822 22 N až 822 27 N

OSTATNÍ KOMUNIKACE - novostavby

JKSO Popis MJ Množství Cena [Kč] JC [Kč] Počet objektů
822 223 N silnice I. třídy - kryt dlážděný (bez ohledu na materiál dlažebních prvků) NOV M2 1 403 6 387 380 4 553 1
822 224 N silnice I. třídy - kryt monolit bet NOV M2 1 009 958 4 703 203 705 4 657 11
822 225 N silnice I. třídy - kryt mont bet NOV M2 4 000 5 870 358 1 468 1
822 227 N silnice I. třídy - kryt z kameniva obaleného živicí NOV M2 8 118 125 35 045 958 083 4 317 496
822 234 N silnice II. třídy - kryt monolit bet NOV M2 5 475 26 533 788 4 846 1
822 237 N silnice II. třídy - kryt z kameniva obaleného živicí NOV M2 686 153 2 328 257 532 3 393 97
822 245 N silnice III.třídy - kryt mont bet NOV M2 25 968 18 392 072 708 2
822 247 N silnice III.třídy - kryt z kameniva obalovaného živicí NOV M2 713 206 2 372 277 605 3 326 201
822 253 N komunikace místní I. třídy - kryt dlážděný (bez ohledu na materiál dlažebních prvků) NOV M2 21 555 40 945 838 1 900 5
822 254 N komunikace místní I. třídy - kryt monolit bet NOV M2 8 907 34 059 222 3 824 3
822 255 N komunikace místní I. třídy - kryt mont bet NOV M2 23 502 61 700 857 2 625 10
822 257 N komunikace místní I. třídy - kryt z kameniva obalovaného živicí NOV M2 773 536 2 080 590 883 2 690 320
822 264 N komunikace místní II. třídy - kryt monolit bet NOV M2 105 471 151 665 373 1 438 37
822 265 N komunikace místní II. třídy - kryt mont bet NOV M2 13 566 28 076 963 2 070 3
822 267 N komunikace místní II. třídy - kryt z kameniva obalovaného živicí NOV M2 400 442 888 984 258 2 220 168
822 273 N chodníky - kryt dlážděný (bez ohledu na materiál dlažebních prvků) NOV M2 124 111 198 352 904 1 598 85
822 274 N chodníky - kryt monolit bet NOV M2 1 916 2 356 650 1 230 1
822 275 N chodníky - kryt mont bet NOV M2 1 702 2 682 732 1 576 2
822 277 N chodníky - kryt z kameniva obalovaného živicí NOV M2 43 366 124 530 090 2 872 26