822 21 R

DÁLNICE - rekonstrukce

JKSO Popis MJ Množství Cena [Kč] JC [Kč] Počet objektů
822 214 R dálnice - kryt monolit bet REK M2 1 382 336 2 890 591 816 2 091 8
822 217 R dálnice - kryt z kameniva obalovaného živicí REK M2 1 421 054 2 591 871 729 1 824 46