822 22 R až 822 27 R

OSTATNÍ KOMUNIKACE - rekonstrukce

JKSO Popis MJ Množství Cena [Kč] JC [Kč] Počet objektů
822 223 R silnice I. třídy - kryt dlážděný (bez ohledu na materiál dlažebních prvků) REK M2 6 434 7 552 685 1 174 1
822 224 R silnice I. třídy - kryt monolit bet REK M2 186 566 743 307 282 3 984 2
822 227 R silnice I. třídy - kryt z kameniva obaleného živicí REK M2 23 599 301 21 547 870 646 913 1 422
822 237 R silnice II. třídy - kryt z kameniva obaleného živicí REK M2 2 550 046 1 843 032 119 723 101
822 247 R silnice III.třídy - kryt z kameniva obalovaného živicí REK M2 2 345 060 1 245 569 768 531 76
822 253 R komunikace místní I. třídy - kryt dlážděný (bez ohledu na materiál dlažebních prvků) REK M2 5 795 9 283 850 1 602 5
822 255 R komunikace místní I. třídy - kryt mont bet REK M2 3 301 8 513 355 2 579 1
822 257 R komunikace místní I. třídy - kryt z kameniva obalovaného živicí_REK M2 762 828 607 169 202 796 55
822 267 R komunikace místní II. třídy - kryt z kameniva obalovaného živicí REK M2 32 038 27 704 947 865 21
822 273 R chodníky - kryt dlážděný (bez ohledu na materiál dlažebních prvků) REK M2 62 773 85 583 385 1 363 39
822 277 R chodníky - kryt z kameniva obalovaného živicí REK M2 3 544 8 330 712 2 351 4