821 11 N

MOSTY silniční - novostavby

JKSO Popis MJ Množství Cena [Kč] JC [Kč] Počet objektů
821 112 N mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce monolit bet nepředpjatá NOV M2 138 398 6 182 867 291 44 675 353
821 113 N mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce monolit bet předpjatá NOV M2 1 192 289 41 411 296 854 34 733 537
821 114 N mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet nepředpjatých NOV M2 19 490 893 409 352 45 839 37
821 115 N mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet předpjatých NOV M2 108 442 4 756 103 979 43 859 83
821 116 N mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce spřažená ocelobet NOV M2 306 633 13 584 680 024 44 303 52
821 117 N mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce kovová NOV M2 22 146 1 397 755 575 63 115 26