Porovnání průměrných cen JKSO z let: 2004 až 2016 a 2004 až 2015

Indexy cen stavebních prací podle ČSÚ
JKSO Popis JKSO MJ Ø cena
2004-2015
[Kč]
celková cena
2004-2015
[Kč]
počet vyhodnocených objektů
2004-2015
[Kč]
Ø cena
2004-2016
[Kč]
celková cena
2004-2016
[Kč]
počet vyhodnocených objektů
2004-2016
[Kč]
váha
2004-2016
[%]
změna Ø ceny
2004-2015
ku
2004-2016
[%]
803 569 domy bytové netypové - protihluková okna M2 8 066 534 858 562 186 8 066 534 858 562 186 0,21 0,0
814 115 septiky a jímky - svislá nosná konstrukce mont z dílců bet plošných KUS 2 684 158 80 524 730 29 2 684 158 80 524 730 29 0,03 0,0
814 133 nádrže usazovací, dosazovací, uskladňovací - svislá nosná konstrukce monolit bet plošná KUS 4 881 254 307 518 995 62 4 881 254 307 518 995 62 0,12 0,0
814 135 nádrže usazovací, dosazovací, uskladňovací - svislá nosná konstrukce mont z dílců bet plošných KUS 3 796 017 375 805 683 80 3 796 017 375 805 683 80 0,15 0,0
814 183 jímky a nádrže sdružené pro odpadní vody - svislá nosná konstrukce monolit bet plošná M3 1 402 973 1 402 973 1 1 402 973 1 402 973 1 0,00 0,0
814 293 nádrže pozemní ostatní - svislá nosná konstrukce monolit bet plošná M3 2 460 117 7 380 352 3 2 460 117 7 380 352 3 0,00 0,0
815 221 oplocení s podezdívkou - svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků M 13 633 4 812 379 3 13 633 4 812 379 3 0,00 0,0
815 227 oplocení s podezdívkou - svislá nosná konstrukce kovová M 1 637 15 007 096 6 1 637 15 007 096 6 0,01 0,0
815 235 oplocení bez podezdívky - svislá nosná konstrukce mont z dílců bet plošných M 3 134 980 826 1 3 134 980 826 1 0,00 0,0
815 237 oplocení bez podezdívky - svislá nosná konstrukce kovová M 969 371 290 237 80 969 371 290 237 80 0,14 0,0
815 238 oplocení bez podezdívky - svislá nosná konstrukce dřevěná na bázi dřevní hmoty M 5 556 2 372 341 2 5 556 2 372 341 2 0,00 0,0
815 411 zdi opěrné - svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků, kamene (vč. gabionů) M3 7 321 339 807 783 66 7 321 339 807 783 66 0,13 0,0
815 412 zdi opěrné - svislá nosná konstrukce monolit bet tyčová M3 26 867 24 180 662 4 26 867 24 180 662 4 0,01 0,0
815 413 zdi opěrné - svislá nosná konstrukce monolit bet plošná M3 17 893 1 463 423 963 172 17 893 1 463 423 963 172 0,57 0,0
815 415 zdi opěrné - svislá nosná konstrukce mont z dílců bet plošných M3 33 144 107 056 688 14 33 144 107 056 688 14 0,04 0,0
815 417 zdi opěrné - svislá nosná konstrukce kovová M3 757 890 757 890 1 757 890 757 890 1 0,00 0,0
815 419 zdi opěrné - svislá nosná konstrukce z jiných materiálů M3 1 447 70 630 233 6 1 447 70 630 233 6 0,03 0,0
815 421 zdi zárubní - svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků, kamene (vč. gabionů) M3 7 137 364 687 782 24 7 137 364 687 782 24 0,14 0,0
815 423 zdi zárubní - svislá nosná konstrukce monolit bet plošná M3 16 453 164 827 990 24 16 453 164 827 990 24 0,06 0,0
815 424 zdi zárubní - svislá nosná konstrukce mont z dílců bet tyčových M3 19 198 6 834 609 1 19 198 6 834 609 1 0,00 0,0
815 425 zdi zárubní - svislá nosná konstrukce mont z dílců bet plošných M3 10 376 11 672 787 1 10 376 11 672 787 1 0,00 0,0
815 441 zdi kotvené - svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků M2 45 131 20 038 175 1 45 131 20 038 175 1 0,01 0,0
815 442 zdi kotvené - svislá nosná konstrukce monolit bet tyčová M2 50 884 339 245 801 2 50 884 339 245 801 2 0,13 0,0
815 443 zdi kotvené - svislá nosná konstrukce monolit bet plošná M2 13 625 546 826 475 30 13 625 546 826 475 30 0,21 0,0
815 445 zdi kotvené - svislá nosná konstrukce mont z dílců bet plošných M2 94 258 234 325 192 2 94 258 234 325 192 2 0,09 0,0
815 447 zdi kotvené - svislá nosná konstrukce kovová M2 548 12 958 318 2 548 12 958 318 2 0,01 0,0
815 459 valy opěrné - svislá nosná konstrukce z jiných materiálů M3 1 063 120 690 880 9 1 063 120 690 880 9 0,05 0,0
815 461 stěny protihlukové - svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků, kamene M2 5 056 5 864 934 1 5 056 5 864 934 1 0,00 0,0
815 463 stěny protihlukové - svislá nosná konstrukce monolit bet plošná M2 4 701 4 941 003 2 4 701 4 941 003 2 0,00 0,0
815 464 stěny protihlukové - svislá nosná konstrukce mont z dílců bet tyčových M2 4 309 19 496 010 2 4 309 19 496 010 2 0,01 0,0
815 465 stěny protihlukové - svislá nosná konstrukce mont z dílců bet plošných M2 5 435 1 784 905 977 174 5 410 1 836 833 365 176 0,71 -0,5
815 466 stěny protihlukové - svislá nosná konstrukce ze skla, plexiglass M2 6 506 506 560 229 64 6 506 506 560 229 64 0,20 0,0
815 467 stěny protihlukové - svislá nosná konstrukce kovová M2 6 140 320 297 014 5 6 140 320 297 014 5 0,12 0,0
815 468 stěny protihlukové - svislá nosná dřevěná, na bázi dřevní hmoty M2 4 517 169 093 015 27 4 517 169 093 015 27 0,07 0,0
815 469 stěny protihlukové - svislá nosná konstrukce z plastických hmot, recykl. plastů M2 5 156 1 024 005 001 104 5 156 1 024 005 001 104 0,40 0,0
815 499 zdi a valy samostatné ostatní - svislá nosná konstrukce z jiných materiálů M3 490 62 816 237 2 490 62 816 237 2 0,02 0,0
815 981 pomníky, kašny a jiná drobná architektura - svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků M3 68 281 68 281 1 68 281 68 281 1 0,00 0,0
821 111 R mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce zděná REK M2 62 570 23 338 689 6 62 570 23 338 689 6 0,01 0,0
821 112 N mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce monolit bet nepředpjatá NOV M2 44 556 6 136 462 977 349 44 675 6 182 867 291 353 2,40 0,3
821 112 R mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce monolit bet nepředpjatá REK M2 17 956 1 362 555 210 120 17 913 1 376 126 297 124 0,53 -0,2
821 113 N mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce monolit bet předpjatá NOV M2 34 776 41 276 345 699 528 34 733 41 411 296 854 537 16,05 -0,1
821 113 R mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce monolit bet předpjatá REK M2 16 652 507 225 362 30 15 858 581 999 025 32 0,23 -4,8
821 114 N mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet nepředpjatých NOV M2 44 664 870 456 393 36 45 839 893 409 352 37 0,35 2,6
821 114 R mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet nepředpjatých REK M2 27 775 485 929 171 40 27 775 485 929 171 40 0,19 0,0
821 115 N mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet předpjatých NOV M2 43 467 4 713 595 219 81 43 859 4 756 103 979 83 1,84 0,9
821 115 R mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet předpjatých REK M2 18 133 2 868 819 341 139 17 925 2 942 343 651 144 1,14 -1,1
821 116 N mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce spřažená ocelobet NOV M2 44 303 13 584 680 024 52 44 303 13 584 680 024 52 5,26 0,0
821 116 R mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce spřažená ocelobet REK M2 28 301 128 569 790 8 22 009 162 251 950 9 0,06 -22,2
821 117 N mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce kovová NOV M2 63 115 1 397 755 575 26 63 115 1 397 755 575 26 0,54 0,0
821 117 R mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce kovová REK M2 22 383 782 369 138 5 22 383 782 369 138 5 0,30 0,0
821 122 N mosty pozem kom pro zatíž tř B - vodorovná nosná konstrukce monolit bet nepředpjatá NOV M2 48 260 5 742 881 3 48 260 5 742 881 3 0,00 0,0
821 123 N mosty pozem kom pro zatíž tř B - vodorovná nosná konstrukce monolit bet předpjatá NOV M2 23 944 30 504 166 3 23 944 30 504 166 3 0,01 0,0
821 124 R mosty pozem kom pro zatíž tř B - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet nepředpjatých REK M2 3 102 419 3 102 419 1 3 102 419 3 102 419 1 0,00 0,0
821 125 N mosty pozem kom pro zatíž tř B - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet předpjatých NOV M2 15 380 6 736 335 1 15 380 6 736 335 1 0,00 0,0
821 125 R mosty pozem kom pro zatíž tř B - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet předpjatých REK M2 8 815 20 097 072 1 8 815 20 097 072 1 0,01 0,0
821 127 N mosty pozem kom pro zatíž tř B - vodorovná nosná konstrukce kovová NOV M2 41 778 8 480 982 2 41 778 8 480 982 2 0,00 0,0
821 147 N mosty pozem kom dočasné - vodorovná nosná konstrukce kovová NOV M2 7 878 415 7 878 415 1 7 878 415 7 878 415 1 0,00 0,0
821 212 N mosty železniční pro normálně rozchodné a širokorozchodné dráhy zatížené vlakem A - vodorovná nosná konstrukce monolit bet nepředpjatá NOV M2 123 152 24 753 641 2 123 152 24 753 641 2 0,01 0,0
821 214 N mosty železniční pro normálně rozchodné a širokorozchodné dráhy zatížené vlakem A - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet nepředpjatých NOV M2 31 377 1 662 963 1 31 377 1 662 963 1 0,00 0,0
821 216 N mosty železniční pro normálně rozchodné a širokorozchodné dráhy zatížené vlakem A - vodorovná nosná konstrukce spřažená ocelobet NOV M2 127 574 257 189 779 8 127 574 257 189 779 8 0,10 0,0
821 217 N mosty železniční pro normálně rozchodné a širokorozchodné dráhy zatížené vlakem A - vodorovná nosná konstrukce kovová NOV M2 139 083 163 422 332 3 139 083 163 422 332 3 0,06 0,0
821 255 R mosty tramvajové - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet předpjatých REK M2 30 456 18 517 445 2 30 456 18 517 445 2 0,01 0,0
821 432 N lávky a mosty pro chodce - vodorovná nosná konstrukce monolit bet nepředpjatá NOV M2 28 164 34 303 696 6 28 164 34 303 696 6 0,01 0,0
821 433 N lávky a mosty pro chodce - vodorovná nosná konstrukce monolit bet předpjatá NOV M2 40 483 69 751 947 8 40 483 69 751 947 8 0,03 0,0
821 434 N lávky a mosty pro chodce - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet nepředpjatých NOV M2 50 103 18 888 895 2 50 103 18 888 895 2 0,01 0,0
821 435 N lávky a mosty pro chodce - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet předpjatých NOV M2 31 125 39 684 443 3 31 125 39 684 443 3 0,02 0,0
821 436 N lávky a mosty pro chodce - vodorovná nosná konstrukce spřažená ocelobet NOV M2 55 922 70 685 236 4 55 922 70 685 236 4 0,03 0,0
821 437 N lávky a mosty pro chodce - vodorovná nosná konstrukce kovová NOV M2 67 220 42 953 894 3 67 220 42 953 894 3 0,02 0,0
821 438 N lávky a mosty pro chodce - vodorovná nosná konstrukce dřevěná NOV M2 47 598 1 189 954 1 47 598 1 189 954 1 0,00 0,0
821 447 lávky a mosty pro vedení - vodorovná nosná konstrukce kovová M2 0 1 620 654 1 0 1 620 654 1 0,00 0,0
822 214 N dálnice - kryt monolit bet NOV M2 4 780 14 435 751 091 25 4 780 14 435 751 091 25 5,59 0,0
822 214 R dálnice - kryt monolit bet REK M2 2 091 2 890 591 816 8 2 091 2 890 591 816 8 1,12 0,0
822 217 N dálnice - kryt z kameniva obalovaného živicí NOV M2 6 485 19 679 603 817 85 6 133 20 193 988 043 87 7,83 -5,4
822 217 R dálnice - kryt z kameniva obalovaného živicí REK M2 1 782 2 003 219 715 40 1 824 2 591 871 729 46 1,00 2,3
822 223 N silnice I. třídy - kryt dlážděný (bez ohledu na materiál dlažebních prvků) NOV M2 4 553 6 387 380 1 4 553 6 387 380 1 0,00 0,0
822 223 R silnice I. třídy - kryt dlážděný (bez ohledu na materiál dlažebních prvků) REK M2 1 174 7 552 685 1 1 174 7 552 685 1 0,00 0,0
822 224 N silnice I. třídy - kryt monolit bet NOV M2 4 657 4 703 203 705 11 4 657 4 703 203 705 11 1,82 0,0
822 224 R silnice I. třídy - kryt monolit bet REK M2 3 984 743 307 282 2 3 984 743 307 282 2 0,29 0,0
822 225 N silnice I. třídy - kryt mont bet NOV M2 1 468 5 870 358 1 1 468 5 870 358 1 0,00 0,0
822 227 N silnice I. třídy - kryt z kameniva obaleného živicí NOV M2 4 390 34 616 830 999 485 4 317 35 045 958 083 496 13,58 -1,7
822 227 R silnice I. třídy - kryt z kameniva obaleného živicí REK M2 880 19 710 705 540 1 359 913 21 547 870 646 1 422 8,35 3,7
822 234 N silnice II. třídy - kryt monolit bet NOV M2 4 846 26 533 788 1 4 846 26 533 788 1 0,01 0,0
822 237 N silnice II. třídy - kryt z kameniva obaleného živicí NOV M2 3 401 2 323 836 032 95 3 393 2 328 257 532 97 0,90 -0,2
822 237 R silnice II. třídy - kryt z kameniva obaleného živicí REK M2 719 1 824 500 714 96 723 1 843 032 119 101 0,71 0,6
822 242 N silnice III.třídy - kryt z kameniva, popř. vč. úpravy postřikem, nátěrem apod. NOV M2 1 743 8 255 922 4 1 743 8 255 922 4 0,00 0,0
822 245 N silnice III.třídy - kryt mont bet NOV M2 708 18 392 072 2 708 18 392 072 2 0,01 0,0
822 246 N silnice III.třídy - kryt z kameniva prolévaného živicí NOV M2 1 025 9 812 782 2 1 025 9 812 782 2 0,00 0,0
822 247 N silnice III.třídy - kryt z kameniva obalovaného živicí NOV M2 3 326 2 372 277 605 201 3 326 2 372 277 605 201 0,92 0,0
822 247 R silnice III.třídy - kryt z kameniva obalovaného živicí REK M2 531 1 245 569 768 76 531 1 245 569 768 76 0,48 0,0
822 252 N komunikace místní I. třídy - kryt z kameniva, popř. vč. úpravy postřikem, nátěrem apod. NOV M2 1 130 7 402 980 4 1 130 7 402 980 4 0,00 0,0
822 253 N komunikace místní I. třídy - kryt dlážděný (bez ohledu na materiál dlažebních prvků) NOV M2 1 900 40 945 838 5 1 900 40 945 838 5 0,02 0,0
822 253 R komunikace místní I. třídy - kryt dlážděný (bez ohledu na materiál dlažebních prvků) REK M2 1 602 9 283 850 5 1 602 9 283 850 5 0,00 0,0
822 254 N komunikace místní I. třídy - kryt monolit bet NOV M2 3 824 34 059 222 3 3 824 34 059 222 3 0,01 0,0
822 255 N komunikace místní I. třídy - kryt mont bet NOV M2 2 625 61 700 857 10 2 625 61 700 857 10 0,02 0,0
822 255 R komunikace místní I. třídy - kryt mont bet REK M2 2 579 8 513 355 1 2 579 8 513 355 1 0,00 0,0
822 256 N komunikace místní I. třídy - kryt z kameniva prolévaného živicí NOV M2 1 352 103 530 304 27 1 352 103 530 304 27 0,04 0,0
822 257 N komunikace místní I. třídy - kryt z kameniva obalovaného živicí NOV M2 2 690 2 080 590 883 320 2 690 2 080 590 883 320 0,81 0,0
822 257 R komunikace místní I. třídy - kryt z kameniva obalovaného živicí_REK M2 796 607 169 202 55 796 607 169 202 55 0,24 0,0
822 262 N komunikace místní II. třídy - kryt z kameniva, popř. vč. úpravy postřikem, nátěrem apod. NOV M2 1 444 439 285 246 107 1 444 439 285 246 107 0,17 0,0
822 264 N komunikace místní II. třídy - kryt monolit bet NOV M2 1 438 151 665 373 37 1 438 151 665 373 37 0,06 0,0
822 265 N komunikace místní II. třídy - kryt mont bet NOV M2 2 070 28 076 963 3 2 070 28 076 963 3 0,01 0,0
822 266 N komunikace místní II. třídy - kryt z kameniva prolévaného živicí NOV M2 1 486 213 752 109 62 1 418 221 442 218 65 0,09 -4,6
822 266 R komunikace místní II. třídy - kryt z kameniva prolévaného živicí REK M2 673 107 786 045 3 673 107 786 045 3 0,04 0,0
822 267 N komunikace místní II. třídy - kryt z kameniva obalovaného živicí NOV M2 2 220 888 984 258 168 2 220 888 984 258 168 0,34 0,0
822 267 R komunikace místní II. třídy - kryt z kameniva obalovaného živicí REK M2 865 27 704 947 21 865 27 704 947 21 0,01 0,0
822 272 N chodníky - kryt z kameniva, popř. vč. úpravy postřikem, nátěrem apod. NOV M2 9 027 4 928 793 1 9 027 4 928 793 1 0,00 0,0
822 273 N chodníky - kryt dlážděný (bez ohledu na materiál dlažebních prvků) NOV M2 1 598 198 352 904 84 1 598 198 352 904 85 0,08 0,0
822 273 R chodníky - kryt dlážděný (bez ohledu na materiál dlažebních prvků) REK M2 1 363 85 583 385 39 1 363 85 583 385 39 0,03 0,0
822 274 N chodníky - kryt monolit bet NOV M2 1 230 2 356 650 1 1 230 2 356 650 1 0,00 0,0
822 275 N chodníky - kryt mont bet NOV M2 1 576 2 682 732 2 1 576 2 682 732 2 0,00 0,0
822 277 N chodníky - kryt z kameniva obalovaného živicí NOV M2 2 872 124 530 090 26 2 872 124 530 090 26 0,05 0,0
822 277 R chodníky - kryt z kameniva obalovaného živicí REK M2 2 126 7 080 072 3 2 351 8 330 712 4 0,00 10,6
822 292 R komunikace pozemní ostatní - kryt z kameniva, popř. vč. úpravy postřikem, nátěrem apod. REK M2 11 604 093 11 604 093 1 11 604 093 11 604 093 1 0,00 0,0
822 511 plochy skladovací - kryt vegetační M2 56 66 569 257 6 56 66 569 257 6 0,03 0,0
822 527 R plochy dvorů a nádvoří - kryt z kameniva obalovaného živicí REK M2 1 945 3 660 181 1 1 945 3 660 181 1 0,00 0,0
822 547 plochy autobusových nádraží - kryt z kameniva obalovaného živicí M2 1 894 3 225 817 1 1 894 3 225 817 1 0,00 0,0
822 553 N plochy odstavné (i parkovací) - kryt dlážděný (bez ohledu na materiál dlažebních prvků) NOV M2 1 867 10 237 796 4 1 867 10 237 796 4 0,00 0,0
822 554 N plochy odstavné (i parkovací) - kryt monolit bet NOV M2 1 961 82 245 755 2 1 961 82 245 755 2 0,03 0,0
822 555 N plochy odstavné (i parkovací) - kryt mont bet NOV M2 2 607 14 284 359 1 2 607 14 284 359 1 0,01 0,0
822 557 N plochy odstavné (i parkovací) - kryt z kameniva obalovaného živicí NOV M2 1 871 136 231 338 12 1 871 136 231 338 12 0,05 0,0
822 557 R plochy odstavné (i parkovací) - kryt z kameniva obalovaného živicí REK M2 1 827 5 914 454 2 1 827 5 914 454 2 0,00 0,0
822 573 N náměstí - kryt dlážděný (bez ohledu na materiál dlažebních prvků) NOV M2 7 400 9 487 265 1 7 400 9 487 265 1 0,00 0,0
823 291 úpravy územní a samostatné zemní práce ostatní - kryt vegetační M2 2 173 7 795 550 5 2 173 7 795 550 5 0,00 0,0
824 113 spodek tratí železničních jednokolejných na drahách celostátních - pražce bet M 27 606 182 229 253 8 27 606 182 229 253 8 0,07 0,0
824 143 spodek tratí vleček železničních jednokolejných - pražce bet M 9 658 6 499 701 1 9 658 6 499 701 1 0,00 0,0
824 211 svršek železniční kolejí traťových 1.řádu - pražce dřevěné M 21 875 15 202 966 3 21 875 15 202 966 3 0,01 0,0
824 213 svršek železniční kolejí traťových 1.řádu - pražce bet M 18 689 127 478 617 10 18 689 127 478 617 10 0,05 0,0
824 813 svršek kolejí traťových pro vlečky železniční - pražce bet M 26 192 17 627 148 1 26 192 17 627 148 1 0,01 0,0
824 855 svršek kolejí traťových pro tramvaj - desky a podélné prahy mont bet M 39 455 81 316 304 2 39 455 81 316 304 2 0,03 0,0
824 856 svršek kolejí traťových pro tramvaj - vrstva kameniva zhutněná M 34 487 47 040 840 1 34 487 47 040 840 1 0,02 0,0
825 121 tunely silniční - hloubené M 1 145 394 1 010 237 739 4 1 145 394 1 010 237 739 4 0,39 0,0
825 122 tunely silniční - ražené M 965 519 17 416 024 834 8 965 519 17 416 024 834 8 6,75 0,0
827 111 řady vodovodní přívodní a zásobovací z trub z plastických hmot a sklolaminátu M 9 120 14 264 157 6 9 120 14 264 157 6 0,01 0,0
827 112 řady vodovodní přívodní a zásobovací z trub ocelových M 23 925 334 346 364 35 23 925 334 346 364 35 0,13 0,0
827 113 řady vodovodní přívodní a zásobovací z trub litinových M 28 683 546 878 457 62 27 213 552 324 846 63 0,21 -5,1
827 131 sítě vodovodní rozvodné z trub z plastických hmot a sklolaminátu M 4 218 194 428 162 106 4 218 194 428 162 106 0,08 0,0
827 132 sítě vodovodní rozvodné z trub ocelových M 5 254 2 306 547 2 5 254 2 306 547 2 0,00 0,0
827 133 sítě vodovodní rozvodné z trub litinových M 7 237 290 778 431 94 7 237 290 778 431 94 0,11 0,0
827 173 vodovody požární z trub litinových M 7 009 58 079 972 5 7 009 58 079 972 5 0,02 0,0
827 191 vodovody trubní ostatní z trub z plastických hmot a sklolaminátu M 1 741 515 324 2 1 741 515 324 2 0,00 0,0
827 211 sítě kanalizační z trub z plastických hmot a sklolaminátu M 5 871 3 084 228 531 386 5 818 3 161 491 130 393 1,23 -0,9
827 213 sítě kanalizační z trub litinových M 7 685 256 279 338 14 7 685 256 279 338 14 0,10 0,0
827 214 sítě kanalizační z trub beton, železobet M 8 605 1 109 009 799 159 8 605 1 109 009 799 159 0,43 0,0
827 215 sítě kanalizační z trub kameninových M 7 079 1 934 331 990 182 7 079 1 934 331 990 182 0,75 0,0
827 221 sběrače kanalizační a stoky odlehčovací z trub z plastických hmot a sklolaminátu M 20 151 119 411 870 17 17 007 124 436 450 18 0,05 -15,6
827 223 sběrače kanalizační a stoky odlehčovací z trub litinových M 11 298 14 732 599 3 11 298 14 732 599 3 0,01 0,0
827 224 sběrače kanalizační a stoky odlehčovací z trub beton, železobet M 20 554 160 565 943 26 20 554 160 565 943 26 0,06 0,0
827 225 sběrače kanalizační a stoky odlehčovací z trub kameninových M 21 847 5 876 753 3 21 847 5 876 753 3 0,00 0,0
827 512 řady plynovodní primární z trub ocelových M 19 600 309 118 363 26 19 600 309 118 363 26 0,12 0,0
827 521 sítě plynovodní z trub z plastických hmot a sklolaminátu M 5 584 32 087 333 22 5 584 32 087 333 22 0,01 0,0
827 522 sítě plynovodní z trub ocelových M 15 621 133 576 346 24 15 621 133 576 346 24 0,05 0,0
827 591 plynovody a vzduchovody trubní ostatní - z trub z plastických materiálů a sklolaminátu M 348 379 2 438 654 7 348 379 2 438 654 7 0,00 0,0
827 592 plynovody a vzduchovody trubní ostatní - z trub ocelových M 2 032 465 6 097 395 3 2 032 465 6 097 395 3 0,00 0,0
828 174 vedení sdělovací - nad zemí na stožárech nebo sloupech M 885 831 542 5 885 831 542 5 0,00 0,0
828 811 vedení kabelová sdělovací dálková - v zemní rýze na upravený povrch M 1 627 1 366 261 4 1 627 1 366 261 4 0,00 0,0
831 111 drenáže odvodňovací (mimo drenáže krtčí a regulační) - z trub z plastických hmot M 818 3 648 336 1 818 3 648 336 1 0,00 0,0
831 131 kanály odvodńovací - z trub z plastických hmot M 1 906 158 213 1 1 906 158 213 1 0,00 0,0
832 565 nábřežní zdi - svislá konstrukce monolit bet M3 15 378 9 519 035 3 15 378 9 519 035 3 0,00 0,0
833 112 nádrže reteční, vyrovnávací, akumulační - opevnění břehu a dna z kamene, kameniva M2 3 182 12 122 083 3 3 182 12 122 083 3 0,00 0,0
833 114 nádrže reteční, vyrovnávací, akumulační - opevnění břehu a dna mont bet M2 2 822 13 316 670 1 2 822 13 316 670 1 0,01 0,0
833 118 nádrže reteční, vyrovnávací, akumulační - bez opevnění M2 973 24 379 144 1 973 24 379 144 1 0,01 0,0
833 128 nádrže hospodářské (např. požární) - bez opevění M2 1 141 370 3 424 110 3 1 141 370 3 424 110 3 0,00 0,0
833 264 úpravy koryt zastropením nebo zatrubením - opevnění břehu a dna mont bet, z trub bet M 14 015 2 887 101 1 14 015 2 887 101 1 0,00 0,0