821 11 R

MOSTY silniční - rekonstrukce

JKSO Popis MJ Množství Cena [Kč] JC [Kč] Počet objektů
821 112 R mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce monolit bet nepředpjatá REK M2 76 822 1 376 126 297 17 913 124
821 113 R mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce monolit bet předpjatá REK M2 36 700 581 999 025 15 858 32
821 114 R mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet nepředpjatých REK M2 17 495 485 929 171 27 775 40
821 115 R mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet předpjatých REK M2 164 150 2 942 343 651 17 925 144
821 116 R mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce spřažená ocelobet REK M2 7 372 162 251 950 22 009 9
821 117 R mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce kovová REK M2 34 954 782 369 138 22 383 5