 158 0 3 989 205 2 377 023 1 917 948 0 0 0 0 0 0 0 0
814 133 nádrže usazovací, dosazovací, uskladňovací - svislá nosná konstrukce monolit bet plošná KUS 0,12 4 881 254 0 0 3 402 409 0 5 828 362 3 041 122 0 0 0 0 0 0
814 135 nádrže usazovací, dosazovací, uskladňovací - svislá nosná konstrukce mont z dílců bet plošných KUS 0,15 3 796 017 0 0 0 9 671 340 3 638 152 3 102 809 0 0 0 0 3 253 596 0
814 183 jímky a nádrže sdružené pro odpadní vody - svislá nosná konstrukce monolit bet plošná M3 0,00 1 402 973 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 402 975 0 0
814 293 nádrže pozemní ostatní - svislá nosná konstrukce monolit bet plošná M3 0,00 2 460 117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 460 116 0
815 221 oplocení s podezdívkou - svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků M 0,00 13 633 0 0 0 0 0 14 039 0 10 538 0 0 0 0
815 227 oplocení s podezdívkou - svislá nosná konstrukce kovová M 0,01 1 637 0 0 1 033 0 5 006 3 141 0 0 0 0 0 0
815 235 oplocení bez podezdívky - svislá nosná konstrukce mont z dílců bet plošných M 0,00 3 134 0 0 0 0 0 3 134 0 0 0 0 0 0
815 237 oplocení bez podezdívky - svislá nosná konstrukce kovová M 0,14 969 772 1 042 516 811 1 213 1 027 1 413 655 756 0 846 0
815 238 oplocení bez podezdívky - svislá nosná konstrukce dřevěná na bázi dřevní hmoty M 0,00 5 556 0 0 5 556 0 0 0 0 0 0 0 0 0
815 411 zdi opěrné - svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků, kamene (vč. gabionů) M3 0,13 7 321 6 443 5 879 4 958 4 817 6 457 10 878 9 507 19 663 4 211 11 998 20 741 0
815 412 zdi opěrné - svislá nosná konstrukce monolit bet tyčová M3 0,01 26 867 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 693 27 078 0
815 413 zdi opěrné - svislá nosná konstrukce monolit bet plošná M3 0,57 17 893 17 218 18 402 13 572 22 673 18 762 25 592 0 25 604 21 437 28 458 15 489 0
815 415 zdi opěrné - svislá nosná konstrukce mont z dílců bet plošných M3 0,04 33 144 26 301 36 110 13 270 16 082 0 10 588 24 525 0 0 0 39 228 0
815 417 zdi opěrné - svislá nosná konstrukce kovová M3 0,00 757 890 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 757 890 0
815 419 zdi opěrné - svislá nosná konstrukce z jiných materiálů M3 0,03 1 447 1 447 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
815 421 zdi zárubní - svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků, kamene (vč. gabionů) M3 0,14 7 137 3 674 6 093 3 087 40 637 8 170 9 587 0 0 0 3 572 7 924 0
815 423 zdi zárubní - svislá nosná konstrukce monolit bet plošná M3 0,06 16 453 16 864 15 106 14 673 9 679 26 848 0 0 0 57 363 0 36 495 0
815 424 zdi zárubní - svislá nosná konstrukce mont z dílců bet tyčových M3 0,00 19 198 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 198 0
815 425 zdi zárubní - svislá nosná konstrukce mont z dílců bet plošných M3 0,00 10 376 10 376 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
815 441 zdi kotvené - svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků M2 0,01 45 131 0 0 0 0 0 45 131 0 0 0 0 0 0
815 442 zdi kotvené - svislá nosná konstrukce monolit bet tyčová M2 0,13 50 884 0 0 0 0 0 50 884 0 0 0 0 0 0
815 443 zdi kotvené - svislá nosná konstrukce monolit bet plošná M2 0,21 13 625 0 14 534 12 129 64 146 4 082 0 0 0 12 700 0 0 0
815 445 zdi kotvené - svislá nosná konstrukce mont z dílců bet plošných M2 0,09 94 258 0 27 373 0 0 0 118 733 0 0 0 0 0 0
815 447 zdi kotvené - svislá nosná konstrukce kovová M2 0,01 548 0 0 0 0 548 0 0 0 0 0 0 0
815 459 valy opěrné - svislá nosná konstrukce z jiných materiálů M3 0,05 1 063 0 0 0 0 975 1 500 0 0 0 0 0 0
815 461 stěny protihlukové - svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků, kamene M2 0,00 5 056 0 0 0 0 5 056 0 0 0 0 0 0 0
815 463 stěny protihlukové - svislá nosná konstrukce monolit bet plošná M2 0,00 4 701 0 0 0 4 701 0 0 0 0 0 0 0 0
815 464 stěny protihlukové - svislá nosná konstrukce mont z dílců bet tyčových M2 0,01 4 309 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 309 0
815 465 stěny protihlukové - svislá nosná konstrukce mont z dílců bet plošných M2 0,71 5 410 5 390 6 610 3 873 5 212 5 777 6 403 12 042 5 130 5 637 0 4 073 4 675
815 466 stěny protihlukové - svislá nosná konstrukce ze skla, plexiglass M2 0,20 6 506 6 353 6 733 5 173 5 985 8 774 9 507 8 161 6 758 5 142 0 0 0
815 467 stěny protihlukové - svislá nosná konstrukce kovová M2 0,12 6 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 140 0 0
815 468 stěny protihlukové - svislá nosná dřevěná, na bázi dřevní hmoty M2 0,07 4 517 3 969 0 3 813 4 523 5 937 12 129 0 4 532 0 0 0 0
815 469 stěny protihlukové - svislá nosná konstrukce z plastických hmot, recykl. plastů M2 0,40 5 156 4 330 4 819 3 694 5 245 6 041 7 302 0 4 536 3 027 0 0 0
815 499 zdi a valy samostatné ostatní - svislá nosná konstrukce z jiných materiálů M3 0,02 490 0 0 0 0 490 0 0 0 0 0 0 0
815 981 pomníky, kašny a jiná drobná architektura - svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků M3 0,00 68 281 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 281 0 0
821 111 R mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce zděná REK M2 0,01 62 570 61 889 0 47 687 0 0 0 0 0 0 1 026 244 0 0
821 112 N mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce monolit bet nepředpjatá NOV M2 2,40 44 675 44 173 45 527 34 068 33 173 53 305 55 821 71 838 70 772 54 039 33 884 33 923 69 053
821 112 R mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce monolit bet nepředpjatá REK M2 0,53 17 913 11 988 13 679 32 993 29 812 25 661 32 902 41 407 35 170 31 204 28 154 2 674 14 422
821 113 N mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce monolit bet předpjatá NOV M2 16,05 34 733 36 044 39 522 26 346 37 099 41 649 40 207 0 0 75 260 22 833 25 273 25 216
821 113 R mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce monolit bet předpjatá REK M2 0,23 15 858 20 499 0 17 050 0 19 421 0 0 8 951 14 540 19 378 57 886 11 982
821 114 N mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet nepředpjatých NOV M2 0,35 45 839 53 435 52 736 35 074 36 442 36 811 53 398 0 0 50 858 0 50 492 49 875
821 114 R mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet nepředpjatých REK M2 0,19 27 775 15 261 0 39 781 29 719 43 674 72 135 60 229 0 36 471 14 260 28 929 0
821 115 N mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet předpjatých NOV M2 1,84 43 859 36 735 57 390 28 245 40 762 41 656 38 327 0 34 112 0 0 107 177 54 326
821 115 R mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet předpjatých REK M2 1,14 17 925 14 516 7 219 0 31 903 20 651 13 972 13 441 24 819 16 770 16 927 26 409 12 381
821 116 N mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce spřažená ocelobet NOV M2 5,26 44 303 37 131 51 524 31 033 38 320 55 770 57 596 0 0 0 33 197 55 653 0
821 116 R mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce spřažená ocelobet REK M2 0,06 22 009 17 501 0 0 0 0 0 0 16 145 41 274 0 35 477 11 906
821 117 N mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce kovová NOV M2 0,54 63 115 80 097 0 75 500 85 186 35 761 30 059 27 864 62 583 0 21 057 32 092 0
821 117 R mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce kovová REK M2 0,30 22 383 0 0 1 644 0 0 81 522 0 0 36 814 0 8 976 0
821 122 N mosty pozem kom pro zatíž tř B - vodorovná nosná konstrukce monolit bet nepředpjatá NOV M2 0,00 48 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 259 0
821 123 N mosty pozem kom pro zatíž tř B - vodorovná nosná konstrukce monolit bet předpjatá NOV M2 0,01 23 944 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 016 23 029 0
821 124 R mosty pozem kom pro zatíž tř B - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet nepředpjatých REK M2 0,00 3 102 419 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 102 420 0 0
821 125 N mosty pozem kom pro zatíž tř B - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet předpjatých NOV M2 0,00 15 380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 380 0 0
821 125 R mosty pozem kom pro zatíž tř B - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet předpjatých REK M2 0,01 8 815 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 815 0 0
821 127 N mosty pozem kom pro zatíž tř B - vodorovná nosná konstrukce kovová NOV M2 0,00 41 778 42 177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 706 0
821 147 N mosty pozem kom dočasné - vodorovná nosná konstrukce kovová NOV M2 0,00 7 878 415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 878 422 0
821 212 N mosty železniční pro normálně rozchodné a širokorozchodné dráhy zatížené vlakem A - vodorovná nosná konstrukce monolit bet nepředpjatá NOV M2 0,01 123 152 0 0 0 0 132 464 0 97 153 0 0 0 0 0
821 214 N mosty železniční pro normálně rozchodné a širokorozchodné dráhy zatížené vlakem A - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet nepředpjatých NOV M2 0,00 31 377 0 31 377 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
821 216 N mosty železniční pro normálně rozchodné a širokorozchodné dráhy zatížené vlakem A - vodorovná nosná konstrukce spřažená ocelobet NOV M2 0,10 127 574 229 702 100 177 77 049 73 188 157 007 0 0 0 0 0 0 0
821 217 N mosty železniční pro normálně rozchodné a širokorozchodné dráhy zatížené vlakem A - vodorovná nosná konstrukce kovová NOV M2 0,06 139 083 0 173 155 53 470 0 0 229 431 0 0 0 0 0 0
821 255 R mosty tramvajové - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet předpjatých REK M2 0,01 30 456 0 0 0 0 30 456 0 0 0 0 0 0 0
821 432 N lávky a mosty pro chodce - vodorovná nosná konstrukce monolit bet nepředpjatá NOV M2 0,01 28 164 0 19 580 18 400 0 47 285 114 791 0 0 0 0 0 0
821 433 N lávky a mosty pro chodce - vodorovná nosná konstrukce monolit bet předpjatá NOV M2 0,03 40 483 55 669 0 20 255 0 44 128 49 968 0 0 0 0 0 0
821 434 N lávky a mosty pro chodce - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet nepředpjatých NOV M2 0,01 50 103 0 48 777 0 0 0 58 977 0 0 0 0 0 0
821 435 N lávky a mosty pro chodce - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet předpjatých NOV M2 0,02 31 125 0 128 989 17 019 65 110 0 0 0 0 0 0 0 0
821 436 N lávky a mosty pro chodce - vodorovná nosná konstrukce spřažená ocelobet NOV M2 0,03 55 922 48 087 0 0 0 0 71 893 0 0 0 0 0 0
821 437 N lávky a mosty pro chodce - vodorovná nosná konstrukce kovová NOV M2 0,02 67 220 66 587 0 30 225 0 0 101 858 0 0 0 0 0 0
821 438 N lávky a mosty pro chodce - vodorovná nosná konstrukce dřevěná NOV M2 0,00 47 598 0 0 0 0 0 0 47 598 0 0 0 0 0
821 447 lávky a mosty pro vedení - vodorovná nosná konstrukce kovová M2 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
822 214 N dálnice - kryt monolit bet NOV M2 5,59 4 780 4 619 6 203 3 100 0 6 468 0 0 0 0 0 2 537 0
822 214 R dálnice - kryt monolit bet REK M2 1,12 2 091 0 0 0 0 0 0 0 0 1 764 0 2 614 0
822 217 N dálnice - kryt z kameniva obalovaného živicí NOV M2 7,83 6 133 6 767 6 834 3 128 6 320 5 961 0 9 110 0 0 0 0 1 993
822 217 R dálnice - kryt z kameniva obalovaného živicí REK M2 1,00 1 824 2 683 0 0 0 3 235 1 616 0 0 0 1 707 1 572 1 982
822 223 N silnice I. třídy - kryt dlážděný (bez ohledu na materiál dlažebních prvků) NOV M2 0,00 4 553 0 0 0 0 0 0 4 553 0 0 0 0 0
822 223 R silnice I. třídy - kryt dlážděný (bez ohledu na materiál dlažebních prvků) REK M2 0,00 1 174 0 0 0 0 0 0 0 0 1 174 0 0 0
822 224 N silnice I. třídy - kryt monolit bet NOV M2 1,82 4 657 3 824 4 303 0 2 919 6 879 5 174 0 0 0 2 792 0 0
822 224 R silnice I. třídy - kryt monolit bet REK M2 0,29 3 984 0 0 0 0 0 3 805 0 0 0 0 6 946 0
822 225 N silnice I. třídy - kryt mont bet NOV M2 0,00 1 468 0 0 0 0 1 468 0 0 0 0 0 0 0
822 227 N silnice I. třídy - kryt z kameniva obaleného živicí NOV M2 13,58 4 317 3 836 4 920 3 146 2 869 5 154 5 053 2 848 3 093 3 520 2 671 2 779 1 837
822 227 R silnice I. třídy - kryt z kameniva obaleného živicí REK M2 8,35 913 895 921 870 705 956 1 051 832 788 755 1 045 1 098 1 520
822 234 N silnice II. třídy - kryt monolit bet NOV M2 0,01 4 846 0 4 846 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
822 237 N silnice II. třídy - kryt z kameniva obaleného živicí NOV M2 0,90 3 393 3 667 3 785 3 003 1 362 3 735 2 811 4 047 4 573 0 1 632 1 743 1 529
822 237 R silnice II. třídy - kryt z kameniva obaleného živicí REK M2 0,71 723 1 087 468 324 445 711 710 1 088 1 217 1 490 5 411 921 7 609 1 623
822 242 N silnice III.třídy - kryt z kameniva, popř. vč. úpravy postřikem, nátěrem apod. NOV M2 0,00 1 743 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 743 0
822 245 N silnice III.třídy - kryt mont bet NOV M2 0,01 708 0 0 0 560 2 097 0 0 0 0 0 0 0
822 246 N silnice III.třídy - kryt z kameniva prolévaného živicí NOV M2 0,00 1 025 0 2 325 0 0 0 0 0 0 0 0 349 0
822 247 N silnice III.třídy - kryt z kameniva obalovaného živicí NOV M2 0,92 3 326 2 869 3 092 1 787 2 693 4 423 4 589 1 060 0 3 375 1 940 2 172 0
822 247 R silnice III.třídy - kryt z kameniva obalovaného živicí REK M2 0,48 531 533 358 293 213 905 570 1 555 0 1 925 1 862 2 949 0
822 252 N komunikace místní I. třídy - kryt z kameniva, popř. vč. úpravy postřikem, nátěrem apod. NOV M2 0,00 1 130 0 0 858 0 2 650 0 0 0 0 0 0 0
822 253 N komunikace místní I. třídy - kryt dlážděný (bez ohledu na materiál dlažebních prvků) NOV M2 0,02 1 900 4 392 0 1 514 0 3 484 0 0 0 0 0 0 0
822 253 R komunikace místní I. třídy - kryt dlážděný (bez ohledu na materiál dlažebních prvků) REK M2 0,00 1 602 1 479 0 0 0 0 0 4 957 0 0 0 1 680 0
822 254 N komunikace místní I. třídy - kryt monolit bet NOV M2 0,01 3 824 0 3 715 0 0 3 925 0 0 0 0 0 0 0
822 255 N komunikace místní I. třídy - kryt mont bet NOV M2 0,02 2 625 2 292 0 1 918 0 2 709 2 010 3 200 7 049 0 0 0 0
822 255 R komunikace místní I. třídy - kryt mont bet REK M2 0,00 2 579 0 0 0 0 2 579 0 0 0 0 0 0 0
822 256 N komunikace místní I. třídy - kryt z kameniva prolévaného živicí NOV M2 0,04 1 352 3 998 2 673 872 0 1 400 0 0 0 0 0 0 0
822 257 N komunikace místní I. třídy - kryt z kameniva obalovaného živicí NOV M2 0,81 2 690 3 005 2 509 1 804 2 062 4 011 2 872 3 009 2 766 2 072 1 893 0 0
822 257 R komunikace místní I. třídy - kryt z kameniva obalovaného živicí_REK M2 0,24 796 1 039 840 337 1 074 1 339 580 3 130 1 740 1 042 3 190 2 337 0
822 262 N komunikace místní II. třídy - kryt z kameniva, popř. vč. úpravy postřikem, nátěrem apod. NOV M2 0,17 1 444 1 479 1 009 1 313 2 266 1 204 0 0 0 0 0 0 0
822 264 N komunikace místní II. třídy - kryt monolit bet NOV M2 0,06 1 438 0 0 1 678 0 1 437 0 0 0 0 0 0 0
822 265 N komunikace místní II. třídy - kryt mont bet NOV M2 0,01 2 070 0 0 0 0 2 070 0 0 0 0 0 0 0
822 266 N komunikace místní II. třídy - kryt z kameniva prolévaného živicí NOV M2 0,09 1 418 1 982 1 621 948 0 1 265 2 603 0 0 0 2 458 162 0 624
822 266 R komunikace místní II. třídy - kryt z kameniva prolévaného živicí REK M2 0,04 673 0 0 399 0 921 0 0 0 0 0 0 0
822 267 N komunikace místní II. třídy - kryt z kameniva obalovaného živicí NOV M2 0,34 2 220 1 717 2 042 1 045 1 560 3 448 1 902 0 0 428 840 1 618 0
822 267 R komunikace místní II. třídy - kryt z kameniva obalovaného živicí REK M2 0,01 865 0 0 312 0 2 797 1 393 0 0 1 283 0 2 175 0
822 272 N chodníky - kryt z kameniva, popř. vč. úpravy postřikem, nátěrem apod. NOV M2 0,00 9 027 0 0 0 0 9 027 0 0 0 0 0 0 0
822 273 N chodníky - kryt dlážděný (bez ohledu na materiál dlažebních prvků) NOV M2 0,08 1 598 1 584 1 824 1 358 1 452 1 772 1 663 2 077 2 830 1 209 1 059 2 003 902
822 273 R chodníky - kryt dlážděný (bez ohledu na materiál dlažebních prvků) REK M2 0,03 1 363 931 1 020 0 0 1 395 1 278 2 828 1 269 1 123 1 325 1 403 0
822 274 N chodníky - kryt monolit bet NOV M2 0,00 1 230 0 1 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
822 275 N chodníky - kryt mont bet NOV M2 0,00 1 576 0 0 0 1 490 1 629 0 0 0 0 0 0 0
822 277 N chodníky - kryt z kameniva obalovaného živicí NOV M2 0,05 2 872 0 4 083 1 920 0 2 975 1 355 0 0 0 1 330 0 0
822 277 R chodníky - kryt z kameniva obalovaného živicí REK M2 0,00 2 351 0 0 0 0 3 400 0 0 0 0 0 1 285 5 872
822 292 R komunikace pozemní ostatní - kryt z kameniva, popř. vč. úpravy postřikem, nátěrem apod. REK M2 0,00 11 604 093 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 604 041 0 0
822 511 plochy skladovací - kryt vegetační M2 0,03 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 0
822 527 R plochy dvorů a nádvoří - kryt z kameniva obalovaného živicí REK M2 0,00 1 945 0 0 0 0 0 1 945 0 0 0 0 0 0
822 547 plochy autobusových nádraží - kryt z kameniva obalovaného živicí M2 0,00 1 894 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 894 0
822 553 N plochy odstavné (i parkovací) - kryt dlážděný (bez ohledu na materiál dlažebních prvků) NOV M2 0,00 1 867 0 0 0 0 1 922 1 696 0 0 0 0 0 0
822 554 N plochy odstavné (i parkovací) - kryt monolit bet NOV M2 0,03 1 961 0 0 0 0 2 148 0 0 0 0 0 1 957 0
822 555 N plochy odstavné (i parkovací) - kryt mont bet NOV M2 0,01 2 607 0 2 607 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
822 557 N plochy odstavné (i parkovací) - kryt z kameniva obalovaného živicí NOV M2 0,05 1 871 1 617 0 1 584 0 2 611 3 453 1 915 0 0 0 0 0
822 557 R plochy odstavné (i parkovací) - kryt z kameniva obalovaného živicí REK M2 0,00 1 827 1 883 0 0 0 0 1 677 0 0 0 0 0 0
822 573 N náměstí - kryt dlážděný (bez ohledu na materiál dlažebních prvků) NOV M2 0,00 7 400 0 0 0 0 0 7 400 0 0 0 0 0 0
823 291 úpravy územní a samostatné zemní práce ostatní - kryt vegetační M2 0,00 2 173 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 173 0 0
824 113 spodek tratí železničních jednokolejných na drahách celostátních - pražce bet M 0,07 27 606 0 35 303 8 169 0 6 928 0 0 0 0 0 0 0
824 143 spodek tratí vleček železničních jednokolejných - pražce bet M 0,00 9 658 0 0 0 0 0 9 658 0 0 0 0 0 0
824 211 svršek železniční kolejí traťových 1.řádu - pražce dřevěné M 0,01 21 875 0 0 0 0 21 875 0 0 0 0 0 0 0
824 213 svršek železniční kolejí traťových 1.řádu - pražce bet M 0,05 18 689 0 20 072 13 102 0 17 168 21 511 0 0 0 0 0 0
824 813 svršek kolejí traťových pro vlečky železniční - pražce bet M 0,01 26 192 0 0 0 0 0 26 192 0 0 0 0 0 0
824 855 svršek kolejí traťových pro tramvaj - desky a podélné prahy mont bet M 0,03 39 455 39 455 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
824 856 svršek kolejí traťových pro tramvaj - vrstva kameniva zhutněná M 0,02 34 487 34 487 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
825 121 tunely silniční - hloubené M 0,39 1 145 394 0 0 572 098 1 079 719 0 1 885 935 0 0 0 0 0 0
825 122 tunely silniční - ražené M 6,75 965 519 0 1 010 796 805 193 2 018 818 0 0 0 0 0 0 0 0
827 111 řady vodovodní přívodní a zásobovací z trub z plastických hmot a sklolaminátu M 0,01 9 120 29 452 0 0 17 517 0 50 784 0 0 0 0 3 303 0
827 112 řady vodovodní přívodní a zásobovací z trub ocelových M 0,13 23 925 11 080 18 986 16 753 20 996 31 439 12 581 0 0 0 0 7 984 0
827 113 řady vodovodní přívodní a zásobovací z trub litinových M 0,21 27 213 15 374 36 987 48 126 21 588 24 257 35 707 26 720 26 718 0 2 603 0 4 428
827 131 sítě vodovodní rozvodné z trub z plastických hmot a sklolaminátu M 0,08 4 218 4 278 4 194 2 242 3 169 5 700 3 927 9 138 4 242 4 051 4 529 3 183 0
827 132 sítě vodovodní rozvodné z trub ocelových M 0,00 5 254 5 246 0 0 5 268 0 0 0 0 0 0 0 0
827 133 sítě vodovodní rozvodné z trub litinových M 0,11 7 237 9 015 7 952 4 683 6 023 9 841 5 378 9 779 9 659 8 146 9 788 9 586 0
827 173 vodovody požární z trub litinových M 0,02 7 009 0 0 5 691 8 226 0 0 0 0 0 0 0 0
827 191 vodovody trubní ostatní z trub z plastických hmot a sklolaminátu M 0,00 1 741 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 741 0 0
827 211 sítě kanalizační z trub z plastických hmot a sklolaminátu M 1,23 5 818 7 279 6 592 4 301 7 156 6 163 7 715 7 005 4 358 4 372 4 751 5 098 4 279
827 213 sítě kanalizační z trub litinových M 0,10 7 685 14 686 4 800 6 056 0 0 13 959 0 0 0 0 14 516 0
827 214 sítě kanalizační z trub beton, železobet M 0,43 8 605 8 605 8 622 6 413 6 248 12 866 24 549 10 226 5 352 19 788 8 096 1 529 0
827 215 sítě kanalizační z trub kameninových M 0,75 7 079 6 848 7 704 4 552 5 653 8 390 9 137 5 330 8 125 4 562 6 646 0 0
827 221 sběrače kanalizační a stoky odlehčovací z trub z plastických hmot a sklolaminátu M 0,05 17 007 17 807 47 018 24 522 0 36 496 11 021 0 0 0 10 553 16 062 0
827 223 sběrače kanalizační a stoky odlehčovací z trub litinových M 0,01 11 298 0 0 21 251 0 0 0 0 0 0 4 461 0 0
827 224 sběrače kanalizační a stoky odlehčovací z trub beton, železobet M 0,06 20 554 40 124 15 166 22 365 13 592 43 122 16 609 20 088 0 15 026 0 32 370 0
827 225 sběrače kanalizační a stoky odlehčovací z trub kameninových M 0,00 21 847 0 0 10 780 0 28 822 0 0 0 0 0 0 0
827 512 řady plynovodní primární z trub ocelových M 0,12 19 600 0 0 0 0 22 037 17 597 0 0 0 0 0 0
827 521 sítě plynovodní z trub z plastických hmot a sklolaminátu M 0,01 5 584 0 0 0 0 7 746 5 111 7 138 0 0 21 109 4 156 0
827 522 sítě plynovodní z trub ocelových M 0,05 15 621 0 0 0 0 12 697 11 135 5 790 0 4 963 10 609 21 802 0
827 591 plynovody a vzduchovody trubní ostatní - z trub z plastických materiálů a sklolaminátu M 0,00 348 379 0 0 0 0 0 0 0 0 0 348 379 0 0
827 592 plynovody a vzduchovody trubní ostatní - z trub ocelových M 0,00 2 032 465 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 032 465 0 0
828 174 vedení sdělovací - nad zemí na stožárech nebo sloupech M 0,00 885 0 0 0 0 0 0 0 0 0 885 0 0
828 811 vedení kabelová sdělovací dálková - v zemní rýze na upravený povrch M 0,00 1 627 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 626 0 0
831 111 drenáže odvodňovací (mimo drenáže krtčí a regulační) - z trub z plastických hmot M 0,00 818 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 818 0
831 131 kanály odvodńovací - z trub z plastických hmot M 0,00 1 906 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 906 0 0
832 565 nábřežní zdi - svislá konstrukce monolit bet M3 0,00 15 378 13 514 16 817 0 0 18 806 0 0 0 0 0 0 0
833 112 nádrže reteční, vyrovnávací, akumulační - opevnění břehu a dna z kamene, kameniva M2 0,00 3 182 0 0 0 0 0 3 182 0 0 0 0 0 0
833 114 nádrže reteční, vyrovnávací, akumulační - opevnění břehu a dna mont bet M2 0,01 2 822 2 822 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
833 118 nádrže reteční, vyrovnávací, akumulační - bez opevnění M2 0,01 973 0 973 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
833 128 nádrže hospodářské (např. požární) - bez opevění M2 0,00 1 141 370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 141 344 0
833 264 úpravy koryt zastropením nebo zatrubením - opevnění břehu a dna mont bet, z trub bet M 0,00 14 015 0 14 015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0