825 122

TUNELY - ražené

JKSO Popis MJ Množství Cena [Kč] JC [Kč] Počet objektů
825 122 tunely silniční - ražené M 18 038 17 416 024 834 965 519 8