Indexy cen stavebních prací podle ČSÚ

Kumulovaný index pro přepočet na CÚ 2016 [%]

Index 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Index [%] 103,7 103,0 102,9 104,1 104,5 101,2 99,8 99,5 99,3 98,8 100,4 101,4 101,1
Kumulovaný index pro přepočet na CÚ 2016 [%] 117,0 113,6 110,4 106,0 101,5 100,3 100,5 101,0 101,7 102,9 102,5 101,1 100,0