Datová základna - úroveň DSP (2016)

Databázi ukazatelových cen rozhodujících objektů dle nabídkových cen z výběrových řízení je nutné chápat jako statistický výstup z nabídkových cen z výběrových řízení z let 2004 - 2016.
Pro praktické využití je určena datová základna DSP, schválená Centrální komisí MD ČR ze dne 20. 3. 2015 (zpracovaná dle expertních cen ŘSD ČR).

Odkaz na Cenové ukazatele DUR/DSP schválené MD ČR (stránky SFDI): http://www.sfdi.cz

Odkaz na Cenové ukazatele DUR/DSP schválené MD ČR (stránky ŘSD ČR): http://www.rsd.cz
JKSO Objekt MJ Průměrná
cena [Kč]
Minimální
cena [Kč]
Maximální
cena [Kč]
Podíl
[%]
803 569 domy bytové netypové - protihluková okna M2 8 066 2 426 40 582
803 569-1 PROTIHLUKOVÁ OKNA M2 7 944 2 426 34 989 96,3
803 569-2 PRÁCE NEUVEDENÉ 3,7
814 115 septiky a jímky - svislá nosná konstrukce mont z dílců bet plošných KUS 2 684 158 1 167 784 5 089 814
814 115-1 VÝKOPY M3 236 78 582 5,3
814 115-2 ZÁSYPY, OBSYPY M3 204 59 1 206 3,1
814 115-3 PODKLADNÍ VRSTVY M3 1 721 134 2 800 2,1
814 115-4 POTRUBÍ M 3 745 31 23 238 7,0
814 115-5 JÍMKY KUS 2 035 712 887 606 3 998 447 75,8
814 115-6 ŠACHTY, SPADIŠTĚ KUS 33 692 21 418 134 703 1,8
814 115-7 OBETONOVÁNÍ M3 2 726 2 726 2 726
814 115-8 PRÁCE NEUVEDENÉ 4,9
814 133 nádrže usazovací, dosazovací, uskladňovací - svislá nosná konstrukce monolit bet plošná KUS 4 881 254 846 134 17 247 859
814 133-1 VÝKOPY M3 273 55 1 109 12,9
814 133-2 ZEMNÍ HRÁZKY M3 257 92 1 217 1,5
814 133-3 TĚSNÍCÍ VRSTVY M2 358 39 712 9,8
814 133-4 KONSTRUKCE NÁDRŽÍ A JÍMEK M3 13 654 1 948 48 728 22,8
814 133-5 PODKLADNÍ VRSTVY M3 1 532 232 4 275 7,9
814 133-6 DLAŽBY M2 759 279 2 204 9,8
814 133-7 PRAHY A STUPNĚ M3 5 203 2 465 11 144 2,0
814 133-8 PRÁCE NEUVEDENÉ 33,3
814 135 nádrže usazovací, dosazovací, uskladňovací - svislá nosná konstrukce mont z dílců bet plošných KUS 3 796 017 387 992 11 443 505
814 135-1 VÝKOPY M3 391 148 3 166 10,7
814 135-2 ZEMNÍ HRÁZKY M3 181 180 181
814 135-3 TĚSNÍCÍ VRSTVY M2 310 81 383 1,7
814 135-4 KONSTRUKCE NÁDRŽÍ A JÍMEK KUS 2 208 262 142 355 4 554 569 58,2
814 135-5 PODKLADNÍ VRSTVY M3 999 465 4 166 1,6
814 135-6 DLAŽBY M2 495 448 2 187 2,2
814 135-7 PRAHY A STUPNĚ M3 4 036 1 106 4 864 0,3
814 135-8 POTRUBÍ M 2 941 654 32 628 2,2
814 135-9 PRÁCE NEUVEDENÉ 23,1
814 183 jímky a nádrže sdružené pro odpadní vody - svislá nosná konstrukce monolit bet plošná M3 1 402 973 1 402 973 1 402 973
814 183-1 PRÁCE NEUVEDENÉ 100,0
814 293 nádrže pozemní ostatní - svislá nosná konstrukce monolit bet plošná M3 2 460 117 1 634 015 3 458 940
814 293-1 PRÁCE NEUVEDENÉ 100,0
815 221 oplocení s podezdívkou - svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků M 13 633 10 538 21 535
815 221-1 ZEMNÍ PRÁCE M3 381 301 898 2,5
815 221-2 ZÁKLADY M3 6 246 5 278 7 502 20,3
815 221-3 SLOUPKY KUS 13 960 3 255 19 724 11,6
815 221-4 OPLOCENÍ M 7 533 3 880 9 624 55,3
815 221-5 NÁTĚRY M2
815 221-6 PRÁCE NEUVEDENÉ 10,3
815 227 oplocení s podezdívkou - svislá nosná konstrukce kovová M 1 637 1 015 5 848
815 227-1 ZEMNÍ PRÁCE M3 890 326 1 344 6,2
815 227-2 ZÁKLADY M3 5 428 2 618 10 273 36,7
815 227-3 SLOUPKY KUS 2 376 599 947 5,0
815 227-4 OPLOCENÍ M 722 421 2 188 44,1
815 227-5 NÁTĚRY M2 131 86 354 1,2
815 227-6 PRÁCE NEUVEDENÉ 6,8
815 235 oplocení bez podezdívky - svislá nosná konstrukce mont z dílců bet plošných M 3 134 3 134 3 134
815 235-1 ZEMNÍ PRÁCE M3 1 778 1 778 1 778 3,6
815 235-2 ZÁKLADY M3 3 768 3 768 3 768 7,7
815 235-3 SLOUPKY KUS 16,1
815 235-4 OPLOCENÍ M 2 167 2 167 2 167 69,1
815 235-5 NÁTĚRY M2 427 427 427 0,4
815 235-6 PRÁCE NEUVEDENÉ 3,1
815 237 oplocení bez podezdívky - svislá nosná konstrukce kovová M 969 344 12 324
815 237-1 ZEMNÍ PRÁCE M3 637 73 18 679 2,4
815 237-2 ZÁKLADY M3 4 179 1 834 16 275 8,4
815 237-3 SLOUPKY KUS 768 351 8 195 8,3
815 237-4 OPLOCENÍ M 706 126 7 010 74,5
815 237-5 NÁTĚRY M2 585 210 619 0,5
815 237-6 PRÁCE NEUVEDENÉ 5,9
815 238 oplocení bez podezdívky - svislá nosná konstrukce dřevěná na bázi dřevní hmoty M 5 556 5 378 5 640
815 238-1 ZEMNÍ PRÁCE M3 365 359 389 0,5
815 238-2 ZÁKLADY M3 3 424 3 420 3 440 2,0
815 238-3 SLOUPKY KUS
815 238-4 OPLOCENÍ M 2 610 2 548 2 639 47,0
815 238-5 NÁTĚRY M2 567 567 567 45,0
815 238-6 PRÁCE NEUVEDENÉ 5,5
815 411 zdi opěrné - svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků, kamene (vč. gabionů) M3 7 321 2 958 1 026 583
815 411-1 ZEMNÍ PRÁCE M3 281 58 3 151 8,7
815 411-2 HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ M 2 479 970 5 339 1,6
815 411-3 ZÁKLADY M3 4 904 2 073 10 445 6,3
815 411-4 ŘÍMSY M3 11 694 9 311 17 621 2,2
815 411-5 ZDI M3 4 416 2 253 15 653 55,8
815 411-6 ZÁBRADÍ, SVODIDLA M 3 960 792 10 134 4,8
815 411-7 PRÁCE NEUVEDENÉ 20,6
815 412 zdi opěrné - svislá nosná konstrukce monolit bet tyčová M3 26 867 26 634 28 037
815 412-1 ZEMNÍ PRÁCE M3 777 753 807 0,5
815 412-2 HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ M 1 269 1 186 1 413 42,6
815 412-3 ZÁKLADY M3
815 412-4 ŘÍMSY M3 8 721 8 425 9 094 7,6
815 412-5 ZDI M3 5 497 5 203 5 904 15,7
815 412-6 ZÁBRADÍ, SVODIDLA M 4 249 4 090 4 448 14,8
815 412-7 PRÁCE NEUVEDENÉ 18,8
815 413 zdi opěrné - svislá nosná konstrukce monolit bet plošná M3 17 893 6 199 55 424
815 413-1 ZEMNÍ PRÁCE M3 190 2 2 836 7,2
815 413-2 HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ M 5 504 1 018 38 555 14,6
815 413-3 ZÁKLADY M3 6 471 1 859 20 726 15,5
815 413-4 ŘÍMSY M3 13 220 1 603 51 017 4,5
815 413-5 ZDI M3 10 039 3 583 38 539 28,8
815 413-6 ZÁBRADÍ, SVODIDLA M 5 567 1 103 14 803 6,0
815 413-7 PRÁCE NEUVEDENÉ 23,4
815 415 zdi opěrné - svislá nosná konstrukce mont z dílců bet plošných M3 33 144 10 588 1 736 711
815 415-1 ZEMNÍ PRÁCE M3 386 9 977 17,0
815 415-2 HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ M
815 415-3 ZÁKLADY M3 7 577 3 434 66 224 4,7
815 415-4 ŘÍMSY M3 10 809 5 081 17 882 9,9
815 415-5 ZDI M3 19 736 4 292 32 178 30,9
815 415-6 ZÁBRADÍ, SVODIDLA M 3 192 1 673 9 395 9,3
815 415-7 PRÁCE NEUVEDENÉ 28,2
815 417 zdi opěrné - svislá nosná konstrukce kovová M3 757 890 757 890 757 890
815 417-1 ZEMNÍ PRÁCE M3 533 533 533 1,3
815 417-2 HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ M 2 757 2 757 2 757 56,0
815 417-3 ZÁKLADY M3
815 417-4 ŘÍMSY M3
815 417-5 ZDI M3
815 417-6 ZÁBRADÍ, SVODIDLA M
815 417-7 PRÁCE NEUVEDENÉ 42,7
815 419 zdi opěrné - svislá nosná konstrukce z jiných materiálů M3 1 447 589 2 372
815 419-1 ZEMNÍ PRÁCE M3 490 138 878 34,9
815 419-2 HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ M 6 561 5 905 7 425 8,2
815 419-3 ZÁKLADY M3 2 936 2 560 6 716 21,3
815 419-4 ŘÍMSY M3 8 547 6 597 15 968 2,5
815 419-5 ZDI M3 8 316 1 927 19 072 10,7
815 419-6 ZÁBRADÍ, SVODIDLA M 2 270 679 6 582 2,2
815 419-7 PRÁCE NEUVEDENÉ 20,2
815 421 zdi zárubní - svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků, kamene (vč. gabionů) M3 7 137 3 087 40 637
815 421-1 ZEMNÍ PRÁCE M3 406 97 1 211 6,9
815 421-2 HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ M 9 012 1 997 10 792 10,3
815 421-3 ZÁKLADY M3 7 043 2 176 8 371 11,8
815 421-4 ŘÍMSY M3 17 563 11 904 65 298 1,4
815 421-5 ZDI M3 4 622 2 250 15 189 56,7
815 421-6 ZÁBRADÍ, SVODIDLA M 5 220 2 449 12 432 2,5
815 421-7 PRÁCE NEUVEDENÉ 10,4
815 423 zdi zárubní - svislá nosná konstrukce monolit bet plošná M3 16 453 5 067 63 349
815 423-1 ZEMNÍ PRÁCE M3 216 90 2 775 8,1
815 423-2 HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ M 5 897 4 455 9 433 16,9
815 423-3 ZÁKLADY M3 7 195 3 614 26 852 11,6
815 423-4 ŘÍMSY M3 12 842 9 429 28 271 5,8
815 423-5 ZDI M3 8 716 4 412 24 494 35,0
815 423-6 ZÁBRADÍ, SVODIDLA M 4 257 3 116 7 535 1,4
815 423-7 PRÁCE NEUVEDENÉ 21,2
815 424 zdi zárubní - svislá nosná konstrukce mont z dílců bet tyčových M3 19 198 19 198 19 198
815 424-1 ZEMNÍ PRÁCE M3 294 294 294 0,6
815 424-2 HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ M 2 258 2 258 2 258 26,5
815 424-3 ZÁKLADY M3 7 938 7 938 7 938 5,7
815 424-4 ŘÍMSY M3 18 106 18 106 18 106 15,9
815 424-5 ZDI M3 2 705 2 705 2 705 9,7
815 424-6 ZÁBRADÍ, SVODIDLA M 3 486 3 486 3 486 7,9
815 424-7 PRÁCE NEUVEDENÉ 33,7
815 425 zdi zárubní - svislá nosná konstrukce mont z dílců bet plošných M3 10 376 10 376 10 376
815 425-1 ZEMNÍ PRÁCE M3 100 100 100 1,5
815 425-2 HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ M
815 425-3 ZÁKLADY M3 8 769 8 769 8 769 5,0
815 425-4 ŘÍMSY M3 21 801 21 801 21 801 6,4
815 425-5 ZDI M3 4 040 4 040 4 040 35,5
815 425-6 ZÁBRADÍ, SVODIDLA M 3 210 3 210 3 210 11,6
815 425-7 PRÁCE NEUVEDENÉ 40,0
815 441 zdi kotvené - svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků M2 45 131 45 131 45 131
815 441-1 ZEMNÍ PRÁCE M3 731 731 731 8,5
815 441-2 VRTY M
815 441-3 INJEKTOVÁNÍ M3
815 441-4 KOTVENÍ M
815 441-5 STŘÍKANÝ BETON M3
815 441-6 OPLÁŠTĚNÍ M2 360 360 360 28,6
815 441-7 ZDI M3 6 043 6 043 6 043 13,4
815 441-8 ZÁBRADLÍ, SVODIDLA M 4 503 4 503 4 503 2,2
815 441-9 HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ M 2 322 2 322 2 322 40,7
815 441-10 PRÁCE NEUVEDENÉ 6,6
815 442 zdi kotvené - svislá nosná konstrukce monolit bet tyčová M2 50 884 42 466 57 779
815 442-1 ZEMNÍ PRÁCE M3 309 308 311 5,0
815 442-2 VRTY M 4 054 4 012 4 161 18,2
815 442-3 INJEKTOVÁNÍ M3 7 945 7 918 7 957 3,7
815 442-4 KOTVENÍ M 1 220 1 220 1 220 5,4
815 442-5 STŘÍKANÝ BETON M3 14 829 14 645 14 977 2,4
815 442-6 OPLÁŠTĚNÍ M2
815 442-7 ZDI M3 25 724 25 343 26 240 32,1
815 442-8 ZÁBRADLÍ, SVODIDLA M
815 442-9 HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ M 9 483 9 417 9 581 27,0
815 442-10 PRÁCE NEUVEDENÉ 6,2
815 443 zdi kotvené - svislá nosná konstrukce monolit bet plošná M2 13 625 3 996 64 146
815 443-1 ZEMNÍ PRÁCE M3 319 75 783 7,5
815 443-2 VRTY M 1 345 454 2 995 28,2
815 443-3 INJEKTOVÁNÍ M3 15 505 642 37 510 3,0
815 443-4 KOTVENÍ M 446 103 2 291 8,6
815 443-5 STŘÍKANÝ BETON M3 12 105 6 668 13 957 12,9
815 443-6 OPLÁŠTĚNÍ M2 225 198 253 0,8
815 443-7 ZDI M3 6 609 3 676 18 362 28,4
815 443-8 ZÁBRADLÍ, SVODIDLA M 4 487 802 7 863 1,0
815 443-9 HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ M 6 428 4 066 9 052 4,1
815 443-10 PRÁCE NEUVEDENÉ 5,5
815 445 zdi kotvené - svislá nosná konstrukce mont z dílců bet plošných M2 94 258 27 373 118 733
815 445-1 ZEMNÍ PRÁCE M3 182 119 367 0,7
815 445-2 VRTY M 2 965 2 965 2 965 25,5
815 445-3 INJEKTOVÁNÍ M3 36 464 36 464 36 464 35,2
815 445-4 KOTVENÍ M 3 587 3 587 3 587 3,9
815 445-5 STŘÍKANÝ BETON M3
815 445-6 OPLÁŠTĚNÍ M2 458 458 458 2,0
815 445-7 ZDI M3 20 351 19 881 24 175 15,9
815 445-8 ZÁBRADLÍ, SVODIDLA M 7 624 5 216 8 102 2,7
815 445-9 HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ M 2 149 2 149 2 149 0,7
815 445-10 PRÁCE NEUVEDENÉ 13,4
815 447 zdi kotvené - svislá nosná konstrukce kovová M2 548 442 1 055
815 447-1 ZEMNÍ PRÁCE M3 614 614 614 0,3
815 447-2 VRTY M 1 760 1 760 1 760 10,7
815 447-3 INJEKTOVÁNÍ M3
815 447-4 KOTVENÍ M 613 613 613 4,0
815 447-5 STŘÍKANÝ BETON M3
815 447-6 OPLÁŠTĚNÍ M2 411 337 427 75,0
815 447-7 ZDI M3
815 447-8 ZÁBRADLÍ, SVODIDLA M
815 447-9 HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ M
815 447-10 PRÁCE NEUVEDENÉ 10,0
815 459 valy opěrné - svislá nosná konstrukce z jiných materiálů M3 1 063 164 4 487
815 459-1 VÝKOPY M3 193 87 1 029 22,2
815 459-2 NÁSYPY M3 254 68 2 328 23,7
815 459-3 VÝZTUŽNÉ SÍTĚ M2 411 110 1 317 32,0
815 459-4 ZÁKLADY M3 8 085 4 342 10 051 1,2
815 459-5 ZDI M3 14 507 9 868 23 273 5,5
815 459-6 ŘÍMSY M3 18 158 14 272 20 161 4,1
815 459-7 ZÁBRADLÍ M 9 356 5 334 14 024 4,0
815 459-8 PRÁCE NEUVEDENÉ 7,3
815 461 stěny protihlukové - svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků, kamene M2 5 056 5 056 5 056
815 461-1 ZEMNÍ PRÁCE M3 730 730 730 3,7
815 461-2 HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ M
815 461-3 ZÁKLADY M3
815 461-4 SLOUPKY
815 461-5 STĚNY M2 4 752 4 752 4 752 94,0
815 461-6 NÁTĚRY M2
815 461-7 ZÁBRADLÍ, SVODIDLA M
815 461-8 PRÁCE NEUVEDENÉ 2,3
815 463 stěny protihlukové - svislá nosná konstrukce monolit bet plošná M2 4 701 4 701 4 701
815 463-1 ZEMNÍ PRÁCE M3
815 463-2 HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ M
815 463-3 ZÁKLADY M3
815 463-4 SLOUPKY
815 463-5 STĚNY M2 4 701 4 701 4 701 100,0
815 463-6 NÁTĚRY M2
815 463-7 ZÁBRADLÍ, SVODIDLA M
815 463-8 PRÁCE NEUVEDENÉ
815 464 stěny protihlukové - svislá nosná konstrukce mont z dílců bet tyčových M2 4 309 3 332 5 216
815 464-1 ZEMNÍ PRÁCE M3 248 115 425 0,2
815 464-2 HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ M 3 151 2 799 3 959 10,9
815 464-3 ZÁKLADY M3 3 055 3 055 3 055 0,1
815 464-4 SLOUPKY 26 458 21 898 31 365 11,9
815 464-5 STĚNY M2 2 382 1 618 3 091 55,3
815 464-6 NÁTĚRY M2 153 147 369 3,3
815 464-7 ZÁBRADLÍ, SVODIDLA M 3 073 2 574 3 257 0,7
815 464-8 PRÁCE NEUVEDENÉ 17,6
815 465 stěny protihlukové - svislá nosná konstrukce mont z dílců bet plošných M2 5 410 2 122 12 042
815 465-1 ZEMNÍ PRÁCE M3 381 106 2 737 0,7
815 465-2 HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ M 4 933 1 614 26 178 15,9
815 465-3 ZÁKLADY M3 10 542 158 40 538 1,8
815 465-4 SLOUPKY 13 1 59 811 12,9
815 465-5 STĚNY M2 3 035 1 205 9 395 56,1
815 465-6 NÁTĚRY M2 300 83 1 550 2,1
815 465-7 ZÁBRADLÍ, SVODIDLA M 2 260 767 8 767 1,2
815 465-8 PRÁCE NEUVEDENÉ 9,3
815 466 stěny protihlukové - svislá nosná konstrukce ze skla, plexiglass M2 6 506 3 183 24 050
815 466-1 ZEMNÍ PRÁCE M3 242 94 981 2,3
815 466-2 HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ M 4 306 2 748 25 366 5,8
815 466-3 ZÁKLADY M3 4 411 2 571 10 072 1,1
815 466-4 SLOUPKY 13,4
815 466-5 STĚNY M2 4 698 2 050 15 759 72,2
815 466-6 NÁTĚRY M2 442 115 1 161 0,7
815 466-7 ZÁBRADLÍ, SVODIDLA M 1 554 322 5 149 0,6
815 466-8 PRÁCE NEUVEDENÉ 3,9
815 467 stěny protihlukové - svislá nosná konstrukce kovová M2 6 140 2 559 291 273
815 467-1 ZEMNÍ PRÁCE M3 103 86 451 0,2
815 467-2 HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ M 4 939 2 185 25 012 13,7
815 467-3 ZÁKLADY M3 520 6 259 6 259 0,1
815 467-4 SLOUPKY 88 739 53 093 4 119 303 35,7
815 467-5 STĚNY M2 2 958 1 462 138 170 45,2
815 467-6 NÁTĚRY M2 19 170 19 170 19 170 2,0
815 467-7 ZÁBRADLÍ, SVODIDLA M
815 467-8 PRÁCE NEUVEDENÉ 3,1
815 468 stěny protihlukové - svislá nosná dřevěná, na bázi dřevní hmoty M2 4 517 2 811 17 285
815 468-1 ZEMNÍ PRÁCE M3 218 129 977 0,3
815 468-2 HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ M 3 418 2 641 9 822 10,4
815 468-3 ZÁKLADY M3 5 417 2 480 12 862 3,1
815 468-4 SLOUPKY 24,8
815 468-5 STĚNY M2 2 240 1 379 4 862 49,6
815 468-6 NÁTĚRY M2 443 123 1 259 4,0
815 468-7 ZÁBRADLÍ, SVODIDLA M 2 362 1 448 2 765 0,6
815 468-8 PRÁCE NEUVEDENÉ 7,2
815 469 stěny protihlukové - svislá nosná konstrukce z plastických hmot, recykl. plastů M2 5 156 2 601 23 039
815 469-1 ZEMNÍ PRÁCE M3 284 51 938 0,3
815 469-2 HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ M 4 103 590 17 403 13,4
815 469-3 ZÁKLADY M3 6 872 2 627 20 477 1,2
815 469-4 SLOUPKY 16,0
815 469-5 STĚNY M2 3 007 1 345 17 098 58,3
815 469-6 NÁTĚRY M2 527 1 1 089 3,5
815 469-7 ZÁBRADLÍ, SVODIDLA M 1 660 940 7 595 0,7
815 469-8 PRÁCE NEUVEDENÉ 6,6
815 499 zdi a valy samostatné ostatní - svislá nosná konstrukce z jiných materiálů M3 490 488 492
815 499-1 ZEMNÍ PRÁCE - VÝKOPY M3
815 499-2 ZEMNÍ PRÁCE - NÁSYPY M3 483 483 483 98,6
815 499-3 PRÁCE NEUVEDENÉ 1,4
815 981 pomníky, kašny a jiná drobná architektura - svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků M3 68 281 68 281 68 281
815 981-1 PRÁCE NEUVEDENÉ 100,0
821 111 R mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce zděná REK M2 62 570 37 858 85 689
821 111 R-1 SANAČNÍ VRSTVY, SPÁROVÁNÍ M2 2 907 385 5 626 8,2
821 111 R-2 NOSNÁ KONSTRUKCE, LOŽISKA M2 2 130 921 2 973 3,8
821 111 R-3 VOZOVKA M2 627 281 1 899 1,0
821 111 R-4 ŘÍMSY M3 16 112 12 098 18 524 3,0
821 111 R-5 ZÁBRADLÍ, SVODIDLA M 9 526 6 083 11 931 3,9
821 111 R-6 MOSTNÍ ZÁVĚRY M
821 111 R-7 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ M3 4 112 1 855 6 211 5,7
821 111 R-8 IZOLACE NOSNÉ KONSTRUKCE M2 757 358 839 2,7
821 111 R-9 PRÁCE NEUVEDENÉ 71,7
821 112 N mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce monolit bet nepředpjatá NOV M2 44 675 13 827 247 806
821 112 N-1 ZEMNÍ PRÁCE M3 326 36 2 276 8,7
821 112 N-2 HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ M 7 502 2 754 33 205 8,4
821 112 N-3 ZÁKLADY M3 8 335 2 049 31 322 10,5
821 112 N-4 OPĚRY, PILÍŘE M3 11 656 937 45 761 16,7
821 112 N-5 NOSNÁ KONSTRUKCE, LOŽISKA M2 11 878 56 29 305 26,6
821 112 N-6 VOZOVKA M2 858 99 2 617 1,1
821 112 N-7 ŘÍMSY M3 16 465 2 521 70 540 1,9
821 112 N-8 ZÁBRADLÍ, SVODIDLA M 6 409 257 24 838 2,6
821 112 N-9 MOSTNÍ ZÁVĚRY M 19 798 101 58 605 1,1
821 112 N-10 IZOLACE NOSNÉ KONSTRUKCE M2 663 160 3 366 2,4
821 112 N-11 PRÁCE NEUVEDENÉ 20,0
821 112 R mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce monolit bet nepředpjatá REK M2 17 913 5 305 106 366
821 112 R-1 SANAČNÍ VRSTVY, SPÁROVÁNÍ M2 1 586 35 7 126 13,4
821 112 R-2 NOSNÁ KONSTRUKCE, LOŽISKA M2 3 000 185 25 813 15,7
821 112 R-3 VOZOVKA M2 759 204 3 500 5,6
821 112 R-4 ŘÍMSY M3 15 685 2 246 36 211 6,5
821 112 R-5 ZÁBRADLÍ, SVODIDLA M 4 571 966 22 390 8,1
821 112 R-6 MOSTNÍ ZÁVĚRY M 18 318 2 027 78 382 4,4
821 112 R-7 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ M3 5 039 915 37 107 6,8
821 112 R-8 IZOLACE NOSNÉ KONSTRUKCE M2 790 185 2 325 4,7
821 112 R-9 PRÁCE NEUVEDENÉ 34,8
821 113 N mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce monolit bet předpjatá NOV M2 34 733 13 995 125 046
821 113 N-1 ZEMNÍ PRÁCE M3 277 41 1 876 2,6
821 113 N-2 HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ M 8 654 2 219 51 960 8,2
821 113 N-3 ZÁKLADY M3 7 878 3 335 17 349 4,5
821 113 N-4 OPĚRY, PILÍŘE M3 11 117 1 295 36 271 8,4
821 113 N-5 NOSNÁ KONSTRUKCE, LOŽISKA M2 16 325 6 166 50 506 47,0
821 113 N-6 VOZOVKA M2 961 257 2 347 2,5
821 113 N-7 ŘÍMSY M3 17 451 2 052 53 366 3,5
821 113 N-8 ZÁBRADLÍ, SVODIDLA M 7 265 1 537 23 755 4,2
821 113 N-9 MOSTNÍ ZÁVĚRY M 58 343 480 421 071 3,0
821 113 N-10 IZOLACE NOSNÉ KONSTRUKCE M2 720 252 1 709 2,2
821 113 N-11 PRÁCE NEUVEDENÉ 13,9
821 113 R mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce monolit bet předpjatá REK M2 15 858 4 911 77 943
821 113 R-1 SANAČNÍ VRSTVY, SPÁROVÁNÍ M2 948 174 17 003 12,7
821 113 R-2 NOSNÁ KONSTRUKCE, LOŽISKA M2 3 091 682 21 058 19,3
821 113 R-3 VOZOVKA M2 719 261 1 657 4,9
821 113 R-4 ŘÍMSY M3 13 644 6 792 38 343 7,9
821 113 R-5 ZÁBRADLÍ, SVODIDLA M 1 995 2 759 12 742 6,4
821 113 R-6 MOSTNÍ ZÁVĚRY M 19 491 2 471 80 098 4,0
821 113 R-7 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ M3 3 616 1 202 255 263 8,6
821 113 R-8 IZOLACE NOSNÉ KONSTRUKCE M2 571 205 1 054 4,5
821 113 R-9 PRÁCE NEUVEDENÉ 31,7
821 114 N mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet nepředpjatých NOV M2 45 839 22 238 86 329
821 114 N-1 ZEMNÍ PRÁCE M3 408 63 1 009 12,6
821 114 N-2 HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ M 4 369 1 089 14 500 4,3
821 114 N-3 ZÁKLADY M3 11 251 2 747 24 016 7,1
821 114 N-4 OPĚRY, PILÍŘE M3 18 036 2 934 39 787 21,3
821 114 N-5 NOSNÁ KONSTRUKCE, LOŽISKA M2 11 981 1 962 25 275 26,2
821 114 N-6 VOZOVKA M2 1 253 182 2 496 0,8
821 114 N-7 ŘÍMSY M3 15 588 9 052 49 232 1,0
821 114 N-8 ZÁBRADLÍ, SVODIDLA M 5 175 1 939 12 613 1,5
821 114 N-9 MOSTNÍ ZÁVĚRY M 19 159 3 025 34 980 0,7
821 114 N-10 IZOLACE NOSNÉ KONSTRUKCE M2 637 160 1 125 2,4
821 114 N-11 PRÁCE NEUVEDENÉ 22,1
821 114 R mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet nepředpjatých REK M2 27 775 12 334 341 872
821 114 R-1 SANAČNÍ VRSTVY, SPÁROVÁNÍ M2 2 848 43 7 324 17,5
821 114 R-2 NOSNÁ KONSTRUKCE, LOŽISKA M2 5 056 55 35 498 18,2
821 114 R-3 VOZOVKA M2 1 105 285 18 486 6,8
821 114 R-4 ŘÍMSY M3 15 924 9 731 48 691 3,6
821 114 R-5 ZÁBRADLÍ, SVODIDLA M 4 552 1 302 10 600 5,5
821 114 R-6 MOSTNÍ ZÁVĚRY M 16 182 4 508 43 603 3,8
821 114 R-7 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ M3 4 827 577 15 673 5,5
821 114 R-8 IZOLACE NOSNÉ KONSTRUKCE M2 690 331 2 427 2,9
821 114 R-9 PRÁCE NEUVEDENÉ 36,2
821 115 N mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet předpjatých NOV M2 43 859 17 755 116 458
821 115 N-1 ZEMNÍ PRÁCE M3 355 58 1 371 3,2
821 115 N-2 HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ M 7 689 3 024 15 892 6,8
821 115 N-3 ZÁKLADY M3 8 441 3 406 14 534 3,8
821 115 N-4 OPĚRY, PILÍŘE M3 11 718 3 947 30 014 9,6
821 115 N-5 NOSNÁ KONSTRUKCE, LOŽISKA M2 19 861 3 548 40 479 45,3
821 115 N-6 VOZOVKA M2 876 419 1 667 1,9
821 115 N-7 ŘÍMSY M3 19 868 8 749 36 684 2,9
821 115 N-8 ZÁBRADLÍ, SVODIDLA M 7 311 2 041 17 444 4,0
821 115 N-9 MOSTNÍ ZÁVĚRY M 32 099 497 187 461 2,3
821 115 N-10 IZOLACE NOSNÉ KONSTRUKCE M2 774 350 1 947 1,8
821 115 N-11 PRÁCE NEUVEDENÉ 18,4
821 115 R mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet předpjatých REK M2 17 925 2 461 77 645
821 115 R-1 SANAČNÍ VRSTVY, SPÁROVÁNÍ M2 1 471 43 10 629 15,9
821 115 R-2 NOSNÁ KONSTRUKCE, LOŽISKA M2 3 442 12 28 058 18,9
821 115 R-3 VOZOVKA M2 873 161 6 156 5,1
821 115 R-4 ŘÍMSY M3 17 403 6 549 32 974 6,1
821 115 R-5 ZÁBRADLÍ, SVODIDLA M 6 030 1 011 12 913 8,1
821 115 R-6 MOSTNÍ ZÁVĚRY M 19 435 861 184 945 3,9
821 115 R-7 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ M3 3 125 245 56 767 6,1
821 115 R-8 IZOLACE NOSNÉ KONSTRUKCE M2 693 340 1 711 3,5
821 115 R-9 PRÁCE NEUVEDENÉ 32,4
821 116 N mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce spřažená ocelobet NOV M2 44 303 27 788 113 334
821 116 N-1 ZEMNÍ PRÁCE M3 357 5 1 425 2,4
821 116 N-2 HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ M 6 843 2 529 19 627 5,5
821 116 N-3 ZÁKLADY M3 6 740 3 016 14 382 3,4
821 116 N-4 OPĚRY, PILÍŘE M3 11 588 5 395 25 081 6,0
821 116 N-5 NOSNÁ KONSTRUKCE, LOŽISKA M2 26 751 11 980 57 387 60,3
821 116 N-6 VOZOVKA M2 831 257 1 366 1,6
821 116 N-7 ŘÍMSY M3 14 959 7 651 39 598 2,0
821 116 N-8 ZÁBRADLÍ, SVODIDLA M 6 424 1 103 19 034 2,9
821 116 N-9 MOSTNÍ ZÁVĚRY M 77 337 6 330 202 580 2,0
821 116 N-10 IZOLACE NOSNÉ KONSTRUKCE M2 731 493 1 668 1,7
821 116 N-11 PRÁCE NEUVEDENÉ 12,2
821 116 R mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce spřažená ocelobet REK M2 22 009 4 467 235 429
821 116 R-1 SANAČNÍ VRSTVY, SPÁROVÁNÍ M2 932 138 3 815 4,9
821 116 R-2 NOSNÁ KONSTRUKCE, LOŽISKA M2 5 311 1 134 52 524 24,1
821 116 R-3 VOZOVKA M2 1 263 287 2 211 6,2
821 116 R-4 ŘÍMSY M3 14 961 10 165 64 450 4,7
821 116 R-5 ZÁBRADLÍ, SVODIDLA M 2 137 864 5 402 5,8
821 116 R-6 MOSTNÍ ZÁVĚRY M 7 532 3 230 23 324 5,1
821 116 R-7 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ M3 3 445 583 53 369 7,9
821 116 R-8 IZOLACE NOSNÉ KONSTRUKCE M2 415 145 916 2,1
821 116 R-9 PRÁCE NEUVEDENÉ 39,2
821 117 N mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce kovová NOV M2 63 115 16 999 102 881
821 117 N-1 ZEMNÍ PRÁCE M3 309 69 924 4,0
821 117 N-2 HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ M 3 069 1 152 9 707 1,4
821 117 N-3 ZÁKLADY M3 5 941 2 194 10 072 3,7
821 117 N-4 OPĚRY, PILÍŘE M3 7 807 2 970 11 905 3,4
821 117 N-5 NOSNÁ KONSTRUKCE, LOŽISKA M2 43 203 140 58 080 68,6
821 117 N-6 VOZOVKA M2 749 286 1 250 0,9
821 117 N-7 ŘÍMSY M3 15 906 5 674 30 304 0,6
821 117 N-8 ZÁBRADLÍ, SVODIDLA M 5 985 1 528 26 568 1,7
821 117 N-9 MOSTNÍ ZÁVĚRY M 140 836 19 447 284 044 1,8
821 117 N-10 IZOLACE NOSNÉ KONSTRUKCE M2 1 679 150 3 532 2,9
821 117 N-11 PRÁCE NEUVEDENÉ 11,0
821 117 R mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce kovová REK M2 22 383 1 645 81 522
821 117 R-1 SANAČNÍ VRSTVY, SPÁROVÁNÍ M2 480 513 3 538 3,6
821 117 R-2 NOSNÁ KONSTRUKCE, LOŽISKA M2 10 093 115 47 805 46,1
821 117 R-3 VOZOVKA M2 431 424 1 405 1,2
821 117 R-4 ŘÍMSY M3 40 567 14 438 264 553 3,3
821 117 R-5 ZÁBRADLÍ, SVODIDLA M 5 543 5 529 8 409 4,0
821 117 R-6 MOSTNÍ ZÁVĚRY M 102 152 63 714 156 506 2,7
821 117 R-7 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ M3 7 286 1 324 77 774 9,2
821 117 R-8 IZOLACE NOSNÉ KONSTRUKCE M2 671 755 1 755 2,1
821 117 R-9 PRÁCE NEUVEDENÉ 27,8
821 122 N mosty pozem kom pro zatíž tř B - vodorovná nosná konstrukce monolit bet nepředpjatá NOV M2 48 260 34 588 54 945
821 122 N-1 ZEMNÍ PRÁCE M3 145 120 149 3,4
821 122 N-2 HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ M 4 174 4 174 4 174 4,1
821 122 N-3 ZÁKLADY M3 4 294 4 294 4 294 1,4
821 122 N-4 OPĚRY, PILÍŘE M3 9 941 9 710 12 246 11,9
821 122 N-5 NOSNÁ KONSTRUKCE, LOŽISKA M2
821 122 N-6 VOZOVKA M2 787 682 978 1,2
821 122 N-7 ŘÍMSY M3 13 211 12 917 13 810 6,4
821 122 N-8 ZÁBRADLÍ, SVODIDLA M 3 215 2 203 5 114 4,9
821 122 N-9 MOSTNÍ ZÁVĚRY M
821 122 N-10 IZOLACE NOSNÉ KONSTRUKCE M2 433 406 449 0,8
821 122 N-11 PRÁCE NEUVEDENÉ 65,9
821 123 N mosty pozem kom pro zatíž tř B - vodorovná nosná konstrukce monolit bet předpjatá NOV M2 23 944 18 931 27 146
821 123 N-1 ZEMNÍ PRÁCE M3 121 114 138 0,6
821 123 N-2 HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ M 17 767 17 267 19 173 8,6
821 123 N-3 ZÁKLADY M3 10 513 9 681 10 874 2,8
821 123 N-4 OPĚRY, PILÍŘE M3 978 606 1 321 2,9
821 123 N-5 NOSNÁ KONSTRUKCE, LOŽISKA M2 9 843 9 053 10 638 25,9
821 123 N-6 VOZOVKA M2 7 667 7 349 7 937 2,1
821 123 N-7 ŘÍMSY M3 3 774 3 447 4 098 3,6
821 123 N-8 ZÁBRADLÍ, SVODIDLA M 5,5
821 123 N-9 MOSTNÍ ZÁVĚRY M
821 123 N-10 IZOLACE NOSNÉ KONSTRUKCE M2 912 638 1 577 1,3
821 123 N-11 PRÁCE NEUVEDENÉ 46,7
821 125 N mosty pozem kom pro zatíž tř B - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet předpjatých NOV M2 15 380 15 380 15 380
821 125 N-1 ZEMNÍ PRÁCE M3 64 64 64 3,1
821 125 N-2 HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ M 8,8
821 125 N-3 ZÁKLADY M3 13 003 13 003 13 003 2,7
821 125 N-4 OPĚRY, PILÍŘE M3 6 417 6 417 6 417 2,9
821 125 N-5 NOSNÁ KONSTRUKCE, LOŽISKA M2 18 419 18 419 18 419 50,1
821 125 N-6 VOZOVKA M2 678 678 678 1,8
821 125 N-7 ŘÍMSY M3 77 816 77 816 77 816 5,2
821 125 N-8 ZÁBRADLÍ, SVODIDLA M 18 006 18 006 18 006 7,9
821 125 N-9 MOSTNÍ ZÁVĚRY M
821 125 N-10 IZOLACE NOSNÉ KONSTRUKCE M2 2,7
821 125 N-11 PRÁCE NEUVEDENÉ 14,8
821 125 R mosty pozem kom pro zatíž tř B - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet předpjatých REK M2 8 815 8 815 8 815
821 125 R-1 SANAČNÍ VRSTVY, SPÁROVÁNÍ M2 307 307 307 10,3
821 125 R-2 NOSNÁ KONSTRUKCE, LOŽISKA M2 1 128 1 128 1 128 12,8
821 125 R-3 VOZOVKA M2 610 610 610 12,3
821 125 R-4 ŘÍMSY M3 50 494 50 494 50 494 11,0
821 125 R-5 ZÁBRADLÍ, SVODIDLA M 1 871 1 871 1 871 15,3
821 125 R-6 MOSTNÍ ZÁVĚRY M 12 795 12 795 12 795 1,9
821 125 R-7 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ M3 3 085 3 085 3 085 5,0
821 125 R-8 IZOLACE NOSNÉ KONSTRUKCE M2 522 522 522 7,0
821 125 R-9 PRÁCE NEUVEDENÉ 24,4
821 127 N mosty pozem kom pro zatíž tř B - vodorovná nosná konstrukce kovová NOV M2 41 778 41 706 42 177
821 127 N-1 ZEMNÍ PRÁCE M3 97 97 115 1,4
821 127 N-2 HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ M 7 041 7 041 7 041 4,9
821 127 N-3 ZÁKLADY M3 7 685 3 992 7 936 5,7
821 127 N-4 OPĚRY, PILÍŘE M3 10 914 7 376 11 614 10,9
821 127 N-5 NOSNÁ KONSTRUKCE, LOŽISKA M2 16 673 16 459 17 859 39,9
821 127 N-6 VOZOVKA M2 794 794 794 1,2
821 127 N-7 ŘÍMSY M3 16 987 16 987 16 987 6,3
821 127 N-8 ZÁBRADLÍ, SVODIDLA M 6 038 4 748 6 259 8,8
821 127 N-9 MOSTNÍ ZÁVĚRY M 26 455 26 455 26 455 3,1
821 127 N-10 IZOLACE NOSNÉ KONSTRUKCE M2 415 415 415 0,9
821 127 N-11 PRÁCE NEUVEDENÉ 16,9
821 212 N mosty železniční pro normálně rozchodné a širokorozchodné dráhy zatížené vlakem A - vodorovná nosná konstrukce monolit bet nepředpjatá NOV M2 123 152 97 153 132 463
821 212 N-1 ZEMNÍ PRÁCE M3 447 372 831 5,3
821 212 N-2 HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ M 12 085 12 085 12 085 2,6
821 212 N-3 ZÁKLADY M3 9 175 9 175 9 175 7,2
821 212 N-4 OPĚRY, PILÍŘE M3 12 388 10 545 18 201 12,1
821 212 N-5 NOSNÁ KONSTRUKCE, LOŽISKA M2 8 803 5 480 18 082 7,2
821 212 N-6 KOLEJE M 20 997 20 997 20 997 5,8
821 212 N-7 ŘÍMSY M3 19 245 19 245 19 245 1,9
821 212 N-8 ZÁBRADLÍ, SVODIDLA M 7 473 7 473 7 473 0,9
821 212 N-9 MOSTNÍ ZÁVĚRY M
821 212 N-10 IZOLACE NOSNÉ KONSTRUKCE M2 877 842 1 259 2,9
821 212 N-11 PRÁCE NEUVEDENÉ 54,1
821 214 N mosty železniční pro normálně rozchodné a širokorozchodné dráhy zatížené vlakem A - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet nepředpjatých NOV M2 31 377 31 377 31 377
821 214 N-1 ZEMNÍ PRÁCE M3 335 335 335 10,4
821 214 N-2 HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ M
821 214 N-3 ZÁKLADY M3 9 747 9 747 9 747 22,3
821 214 N-4 OPĚRY, PILÍŘE M3 11 532 11 532 11 532 19,4
821 214 N-5 NOSNÁ KONSTRUKCE, LOŽISKA M2 4 052 4 052 4 052 12,9
821 214 N-6 KOLEJE M
821 214 N-7 ŘÍMSY M3 9 634 9 634 9 634 5,2
821 214 N-8 ZÁBRADLÍ, SVODIDLA M 5 865 5 865 5 865 4,2
821 214 N-9 MOSTNÍ ZÁVĚRY M
821 214 N-10 IZOLACE NOSNÉ KONSTRUKCE M2 242 242 242 1,8
821 214 N-11 PRÁCE NEUVEDENÉ 23,8
821 216 N mosty železniční pro normálně rozchodné a širokorozchodné dráhy zatížené vlakem A - vodorovná nosná konstrukce spřažená ocelobet NOV M2 127 574 73 188 243 400
821 216 N-1 ZEMNÍ PRÁCE M3 405 59 946 9,3
821 216 N-2 HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ M 4 568 3 475 7 960 2,8
821 216 N-3 ZÁKLADY M3 8 736 5 325 12 877 6,0
821 216 N-4 OPĚRY, PILÍŘE M3 10 872 7 286 18 407 12,7
821 216 N-5 NOSNÁ KONSTRUKCE, LOŽISKA M2 56 854 23 412 129 241 44,6
821 216 N-6 KOLEJE M 5 893 775 27 191 0,8
821 216 N-7 ŘÍMSY M3 18 399 11 886 24 895 1,2
821 216 N-8 ZÁBRADLÍ, SVODIDLA M 5 546 2 513 8 112 1,7
821 216 N-9 MOSTNÍ ZÁVĚRY M 30 117 22 546 37 958 1,0
821 216 N-10 IZOLACE NOSNÉ KONSTRUKCE M2 1 047 328 3 416 1,1
821 216 N-11 PRÁCE NEUVEDENÉ 18,8
821 217 N mosty železniční pro normálně rozchodné a širokorozchodné dráhy zatížené vlakem A - vodorovná nosná konstrukce kovová NOV M2 139 083 53 470 229 431
821 217 N-1 ZEMNÍ PRÁCE M3 408 210 483 4,8
821 217 N-2 HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ M 8 028 3 378 13 701 7,9
821 217 N-3 ZÁKLADY M3 7 670 5 417 11 803 5,1
821 217 N-4 OPĚRY, PILÍŘE M3 9 540 8 149 12 307 7,5
821 217 N-5 NOSNÁ KONSTRUKCE, LOŽISKA M2 71 954 38 262 94 177 51,7
821 217 N-6 KOLEJE M 13 962 13 962 13 962 0,3
821 217 N-7 ŘÍMSY M3 18 400 18 400 18 400 0,2
821 217 N-8 ZÁBRADLÍ, SVODIDLA M 4 410 3 708 7 231 0,7
821 217 N-9 MOSTNÍ ZÁVĚRY M 31 715 14 740 53 183 0,9
821 217 N-10 IZOLACE NOSNÉ KONSTRUKCE M2 1 702 612 2 629 1,2
821 217 N-11 PRÁCE NEUVEDENÉ 19,7
821 255 R mosty tramvajové - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet předpjatých REK M2 30 456 28 560 33 384
821 255 R-1 SANAČNÍ VRSTVY, SPÁROVÁNÍ M2 2 691 2 512 3 030 20,3
821 255 R-2 NOSNÁ KONSTRUKCE, LOŽISKA M2 2 285 1 563 3 400 7,5
821 255 R-3 KOLEJE M2
821 255 R-4 ŘÍMSY M3 17 612 15 857 21 581 7,1
821 255 R-5 ZÁBRADLÍ, SVODIDLA M 9 520 9 520 9 520 2,1
821 255 R-6 MOSTNÍ ZÁVĚRY M 25 415 25 135 25 722 5,8
821 255 R-7 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ M3 7 557 7 472 7 639 12,4
821 255 R-8 IZOLACE NOSNÉ KONSTRUKCE M2 856 737 953 3,8
821 255 R-9 PRÁCE NEUVEDENÉ 41,0
821 432 N lávky a mosty pro chodce - vodorovná nosná konstrukce monolit bet nepředpjatá NOV M2 28 164 16 327 114 791
821 432 N-1 ZEMNÍ PRÁCE M3 276 214 444 5,6
821 432 N-2 HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ M
821 432 N-3 ZÁKLADY M3 7 301 5 793 10 627 12,4
821 432 N-4 OPĚRY, PILÍŘE M3 13 113 9 738 18 390 6,7
821 432 N-5 NOSNÁ KONSTRUKCE, LOŽISKA M2 11 413 4 995 15 369 40,5
821 432 N-6 VOZOVKA M2 1 047 714 1 699 1,4
821 432 N-7 ŘÍMSY M3 14 963 8 461 18 485 3,6
821 432 N-8 ZÁBRADLÍ, SVODIDLA M 7 342 1 424 12 790 9,5
821 432 N-9 MOSTNÍ ZÁVĚRY M 29 076 4 633 51 146 6,3
821 432 N-10 IZOLACE NOSNÉ KONSTRUKCE M2 523 268 1 863 1,9
821 432 N-11 PRÁCE NEUVEDENÉ 12,1
821 433 N lávky a mosty pro chodce - vodorovná nosná konstrukce monolit bet předpjatá NOV M2 40 483 19 696 94 585
821 433 N-1 ZEMNÍ PRÁCE M3 410 156 636 5,8
821 433 N-2 HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ M 8 828 4 675 14 684 8,1
821 433 N-3 ZÁKLADY M3 9 968 7 183 18 429 4,0
821 433 N-4 OPĚRY, PILÍŘE M3 13 157 6 577 20 774 7,5
821 433 N-5 NOSNÁ KONSTRUKCE, LOŽISKA M2 16 734 11 534 31 839 41,3
821 433 N-6 VOZOVKA M2 312 177 459 0,2
821 433 N-7 ŘÍMSY M3 23 616 10 480 28 206 2,2
821 433 N-8 ZÁBRADLÍ, SVODIDLA M 5 407 1 743 10 038 8,7
821 433 N-9 MOSTNÍ ZÁVĚRY M 56 463 16 921 189 477 2,6
821 433 N-10 IZOLACE NOSNÉ KONSTRUKCE M2 1 264 265 2 515 3,3
821 433 N-11 PRÁCE NEUVEDENÉ 16,3
821 434 N lávky a mosty pro chodce - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet nepředpjatých NOV M2 50 103 48 777 58 977
821 434 N-1 ZEMNÍ PRÁCE M3 258 202 408 1,5
821 434 N-2 HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ M 4 519 4 519 4 519 11,0
821 434 N-3 ZÁKLADY M3 15 981 15 981 15 981 4,5
821 434 N-4 OPĚRY, PILÍŘE M3 14 196 13 601 19 804 5,5
821 434 N-5 NOSNÁ KONSTRUKCE, LOŽISKA M2 22 732 18 764 23 325 45,4
821 434 N-6 VOZOVKA M2 1 818 1 818 1 818 3,4
821 434 N-7 ŘÍMSY M3 23 763 23 763 23 763 0,6
821 434 N-8 ZÁBRADLÍ, SVODIDLA M 10 885 8 628 11 517 13,4
821 434 N-9 MOSTNÍ ZÁVĚRY M
821 434 N-10 IZOLACE NOSNÉ KONSTRUKCE M2 836 481 1 026 0,4
821 434 N-11 PRÁCE NEUVEDENÉ 14,3
821 435 N lávky a mosty pro chodce - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet předpjatých NOV M2 31 125 17 019 128 989
821 435 N-1 ZEMNÍ PRÁCE M3 306 196 1 070 6,7
821 435 N-2 HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ M 9 659 9 493 10 858 16,0
821 435 N-3 ZÁKLADY M3 9 233 5 984 14 191 7,3
821 435 N-4 OPĚRY, PILÍŘE M3 10 233 8 908 16 671 9,9
821 435 N-5 NOSNÁ KONSTRUKCE, LOŽISKA M2 8 098 6 928 21 134 26,0
821 435 N-6 VOZOVKA M2 702 667 732 0,3
821 435 N-7 ŘÍMSY M3 21 680 20 805 26 706 1,5
821 435 N-8 ZÁBRADLÍ, SVODIDLA M 28 508 5 618 7 733 9,8
821 435 N-9 MOSTNÍ ZÁVĚRY M 42 568 12 832 46 704 2,7
821 435 N-10 IZOLACE NOSNÉ KONSTRUKCE M2 1 136 853 1 171 4,4
821 435 N-11 PRÁCE NEUVEDENÉ 15,4
821 436 N lávky a mosty pro chodce - vodorovná nosná konstrukce spřažená ocelobet NOV M2 55 922 38 890 71 893
821 436 N-1 ZEMNÍ PRÁCE M3 283 118 419 2,4
821 436 N-2 HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ M 7 423 4 061 11 850 8,8
821 436 N-3 ZÁKLADY M3 10 014 6 840 11 414 6,6
821 436 N-4 OPĚRY, PILÍŘE M3 16 610 10 083 32 120 4,0
821 436 N-5 NOSNÁ KONSTRUKCE, LOŽISKA M2 34 031 19 045 49 712 60,9
821 436 N-6 VOZOVKA M2 1 663 916 2 024 2,6
821 436 N-7 ŘÍMSY M3 13 697 13 697 13 697 0,1
821 436 N-8 ZÁBRADLÍ, SVODIDLA M 6 153 6 034 6 355 4,7
821 436 N-9 MOSTNÍ ZÁVĚRY M 32 083 23 978 39 889 1,4
821 436 N-10 IZOLACE NOSNÉ KONSTRUKCE M2 1 791 1 386 1 988 1,7
821 436 N-11 PRÁCE NEUVEDENÉ 6,8
821 437 N lávky a mosty pro chodce - vodorovná nosná konstrukce kovová NOV M2 67 220 30 225 101 858
821 437 N-1 ZEMNÍ PRÁCE M3 433 217 642 3,3
821 437 N-2 HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ M 42 543 5 084 5 084 15,1
821 437 N-3 ZÁKLADY M3 8 720 3 590 10 086 3,8
821 437 N-4 OPĚRY, PILÍŘE M3 15 590 10 047 16 929 10,8
821 437 N-5 NOSNÁ KONSTRUKCE, LOŽISKA M2 30 000 24 037 59 811 44,6
821 437 N-6 VOZOVKA M2 169 169 169 0,1
821 437 N-7 ŘÍMSY M3 17 008 17 008 17 008 0,3
821 437 N-8 ZÁBRADLÍ, SVODIDLA M 10 357 10 357 10 357 1,9
821 437 N-9 MOSTNÍ ZÁVĚRY M 62 356 62 356 62 356 1,2
821 437 N-10 IZOLACE NOSNÉ KONSTRUKCE M2 1 692 1 008 1 825 1,6
821 437 N-11 PRÁCE NEUVEDENÉ 17,3
821 438 N lávky a mosty pro chodce - vodorovná nosná konstrukce dřevěná NOV M2 47 598 47 598 47 598
821 438 N-1 ZEMNÍ PRÁCE M3 784 784 784 11,1
821 438 N-2 HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ M 5 847 5 847 5 847 13,8
821 438 N-3 ZÁKLADY M3
821 438 N-4 OPĚRY, PILÍŘE M3 10 613 10 613 10 613 11,6
821 438 N-5 NOSNÁ KONSTRUKCE, LOŽISKA M2 12 200 12 200 12 200 25,6
821 438 N-6 VOZOVKA M2
821 438 N-7 ŘÍMSY M3 19 539 19 539 19 539 1,6
821 438 N-8 ZÁBRADLÍ, SVODIDLA M 5 078 5 078 5 078 12,8
821 438 N-9 PRÁCE NEUVEDENÉ 23,5
822 214 N dálnice - kryt monolit bet NOV M2 4 780 1 660 9 119
822 214 N-1 ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU M3 214 42 486 19,1
822 214 N-2 NÁSYPY M3 184 55 1 706 12,1
822 214 N-3 VOZOVKOVÉ VRSTVY M2 1 740 682 2 376 35,3
822 214 N-4 SILNIČNÍ SVODIDLO M 1 800 761 2 868 3,4
822 214 N-5 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ, PORTÁLY 2,4
822 214 N-6 PŘÍKOPY, RIGOLY M 811 203 1 759 2,5
822 214 N-7 PROPUSTY M 19 8 639 47 651 0,3
822 214 N-8 PRÁCE NEUVEDENÉ 24,9
822 214 R dálnice - kryt monolit bet REK M2 2 091 1 485 3 300
822 214 R-1 ODSTRANĚNÍ VOZOVEK, FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK M3 386 217 608 6,4
822 214 R-2 SANAČNÍ VRSTVY 278 88 212 0,3
822 214 R-3 VYSPRAVENÍ TRHLIN M 407 69 2 000 1,3
822 214 R-4 VOZOVKOVÉ VRSTVY M2 1 320 1 020 4 458 58,5
822 214 R-5 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ, PORTÁLY 1 0 1 6,2
822 214 R-6 PROPUSTY M 198 710 23 909 23 909
822 214 R-7 SVODIDLA M 2 206 331 4 385 9,3
822 214 R-8 PRÁCE NEUVEDENÉ 18,0
822 217 N dálnice - kryt z kameniva obalovaného živicí NOV M2 6 133 1 608 17 662
822 217 N-1 ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU M3 267 51 1 747 27,1
822 217 N-2 NÁSYPY M3 115 31 625 9,0
822 217 N-3 VOZOVKOVÉ VRSTVY M2 1 809 626 2 631 29,5
822 217 N-4 SILNIČNÍ SVODIDLO M 1 936 689 15 962 3,3
822 217 N-5 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ, PORTÁLY 27 069 1 1 1,9
822 217 N-6 PŘÍKOPY, RIGOLY M 1 067 362 2 102 1,8
822 217 N-7 PROPUSTY M 21 288 2 880 37 026 0,5
822 217 N-8 PRÁCE NEUVEDENÉ 26,9
822 217 R dálnice - kryt z kameniva obalovaného živicí REK M2 1 824 292 16 868
822 217 R-1 ODSTRANĚNÍ VOZOVEK, FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK M3 782 324 2 265 11,0
822 217 R-2 SANAČNÍ VRSTVY 1 1 212 1,7
822 217 R-3 VYSPRAVENÍ TRHLIN M 635 38 12 583 3,6
822 217 R-4 VOZOVKOVÉ VRSTVY M2 934 48 1 940 50,6
822 217 R-5 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ, PORTÁLY 2 1 3 4,3
822 217 R-6 PROPUSTY M 39 492 34 801 45 355
822 217 R-7 SVODIDLA M 1 637 490 16 770 8,0
822 217 R-8 PRÁCE NEUVEDENÉ 20,8
822 223 N silnice I. třídy - kryt dlážděný (bez ohledu na materiál dlažebních prvků) NOV M2 4 553 4 553 4 553
822 223 N-1 ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU M3 477 477 477 3,0
822 223 N-2 NÁSYPY M3 497 497 497 10,8
822 223 N-3 VOZOVKOVÉ VRSTVY M2 1 647 1 647 1 647 36,2
822 223 N-4 SILNIČNÍ SVODIDLO M
822 223 N-5 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ, PORTÁLY 5,1
822 223 N-6 PŘÍKOPY, RIGOLY M
822 223 N-7 PROPUSTY M
822 223 N-8 PRÁCE NEUVEDENÉ 44,9
822 223 R silnice I. třídy - kryt dlážděný (bez ohledu na materiál dlažebních prvků) REK M2 1 174 1 174 1 174
822 223 R-1 ODSTRANĚNÍ VOZOVEK, FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK M3 65 65 65 3,0
822 223 R-2 SANAČNÍ VRSTVY
822 223 R-3 VYSPRAVENÍ TRHLIN M
822 223 R-4 VOZOVKOVÉ VRSTVY M2 537 537 537 45,8
822 223 R-5 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ, PORTÁLY 1,0
822 223 R-6 PROPUSTY M
822 223 R-7 SVODIDLA M
822 223 R-8 PRÁCE NEUVEDENÉ 50,2
822 224 N silnice I. třídy - kryt monolit bet NOV M2 4 657 2 683 8 120
822 224 N-1 ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU M3 140 35 489 9,8
822 224 N-2 NÁSYPY M3 272 67 572 20,5
822 224 N-3 VOZOVKOVÉ VRSTVY M2 1 923 1 159 18 638 38,0
822 224 N-4 SILNIČNÍ SVODIDLO M 1 764 1 310 2 570 3,9
822 224 N-5 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ, PORTÁLY 4 1 2 1,7
822 224 N-6 PŘÍKOPY, RIGOLY M 722 436 1 495 2,0
822 224 N-7 PROPUSTY M 21 765 6 509 42 509 0,7
822 224 N-8 PRÁCE NEUVEDENÉ 23,4
822 224 R silnice I. třídy - kryt monolit bet REK M2 3 984 3 805 6 946
822 224 R-1 ODSTRANĚNÍ VOZOVEK, FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK M3 1 075 581 1 196 15,3
822 224 R-2 SANAČNÍ VRSTVY 1,2
822 224 R-3 VYSPRAVENÍ TRHLIN M 100 100 100
822 224 R-4 VOZOVKOVÉ VRSTVY M2 2 151 2 036 4 049 54,0
822 224 R-5 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ, PORTÁLY 10 1 1 4,8
822 224 R-6 PROPUSTY M
822 224 R-7 SVODIDLA M 1 427 612 1 690 5,8
822 224 R-8 PRÁCE NEUVEDENÉ 18,9
822 225 N silnice I. třídy - kryt mont bet NOV M2 1 468 1 468 1 468
822 225 N-1 ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU M3
822 225 N-2 NÁSYPY M3 131 131 131 2,2
822 225 N-3 VOZOVKOVÉ VRSTVY M2 1 157 1 157 1 157 78,8
822 225 N-4 SILNIČNÍ SVODIDLO M
822 225 N-5 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ, PORTÁLY
822 225 N-6 PŘÍKOPY, RIGOLY M
822 225 N-7 PROPUSTY M
822 225 N-8 PRÁCE NEUVEDENÉ 19,0
822 227 N silnice I. třídy - kryt z kameniva obaleného živicí NOV M2 4 317 491 23 294
822 227 N-1 ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU M3 212 1 1 724 16,8
822 227 N-2 NÁSYPY M3 225 20 1 170 15,0
822 227 N-3 VOZOVKOVÉ VRSTVY M2 1 615 308 1 833 122 37,3
822 227 N-4 SILNIČNÍ SVODIDLO M 1 734 59 11 582 3,5
822 227 N-5 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ, PORTÁLY 39 1 1 2,6
822 227 N-6 PŘÍKOPY, RIGOLY M 761 61 22 251 1,9
822 227 N-7 PROPUSTY M 14 740 246 170 615 0,8
822 227 N-8 PRÁCE NEUVEDENÉ 22,1
822 227 R silnice I. třídy - kryt z kameniva obaleného živicí REK M2 913 157 19 541
822 227 R-1 ODSTRANĚNÍ VOZOVEK, FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK M3 859 30 7 370 10,0
822 227 R-2 SANAČNÍ VRSTVY 8 1 1 614 0,3
822 227 R-3 VYSPRAVENÍ TRHLIN M 277 12 53 251 2,1
822 227 R-4 VOZOVKOVÉ VRSTVY M2 608 3 5 448 66,6
822 227 R-5 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ, PORTÁLY 5 0 25 4,0
822 227 R-6 PROPUSTY M 9 940 1 779 56 221 0,3
822 227 R-7 SVODIDLA M 1 695 174 11 005 3,3
822 227 R-8 PRÁCE NEUVEDENÉ 13,4
822 234 N silnice II. třídy - kryt monolit bet NOV M2 4 846 4 846 4 846
822 234 N-1 ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU M3 97 97 97 0,5
822 234 N-2 NÁSYPY M3 284 284 284 35,8
822 234 N-3 VOZOVKOVÉ VRSTVY M2 1 511 1 511 1 511 31,2
822 234 N-4 SILNIČNÍ SVODIDLO M 1 614 1 614 1 614 3,4
822 234 N-5 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ, PORTÁLY 0,4
822 234 N-6 PŘÍKOPY, RIGOLY M 782 782 782 1,5
822 234 N-7 PROPUSTY M
822 234 N-8 PRÁCE NEUVEDENÉ 27,2
822 237 N silnice II. třídy - kryt z kameniva obaleného živicí NOV M2 3 393 829 12 170
822 237 N-1 ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU M3 115 33 659 9,8
822 237 N-2 NÁSYPY M3 206 26 666 18,2
822 237 N-3 VOZOVKOVÉ VRSTVY M2 1 368 517 2 349 40,3
822 237 N-4 SILNIČNÍ SVODIDLO M 1 180 488 3 664 1,8
822 237 N-5 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ, PORTÁLY 65 1 1 1,3
822 237 N-6 PŘÍKOPY, RIGOLY M 672 300 1 574 1,8
822 237 N-7 PROPUSTY M 11 818 1 275 46 105 1,5
822 237 N-8 PRÁCE NEUVEDENÉ 25,3
822 237 R silnice II. třídy - kryt z kameniva obaleného živicí REK M2 723 181 3 534
822 237 R-1 ODSTRANĚNÍ VOZOVEK, FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK M3 473 143 1 749 6,9
822 237 R-2 SANAČNÍ VRSTVY 17 1 619 2,4
822 237 R-3 VYSPRAVENÍ TRHLIN M 927 5 633 0,3
822 237 R-4 VOZOVKOVÉ VRSTVY M2 525 137 1 974 72,9
822 237 R-5 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ, PORTÁLY 45 1 1 1,9
822 237 R-6 PROPUSTY M 22 932 3 658 33 162 2,1
822 237 R-7 SVODIDLA M 1 478 822 175 168 1,2
822 237 R-8 PRÁCE NEUVEDENÉ 12,3
822 242 N silnice III.třídy - kryt z kameniva, popř. vč. úpravy postřikem, nátěrem apod. NOV M2 1 743 758 3 179
822 242 N-1 ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU M3 152 152 152 25,0
822 242 N-2 NÁSYPY M3 243 103 348 10,3
822 242 N-3 VOZOVKOVÉ VRSTVY M2 557 219 703 32,0
822 242 N-4 SILNIČNÍ SVODIDLO M
822 242 N-5 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
822 242 N-6 PŘÍKOPY, RIGOLY M 552 552 552 5,9
822 242 N-7 PROPUSTY M 33 347 33 347 33 347 5,3
822 242 N-8 PRÁCE NEUVEDENÉ 21,5
822 245 N silnice III.třídy - kryt mont bet NOV M2 708 560 2 097
822 245 N-1 ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU M3 193 169 338 13,4
822 245 N-2 NÁSYPY M3 44 38 82 3,0
822 245 N-3 VOZOVKOVÉ VRSTVY M2 514 432 1 290 72,6
822 245 N-4 SILNIČNÍ SVODIDLO M
822 245 N-5 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 0,8
822 245 N-6 PŘÍKOPY, RIGOLY M
822 245 N-7 PROPUSTY M
822 245 N-8 PRÁCE NEUVEDENÉ 10,2
822 246 N silnice III.třídy - kryt z kameniva prolévaného živicí NOV M2 1 025 349 2 325
822 246 N-1 ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU M3 210 65 280 13,7
822 246 N-2 NÁSYPY M3 64 64 64 3,5
822 246 N-3 VOZOVKOVÉ VRSTVY M2 435 278 736 42,4
822 246 N-4 SILNIČNÍ SVODIDLO M
822 246 N-5 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
822 246 N-6 PŘÍKOPY, RIGOLY M
822 246 N-7 PROPUSTY M 9 056 9 056 9 056 2,2
822 246 N-8 PRÁCE NEUVEDENÉ 38,2
822 247 N silnice III.třídy - kryt z kameniva obalovaného živicí NOV M2 3 326 914 18 772
822 247 N-1 ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU M3 169 1 679 12,9
822 247 N-2 NÁSYPY M3 193 15 820 16,5
822 247 N-3 VOZOVKOVÉ VRSTVY M2 1 209 486 6 673 36,4
822 247 N-4 SILNIČNÍ SVODIDLO M 1 270 628 5 541 2,0
822 247 N-5 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 64 1 1 1,1
822 247 N-6 PŘÍKOPY, RIGOLY M 666 259 5 039 1,9
822 247 N-7 PROPUSTY M 14 270 797 42 921 2,4
822 247 N-8 PRÁCE NEUVEDENÉ 26,8
822 247 R silnice III.třídy - kryt z kameniva obalovaného živicí REK M2 531 126 5 976
822 247 R-1 ODSTRANĚNÍ VOZOVEK, FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK M3 987 127 6 088 8,9
822 247 R-2 SANAČNÍ VRSTVY 9 392 537 802 0,2
822 247 R-3 VYSPRAVENÍ TRHLIN M 9 983 65 24 184 0,3
822 247 R-4 VOZOVKOVÉ VRSTVY M2 422 108 1 928 79,5
822 247 R-5 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 3 073 1 1 1,6
822 247 R-6 PROPUSTY M 11 216 4 286 35 388 0,3
822 247 R-7 SVODIDLA M 2 349 822 3 024 1,0
822 247 R-8 PRÁCE NEUVEDENÉ 8,2
822 252 N komunikace místní I. třídy - kryt z kameniva, popř. vč. úpravy postřikem, nátěrem apod. NOV M2 1 130 643 2 650
822 252 N-1 ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU M3 98 62 169 22,9
822 252 N-2 NÁSYPY M3 97 52 304 5,8
822 252 N-3 VOZOVKOVÉ VRSTVY M2 356 314 415 31,6
822 252 N-4 SILNIČNÍ SVODIDLO M 978 978 978 2,4
822 252 N-5 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ, PORTÁLY
822 252 N-6 PŘÍKOPY, RIGOLY M 1 320 751 1 388 5,4
822 252 N-7 PROPUSTY M 8 883 6 756 13 538 6,2
822 252 N-8 PRÁCE NEUVEDENÉ 25,7
822 253 N komunikace místní I. třídy - kryt dlážděný (bez ohledu na materiál dlažebních prvků) NOV M2 1 900 1 450 4 412
822 253 N-1 ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU M3 217 47 560 8,5
822 253 N-2 NÁSYPY M3 42 31 134 0,1
822 253 N-3 VOZOVKOVÉ VRSTVY M2 385 132 1 372 20,3
822 253 N-4 SILNIČNÍ SVODIDLO M 960 960 960 0,5
822 253 N-5 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ, PORTÁLY 32,2
822 253 N-6 PŘÍKOPY, RIGOLY M 285 59 328 0,4
822 253 N-7 PROPUSTY M 16 922 16 922 16 922 0,5
822 253 N-8 PRÁCE NEUVEDENÉ 37,5
822 253 R komunikace místní I. třídy - kryt dlážděný (bez ohledu na materiál dlažebních prvků) REK M2 1 602 1 264 4 958
822 253 R-1 ODSTRANĚNÍ VOZOVEK, FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK M3 411 39 816 9,9
822 253 R-2 SANAČNÍ VRSTVY 619 619 619 2,6
822 253 R-3 VYSPRAVENÍ TRHLIN M
822 253 R-4 VOZOVKOVÉ VRSTVY M2 888 256 1 733 55,4
822 253 R-5 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 1 1 1 0,2
822 253 R-6 PROPUSTY M
822 253 R-7 SVODIDLA M
822 253 R-8 PRÁCE NEUVEDENÉ 31,9
822 254 N komunikace místní I. třídy - kryt monolit bet NOV M2 3 824 3 715 4 084
822 254 N-1 ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU M3 116 113 119 25,4
822 254 N-2 NÁSYPY M3 63 63 63 9,9
822 254 N-3 VOZOVKOVÉ VRSTVY M2 1 229 564 1 915 32,1
822 254 N-4 SILNIČNÍ SVODIDLO M 1 277 1 267 1 286 3,6
822 254 N-5 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ, PORTÁLY 0,2
822 254 N-6 PŘÍKOPY, RIGOLY M 438 438 438 0,6
822 254 N-7 PROPUSTY M 17 234 10 846 39 858 2,0
822 254 N-8 PRÁCE NEUVEDENÉ 26,2
822 255 N komunikace místní I. třídy - kryt mont bet NOV M2 2 625 1 353 7 049
822 255 N-1 ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU M3 125 67 374 2,7
822 255 N-2 NÁSYPY M3 191 23 561 3,9
822 255 N-3 VOZOVKOVÉ VRSTVY M2 1 518 621 1 993 56,6
822 255 N-4 SILNIČNÍ SVODIDLO M 2 337 1 276 4 380 3,0
822 255 N-5 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ, PORTÁLY 0,8
822 255 N-6 PŘÍKOPY, RIGOLY M 464 464 464 0,3
822 255 N-7 PROPUSTY M 4 550 1 951 17 310 2,1
822 255 N-8 PRÁCE NEUVEDENÉ 30,6
822 255 R komunikace místní I. třídy - kryt mont bet REK M2 2 579 2 579 2 579
822 255 R-1 ODSTRANĚNÍ VOZOVEK, FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK M3 663 663 663 14,9
822 255 R-2 SANAČNÍ VRSTVY 7,6
822 255 R-3 VYSPRAVENÍ TRHLIN M
822 255 R-4 VOZOVKOVÉ VRSTVY M2 1 376 1 376 1 376 53,4
822 255 R-5 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 3,4
822 255 R-6 PROPUSTY M
822 255 R-7 SVODIDLA M
822 255 R-8 PRÁCE NEUVEDENÉ 20,7
822 256 N komunikace místní I. třídy - kryt z kameniva prolévaného živicí NOV M2 1 352 499 15 264
822 256 N-1 ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU M3 237 23 545 20,7
822 256 N-2 NÁSYPY M3 134 9 476 9,6
822 256 N-3 VOZOVKOVÉ VRSTVY M2 443 276 1 370 32,8
822 256 N-4 SILNIČNÍ SVODIDLO M 969 705 2 017 2,5
822 256 N-5 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ, PORTÁLY
822 256 N-6 PŘÍKOPY, RIGOLY M 644 388 1 459 4,1
822 256 N-7 PROPUSTY M 9 537 2 476 16 499 2,7
822 256 N-8 PRÁCE NEUVEDENÉ 27,6
822 257 N komunikace místní I. třídy - kryt z kameniva obalovaného živicí NOV M2 2 690 626 20 133
822 257 N-1 ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU M3 224 8 26 818 16,8
822 257 N-2 NÁSYPY M3 181 18 889 11,9
822 257 N-3 VOZOVKOVÉ VRSTVY M2 1 071 360 2 970 39,9
822 257 N-4 SILNIČNÍ SVODIDLO M 1 592 467 13 532 2,5
822 257 N-5 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ, PORTÁLY 1 789 1 1 0,9
822 257 N-6 PŘÍKOPY, RIGOLY M 718 296 6 402 1,9
822 257 N-7 PROPUSTY M 13 274 1 159 57 799 2,2
822 257 N-8 PRÁCE NEUVEDENÉ 23,9
822 257 R komunikace místní I. třídy - kryt z kameniva obalovaného živicí_REK M2 796 246 4 653
822 257 R-1 ODSTRANĚNÍ VOZOVEK, FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK M3 792 160 1 621 7,6
822 257 R-2 SANAČNÍ VRSTVY 0,6
822 257 R-3 VYSPRAVENÍ TRHLIN M 302 47 445 0,3
822 257 R-4 VOZOVKOVÉ VRSTVY M2 577 173 2 126 72,5
822 257 R-5 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 68 1 1 4,1
822 257 R-6 PROPUSTY M 13 191 2 691 24 736 0,5
822 257 R-7 SVODIDLA M 2 785 100 7 480 0,7
822 257 R-8 PRÁCE NEUVEDENÉ 13,7
822 262 N komunikace místní II. třídy - kryt z kameniva, popř. vč. úpravy postřikem, nátěrem apod. NOV M2 1 444 423 9 247
822 262 N-1 ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU M3 218 27 534 13,0
822 262 N-2 NÁSYPY M3 141 23 432 9,4
822 262 N-3 VOZOVKOVÉ VRSTVY M2 540 182 1 755 37,4
822 262 N-4 SILNIČNÍ SVODIDLO M 1 338 726 3 603 3,9
822 262 N-5 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 0,1
822 262 N-6 PŘÍKOPY, RIGOLY M 741 314 4 310 1,7
822 262 N-7 PROPUSTY M 15 531 3 305 42 046 4,9
822 262 N-8 PRÁCE NEUVEDENÉ 29,6
822 264 N komunikace místní II. třídy - kryt monolit bet NOV M2 1 438 808 3 005
822 264 N-1 ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU M3 153 74 395 9,6
822 264 N-2 NÁSYPY M3 124 43 375 6,2
822 264 N-3 VOZOVKOVÉ VRSTVY M2 608 485 1 197 42,3
822 264 N-4 SILNIČNÍ SVODIDLO M 1 247 1 224 1 438 9,1
822 264 N-5 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
822 264 N-6 PŘÍKOPY, RIGOLY M 931 464 1 388 4,4
822 264 N-7 PROPUSTY M 18 664 7 299 43 828 5,3
822 264 N-8 PRÁCE NEUVEDENÉ 23,1
822 265 N komunikace místní II. třídy - kryt mont bet NOV M2 2 070 1 585 12 784
822 265 N-1 ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU M3 256 174 559 6,3
822 265 N-2 NÁSYPY M3 506 96 510 9,8
822 265 N-3 VOZOVKOVÉ VRSTVY M2 934 808 2 155 45,1
822 265 N-4 SILNIČNÍ SVODIDLO M 1 094 1 094 1 094 0,6
822 265 N-5 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
822 265 N-6 PŘÍKOPY, RIGOLY M
822 265 N-7 PROPUSTY M
822 265 N-8 PRÁCE NEUVEDENÉ 38,2
822 266 N komunikace místní II. třídy - kryt z kameniva prolévaného živicí NOV M2 1 418 514 12 181
822 266 N-1 ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU M3 202 39 564 13,7
822 266 N-2 NÁSYPY M3 164 36 432 9,0
822 266 N-3 VOZOVKOVÉ VRSTVY M2 569 298 926 40,2
822 266 N-4 SILNIČNÍ SVODIDLO M 1 021 713 2 206 6,4
822 266 N-5 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 10 1 1
822 266 N-6 PŘÍKOPY, RIGOLY M 640 328 795 1,4
822 266 N-7 PROPUSTY M 14 829 3 965 46 457 4,3
822 266 N-8 PRÁCE NEUVEDENÉ 25,0
822 266 R komunikace místní II. třídy - kryt z kameniva prolévaného živicí REK M2 673 399 971
822 266 R-1 ODSTRANĚNÍ VOZOVEK, FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK M3 351 147 799 20,7
822 266 R-2 SANAČNÍ VRSTVY
822 266 R-3 VYSPRAVENÍ TRHLIN M
822 266 R-4 VOZOVKOVÉ VRSTVY M2 481 272 716 71,6
822 266 R-5 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
822 266 R-6 PROPUSTY M
822 266 R-7 SVODIDLA M
822 266 R-8 PRÁCE NEUVEDENÉ 7,7
822 267 N komunikace místní II. třídy - kryt z kameniva obalovaného živicí NOV M2 2 220 319 20 680
822 267 N-1 ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU M3 233 18 680 12,9
822 267 N-2 NÁSYPY M3 260 16 854 17,5
822 267 N-3 VOZOVKOVÉ VRSTVY M2 831 211 2 187 37,4
822 267 N-4 SILNIČNÍ SVODIDLO M 1 245 748 6 477 2,7
822 267 N-5 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 0,1
822 267 N-6 PŘÍKOPY, RIGOLY M 663 316 1 418 1,6
822 267 N-7 PROPUSTY M 17 862 1 208 70 563 3,1
822 267 N-8 PRÁCE NEUVEDENÉ 24,7
822 267 R komunikace místní II. třídy - kryt z kameniva obalovaného živicí REK M2 865 273 5 469
822 267 R-1 ODSTRANĚNÍ VOZOVEK, FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK M3 987 162 2 982 9,2
822 267 R-2 SANAČNÍ VRSTVY 1,4
822 267 R-3 VYSPRAVENÍ TRHLIN M 88 39 165 0,2
822 267 R-4 VOZOVKOVÉ VRSTVY M2 514 273 1 626 58,2
822 267 R-5 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 1 1 1 1,0
822 267 R-6 PROPUSTY M 6 534 2 139 13 639 0,8
822 267 R-7 SVODIDLA M 916 702 1 294 1,2
822 267 R-8 PRÁCE NEUVEDENÉ 28,0
822 272 N chodníky - kryt z kameniva, popř. vč. úpravy postřikem, nátěrem apod. NOV M2 9 027 9 027 9 027
822 272 N-1 ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU M3 266 266 266 64,4
822 272 N-2 NÁSYPY M3 105 105 105 0,2
822 272 N-3 VOZOVKOVÉ VRSTVY M2 281 281 281 3,1
822 272 N-4 OBRUBY M
822 272 N-5 PROPUSTY M
822 272 N-6 ZÁBRADLÍ M
822 272 N-7 PRÁCE NEUVEDENÉ 32,3
822 273 N chodníky - kryt dlážděný (bez ohledu na materiál dlažebních prvků) NOV M2 1 598 514 21 207
822 273 N-1 ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU M3 295 55 2 331 9,0
822 273 N-2 NÁSYPY M3 169 29 974 4,6
822 273 N-3 VOZOVKOVÉ VRSTVY M2 680 370 3 529 42,3
822 273 N-4 OBRUBY M 436 201 1 130 16,6
822 273 N-5 PROPUSTY M 17 629 1 496 14 345 0,5
822 273 N-6 ZÁBRADLÍ M 3 372 1 169 6 984 8,5
822 273 N-7 PRÁCE NEUVEDENÉ 18,5
822 273 R chodníky - kryt dlážděný (bez ohledu na materiál dlažebních prvků) REK M2 1 363 0 3 857
822 273 R-1 ODSTRANĚNÍ VOZOVEK, FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK M3 595 232 1 773 9,7
822 273 R-2 VOZOVKOVÉ VRSTVY M2 686 348 963 50,9
822 273 R-3 OBRUBY M 403 170 775 19,3
822 273 R-4 PROPUSTY M 3 341 3 341 3 341
822 273 R-5 ZÁBRADLÍ M 2 121 249 5 145 2,5
822 273 R-6 PRÁCE NEUVEDENÉ 17,6
822 274 N chodníky - kryt monolit bet NOV M2 1 230 1 230 1 230
822 274 N-1 ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU M3 91 91 91 0,2
822 274 N-2 NÁSYPY M3 52 52 52 0,1
822 274 N-3 VOZOVKOVÉ VRSTVY M2 834 834 834 67,8
822 274 N-4 OBRUBY M 338 338 338 12,3
822 274 N-5 PROPUSTY M
822 274 N-6 ZÁBRADLÍ M
822 274 N-7 PRÁCE NEUVEDENÉ 19,6
822 275 N chodníky - kryt mont bet NOV M2 1 576 1 490 1 629
822 275 N-1 ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU M3 494 494 494 0,9
822 275 N-2 NÁSYPY M3 534 534 534 0,4
822 275 N-3 VOZOVKOVÉ VRSTVY M2 1 172 1 085 1 315 74,4
822 275 N-4 OBRUBY M
822 275 N-5 PROPUSTY M 4 375 4 375 4 375 0,7
822 275 N-6 ZÁBRADLÍ M
822 275 N-7 PRÁCE NEUVEDENÉ 23,6
822 277 N chodníky - kryt z kameniva obalovaného živicí NOV M2 2 872 1 034 8 844
822 277 N-1 ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU M3 320 64 581 16,8
822 277 N-2 NÁSYPY M3 119 29 647 8,7
822 277 N-3 VOZOVKOVÉ VRSTVY M2 779 266 1 508 25,4
822 277 N-4 OBRUBY M 396 89 748 6,4
822 277 N-5 PROPUSTY M 12 517 4 984 13 875 1,5
822 277 N-6 ZÁBRADLÍ M 4 665 940 8 233 10,4
822 277 N-7 PRÁCE NEUVEDENÉ 30,8
822 277 R chodníky - kryt z kameniva obalovaného živicí REK M2 2 351 1 285 5 872
822 277 R-1 ODSTRANĚNÍ VOZOVEK, FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK M3 780 526 1 047 5,8
822 277 R-2 VOZOVKOVÉ VRSTVY M2 674 567 900 28,7
822 277 R-3 OBRUBY M 567 186 1 958 20,1
822 277 R-4 PROPUSTY M 5 709 5 709 5 709 0,7
822 277 R-5 ZÁBRADLÍ M 4 504 4 504 4 504 4,5
822 277 R-6 PRÁCE NEUVEDENÉ 40,2
822 511 plochy skladovací - kryt vegetační M2 56 23 301
822 511-1 PRÁCE NEUVEDENÉ 100,0
822 527 R plochy dvorů a nádvoří - kryt z kameniva obalovaného živicí REK M2 1 945 1 945 1 945
822 527 R-1 ODSTRANĚNÍ VOZOVEK, FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK M3 760 760 760 10,4
822 527 R-2 SANAČNÍ VRSTVY
822 527 R-3 VYSPRAVENÍ TRHLIN M
822 527 R-4 VOZOVKOVÉ VRSTVY M2 500 500 500 25,7
822 527 R-5 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
822 527 R-6 PROPUSTY M 9 249 9 249 9 249 6,8
822 527 R-7 PRÁCE NEUVEDENÉ 57,1
822 547 plochy autobusových nádraží - kryt z kameniva obalovaného živicí M2 1 894 1 894 1 894
822 547-1 PRÁCE NEUVEDENÉ 100,0
822 553 N plochy odstavné (i parkovací) - kryt dlážděný (bez ohledu na materiál dlažebních prvků) NOV M2 1 867 1 696 2 298
822 553 N-1 ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU M3 269 215 445 6,5
822 553 N-2 NÁSYPY M3 614 614 614 0,4
822 553 N-3 VOZOVKOVÉ VRSTVY M2 885 743 1 221 47,4
822 553 N-4 OBRUBY M 324 292 428 6,9
822 553 N-5 PROPUSTY M
822 553 N-6 PRÁCE NEUVEDENÉ 38,8
822 554 N plochy odstavné (i parkovací) - kryt monolit bet NOV M2 1 961 1 957 2 148
822 554 N-1 ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU M3 401 401 401
822 554 N-2 NÁSYPY M3 62 62 62
822 554 N-3 VOZOVKOVÉ VRSTVY M2 1 206 1 206 1 206 1,3
822 554 N-4 OBRUBY M 296 296 296 0,1
822 554 N-5 PROPUSTY M
822 554 N-6 PRÁCE NEUVEDENÉ 98,6
822 555 N plochy odstavné (i parkovací) - kryt mont bet NOV M2 2 607 2 607 2 607
822 555 N-1 ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU M3 282 282 282 19,7
822 555 N-2 NÁSYPY M3 60 60 60 3,5
822 555 N-3 VOZOVKOVÉ VRSTVY M2 1 230 1 230 1 230 47,2
822 555 N-4 OBRUBY M
822 555 N-5 PROPUSTY M 6 276 6 276 6 276 0,5
822 555 N-6 PRÁCE NEUVEDENÉ 29,1
822 557 N plochy odstavné (i parkovací) - kryt z kameniva obalovaného živicí NOV M2 1 871 1 073 4 496
822 557 N-1 ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU M3 98 68 732 6,7
822 557 N-2 NÁSYPY M3 165 50 645 18,2
822 557 N-3 VOZOVKOVÉ VRSTVY M2 1 000 649 1 708 53,5
822 557 N-4 OBRUBY M 387 287 741 5,6
822 557 N-5 PROPUSTY M 14 337 10 875 15 718 0,5
822 557 N-6 PRÁCE NEUVEDENÉ 15,5
822 557 R plochy odstavné (i parkovací) - kryt z kameniva obalovaného živicí REK M2 1 827 1 677 1 883
822 557 R-1 ODSTRANĚNÍ VOZOVEK, FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK M3 721 619 1 184 23,9
822 557 R-2 SANAČNÍ VRSTVY
822 557 R-3 VYSPRAVENÍ TRHLIN M
822 557 R-4 VOZOVKOVÉ VRSTVY M2 453 448 455 24,8
822 557 R-5 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
822 557 R-6 PROPUSTY M
822 557 R-7 PRÁCE NEUVEDENÉ 51,3
822 573 N náměstí - kryt dlážděný (bez ohledu na materiál dlažebních prvků) NOV M2 7 400 7 400 7 400
822 573 N-1 ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU M3 215 215 215 8,9
822 573 N-2 NÁSYPY M3
822 573 N-3 VOZOVKOVÉ VRSTVY M2 3 056 3 056 3 056 41,3
822 573 N-4 SILNIČNÍ SVODIDLO M
822 573 N-5 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ, PORTÁLY
822 573 N-6 PŘÍKOPY, RIGOLY M
822 573 N-7 PROPUSTY M
822 573 N-8 OBRUBY M 1 999 1 999 1 999 17,9
822 573 N-9 PRÁCE NEUVEDENÉ 31,9
824 113 spodek tratí železničních jednokolejných na drahách celostátních - pražce bet M 27 606 5 749 55 390
824 113-1 VÝLUKY, POMALÉ JÍZDY PLMBK 19,0
824 113-2 VÝKOPY M3 619 90 740 44,0
824 113-3 NÁSYPY M3 96 72 1 249 5,5
824 113-4 SANAČNÍ VRSTVY M3 1 034 219 1 350 2,9
824 113-5 GEOMŘÍŽE M2 169 53 307 10,6
824 113-6 PODKLADNÍ VRSTVY, KOLEJ. LOŽE M3 663 88 1 062 2,1
824 113-7 PROPUSTY M
824 113-8 PŘÍKOPY A RIGOLY M 2 943 958 3 176 2,2
824 113-9 PRÁCE NEUVEDENÉ 13,7
824 143 spodek tratí vleček železničních jednokolejných - pražce bet M 9 658 9 658 9 658
824 143-1 VÝLUKY, POMALÉ JÍZDY PLMBK
824 143-2 VÝKOPY M3 197 197 197 2,5
824 143-3 NÁSYPY M3
824 143-4 SANAČNÍ VRSTVY M3 1 645 1 645 1 645 37,4
824 143-5 GEOMŘÍŽE M2 42 42 42 3,2
824 143-6 PODKLADNÍ VRSTVY, KOLEJ. LOŽE M3 2 200 2 200 2 200 13,0
824 143-7 PROPUSTY M
824 143-8 PŘÍKOPY A RIGOLY M
824 143-9 PRÁCE NEUVEDENÉ 43,9
824 211 svršek železniční kolejí traťových 1.řádu - pražce dřevěné M 21 875 7 921 54 907
824 211-1 VÝLUKY, POMALÉ JÍZDY 46,1
824 211-2 KOLEJOVÉ LOŽE M3 1 649 1 481 2 017 4,5
824 211-3 KOLEJE M 3 869 2 388 11 881 15,6
824 211-4 KOLEJOVÉ ROZVĚTVENÍ M 22 514 22 514 22 514 12,3
824 211-5 ÚPRAVY DRÁŽNÍHO SVRŠKU 11,5
824 211-6 PRÁCE NEUVEDENÉ 10,0
824 213 svršek železniční kolejí traťových 1.řádu - pražce bet M 18 689 8 317 50 595
824 213-1 VÝLUKY, POMALÉ JÍZDY 0,4
824 213-2 KOLEJOVÉ LOŽE M3 1 247 884 1 773 19,0
824 213-3 KOLEJE M 8 568 725 15 896 44,4
824 213-4 KOLEJOVÉ ROZVĚTVENÍ M 52 442 52 442 52 442 8,8
824 213-5 ÚPRAVY DRÁŽNÍHO SVRŠKU 8,6
824 213-6 PRÁCE NEUVEDENÉ 18,8
824 813 svršek kolejí traťových pro vlečky železniční - pražce bet M 26 192 26 192 26 192
824 813-1 VÝLUKY, POMALÉ JÍZDY
824 813-2 KOLEJOVÉ LOŽE M3 1 866 1 866 1 866 11,3
824 813-3 KOLEJE M 8 544 8 544 8 544 32,6
824 813-4 KOLEJOVÉ ROZVĚTVENÍ M 53 382 53 382 53 382 41,8
824 813-5 ÚPRAVY DRÁŽNÍHO SVRŠKU 6,4
824 813-6 PRÁCE NEUVEDENÉ 7,9
824 855 svršek kolejí traťových pro tramvaj - desky a podélné prahy mont bet M 39 455 37 138 49 804
824 855-1 VÝKOPY M3 289 288 362 4,6
824 855-2 NÁSYPY M3 355 351 490 1,5
824 855-3 KOLEJOVÉ PANELY M2 3 357 3 337 3 421 15,5
824 855-4 ŠTĚRKOVÉ LOŽE M3 1 784 1 388 9 832 4,6
824 855-5 KOLEJ M 8 363 7 325 8 596 21,2
824 855-6 KOLEJOVÉ VÝHYBKY, KŘIŽOVATKY KUS 1 322 108 1 142 170 1 592 015 8,1
824 855-7 VOZOVKY M2 1 827 1 545 2 293 8,8
824 855-8 DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE 7,4
824 855-9 PRÁCE NEUVEDENÉ 28,3
824 856 svršek kolejí traťových pro tramvaj - vrstva kameniva zhutněná M 34 487 34 487 34 487
824 856-1 VÝKOPY M3 362 362 362 0,8
824 856-2 NÁSYPY M3 490 490 490 1,7
824 856-3 KOLEJOVÉ PANELY M2
824 856-4 ŠTĚRKOVÉ LOŽE M3 1 149 1 149 1 149 9,2
824 856-5 KOLEJ M 10 842 10 842 10 842 31,4
824 856-6 KOLEJOVÉ VÝHYBKY, KŘIŽOVATKY KUS 1 223 709 1 223 709 1 223 709 28,6
824 856-7 VOZOVKY M2 1 865 1 865 1 865 2,3
824 856-8 DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE 2,7
824 856-9 PRÁCE NEUVEDENÉ 23,3
825 121 tunely silniční - hloubené M 1 145 394 572 099 1 885 935
825 121-1 ZEMNÍ PRÁCE M3 481 187 1 530 26,2
825 121-2 HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ M 10 612 10 612 10 612 0,1
825 121-3 ZÁKLADY M3 7 300 5 646 15 514 6,7
825 121-4 OPĚRY, PILÍŘE M3 14 542 7 964 19 509 13,0
825 121-5 NOSNÁ KONSTRUKCE, LOŽISKA M2 9 855 7 221 11 490 14,5
825 121-6 VOZOVKA M2 1 863 346 2 333 1,3
825 121-7 ŘÍMSY M3 16 229 7 329 22 988 2,5
825 121-8 ZÁBRADLÍ, SVODIDLA M
825 121-9 IZOLACE NOSNÉ KONSTRUKCE M2 632 564 861 1,6
825 121-10 PRÁCE NEUVEDENÉ 34,1
825 122 tunely silniční - ražené M 965 519 630 341 2 634 128
825 122-1 ZEMNÍ PRÁCE M3 1 518 620 2 911 21,1
825 122-2 PRIMÁRNÍ OSTĚNÍ M 251 292 128 857 421 867 23,7
825 122-3 DEFINITIVNÍ OSTĚNÍ M 197 178 108 077 379 068 20,4
825 122-4 ZPEVNĚNÉ PLOCHY M2 2 139 1 079 3 557 2,2
825 122-5 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 51 822 8 010 12 614 0,5
825 122-6 TECHNOLOGIE TUNELU M 124 318 54 489 395 710 13,3
825 122-7 PRÁCE NEUVEDENÉ 18,8
827 111 řady vodovodní přívodní a zásobovací z trub z plastických hmot a sklolaminátu M 9 120 1 516 50 784
827 111-1 JÁMY, RÝHY, ŠACHTY M3 228 126 946 9,3
827 111-2 ZÁSYPY, OBSYPY M3 207 87 865 7,5
827 111-3 PODKLADNÍ VRSTVY M3 796 696 1 941 2,6
827 111-4 POTRUBÍ TLAKOVÉ M 2 639 348 19 906 28,9
827 111-5 CHRÁNIČKY M 10 917 1 678 33 484 33,5
827 111-6 ARMATURY KUS 27 629 3 772 148 158 6,0
827 111-7 ŠACHTY ARMATURNÍ KUS 60 339 59 217 61 462 1,7
827 111-8 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ M3
827 111-9 PRÁCE NEUVEDENÉ 10,5
827 112 řady vodovodní přívodní a zásobovací z trub ocelových M 23 925 3 836 84 283
827 112-1 JÁMY, RÝHY, ŠACHTY M3 456 95 3 004 11,3
827 112-2 ZÁSYPY, OBSYPY M3 294 81 810 6,0
827 112-3 PODKLADNÍ VRSTVY M3 1 946 134 6 741 3,1
827 112-4 POTRUBÍ TLAKOVÉ M 12 614 1 419 63 694 52,7
827 112-5 CHRÁNIČKY M 23 003 1 892 73 259 9,4
827 112-6 ARMATURY KUS 83 238 6 696 393 014 3,3
827 112-7 ŠACHTY ARMATURNÍ KUS 296 218 26 863 1 710 438 3,9
827 112-8 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ M3 2 796 2 796 2 796
827 112-9 PRÁCE NEUVEDENÉ 10,3
827 113 řady vodovodní přívodní a zásobovací z trub litinových M 27 213 2 603 96 705
827 113-1 JÁMY, RÝHY, ŠACHTY M3 442 83 1 490 9,9
827 113-2 ZÁSYPY, OBSYPY M3 343 72 1 044 6,6
827 113-3 PODKLADNÍ VRSTVY M3 1 542 134 3 961 2,6
827 113-4 POTRUBÍ TLAKOVÉ M 16 063 933 70 818 59,0
827 113-5 CHRÁNIČKY M 14 967 476 63 806 6,0
827 113-6 ARMATURY KUS 49 205 1 390 380 649 4,3
827 113-7 ŠACHTY ARMATURNÍ KUS 168 380 16 583 2 147 885 2,7
827 113-8 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ M3 3 472 1 550 3 970 0,2
827 113-9 PRÁCE NEUVEDENÉ 8,7
827 131 sítě vodovodní rozvodné z trub z plastických hmot a sklolaminátu M 4 218 796 25 004
827 131-1 JÁMY, RÝHY, ŠACHTY M3 389 78 2 387 18,9
827 131-2 ZÁSYPY, OBSYPY M3 297 80 1 428 13,3
827 131-3 PODKLADNÍ VRSTVY M3 1 029 235 3 939 2,9
827 131-4 POTRUBÍ TLAKOVÉ M 938 71 10 315 22,1
827 131-5 CHRÁNIČKY M 5 481 120 29 983 12,6
827 131-6 ARMATURY KUS 11 907 2 397 52 874 6,6
827 131-7 ŠACHTY ARMATURNÍ KUS 97 961 5 921 612 952 6,0
827 131-8 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ M3 3 605 2 414 4 596 0,9
827 131-9 PRÁCE NEUVEDENÉ 16,7
827 132 sítě vodovodní rozvodné z trub ocelových M 5 254 5 246 5 268
827 132-1 JÁMY, RÝHY, ŠACHTY M3 425 233 641 17,2
827 132-2 ZÁSYPY, OBSYPY M3 187 121 265 7,3
827 132-3 PODKLADNÍ VRSTVY M3 1 178 1 162 1 207 4,4
827 132-4 POTRUBÍ TLAKOVÉ M 2 009 1 460 2 337 38,2
827 132-5 CHRÁNIČKY M
827 132-6 ARMATURY KUS 16 419 16 419 16 419 12,1
827 132-7 ŠACHTY ARMATURNÍ KUS
827 132-8 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ M3
827 132-9 PRÁCE NEUVEDENÉ 20,8
827 133 sítě vodovodní rozvodné z trub litinových M 7 237 1 855 39 484
827 133-1 JÁMY, RÝHY, ŠACHTY M3 385 78 978 11,1
827 133-2 ZÁSYPY, OBSYPY M3 274 78 1 015 6,6
827 133-3 PODKLADNÍ VRSTVY M3 1 082 348 3 513 2,5
827 133-4 POTRUBÍ TLAKOVÉ M 3 451 330 22 478 48,2
827 133-5 CHRÁNIČKY M 8 841 1 664 51 537 10,3
827 133-6 ARMATURY KUS 17 122 1 812 114 726 6,1
827 133-7 ŠACHTY ARMATURNÍ KUS 110 770 21 174 302 162 3,2
827 133-8 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ M3 2 878 1 606 4 328 0,2
827 133-9 PRÁCE NEUVEDENÉ 11,8
827 173 vodovody požární z trub litinových M 7 009 2 465 9 802
827 173-1 JÁMY, RÝHY, ŠACHTY M3 346 157 517 3,6
827 173-2 ZÁSYPY, OBSYPY M3 349 147 656 3,4
827 173-3 PODKLADNÍ VRSTVY M3 820 391 2 648 1,6
827 173-4 POTRUBÍ TLAKOVÉ M 5 298 1 982 7 212 75,6
827 173-5 CHRÁNIČKY M 9 963 9 963 9 963 1,7
827 173-6 ARMATURY KUS 25 871 22 913 28 537 6,8
827 173-7 ŠACHTY ARMATURNÍ KUS
827 173-8 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ M3
827 173-9 PRÁCE NEUVEDENÉ 7,3
827 191 vodovody trubní ostatní z trub z plastických hmot a sklolaminátu M 1 741 1 217 2 447
827 191-1 PRÁCE NEUVEDENÉ 100,0
827 211 sítě kanalizační z trub z plastických hmot a sklolaminátu M 5 818 966 25 676
827 211-1 JÁMY, RÝHY, ŠACHTY M3 385 85 4 448 16,7
827 211-2 ZÁSYPY, OBSYPY M3 318 61 2 379 12,1
827 211-3 PODKLADNÍ VRSTVY M3 1 195 220 28 560 3,5
827 211-4 POTRUBÍ M 2 210 217 14 409 36,9
827 211-5 REVIZNÍ ŠACHTY, SPADIŠTĚ, VPUSTĚ KUS 17 692 2 505 137 539 14,9
827 211-6 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ M3 3 119 1 682 6 708 0,2
827 211-7 ŽLABY ŠTĚRBINOVÉ, ŽLABY S MŘÍŽÍ M 4 126 712 10 715 3,1
827 211-8 JÍMKY, NÁDRŽE KUS 453 563 2 278 2 074 984 1,5
827 211-9 PRÁCE NEUVEDENÉ 11,1
827 213 sítě kanalizační z trub litinových M 7 685 4 037 39 489
827 213-1 JÁMY, RÝHY, ŠACHTY M3 382 206 1 912 5,7
827 213-2 ZÁSYPY, OBSYPY M3 315 161 600 4,1
827 213-3 PODKLADNÍ VRSTVY M3 1 708 465 4 348 3,0
827 213-4 POTRUBÍ M 6 175 3 257 39 489 63,5
827 213-5 REVIZNÍ ŠACHTY, SPADIŠTĚ, VPUSTĚ KUS 23 086 15 223 44 572 7,3
827 213-6 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ M3 3 061 2 042 3 462 1,2
827 213-7 ŽLABY ŠTĚRBINOVÉ, ŽLABY S MŘÍŽÍ M 3 606 1 423 4 255 9,8
827 213-8 JÍMKY, NÁDRŽE KUS 657 118 211 316 841 452 1,0
827 213-9 PRÁCE NEUVEDENÉ 4,4
827 214 sítě kanalizační z trub beton, železobet M 8 605 438 29 358
827 214-1 JÁMY, RÝHY, ŠACHTY M3 440 106 1 723 19,8
827 214-2 ZÁSYPY, OBSYPY M3 330 69 1 277 12,5
827 214-3 PODKLADNÍ VRSTVY M3 2 117 354 5 286 8,8
827 214-4 POTRUBÍ M 2 772 182 9 073 30,1
827 214-5 REVIZNÍ ŠACHTY, SPADIŠTĚ, VPUSTĚ KUS 23 234 3 704 86 335 10,7
827 214-6 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ M3 3 294 1 433 6 167 3,6
827 214-7 ŽLABY ŠTĚRBINOVÉ, ŽLABY S MŘÍŽÍ M 3 998 1 313 11 746 1,7
827 214-8 JÍMKY, NÁDRŽE KUS 1 365 003 21 074 3 427 323 1,6
827 214-9 PRÁCE NEUVEDENÉ 11,2
827 215 sítě kanalizační z trub kameninových M 7 079 2 232 24 490
827 215-1 JÁMY, RÝHY, ŠACHTY M3 460 78 1 559 18,1
827 215-2 ZÁSYPY, OBSYPY M3 348 45 1 188 11,2
827 215-3 PODKLADNÍ VRSTVY M3 2 494 692 7 183 8,3
827 215-4 POTRUBÍ M 2 478 521 8 768 32,7
827 215-5 REVIZNÍ ŠACHTY, SPADIŠTĚ, VPUSTĚ KUS 20 683 5 979 287 560 12,5
827 215-6 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ M3 3 155 1 368 6 835 6,8
827 215-7 ŽLABY ŠTĚRBINOVÉ, ŽLABY S MŘÍŽÍ M 4 046 604 9 559 3,7
827 215-8 JÍMKY, NÁDRŽE KUS 601 446 48 721 3 268 324 0,7
827 215-9 PRÁCE NEUVEDENÉ 6,0
827 221 sběrače kanalizační a stoky odlehčovací z trub z plastických hmot a sklolaminátu M 17 007 3 572 77 945
827 221-1 JÁMY, RÝHY, ŠACHTY M3 385 118 980 12,1
827 221-2 ZÁSYPY, OBSYPY M3 289 151 1 114 9,6
827 221-3 PODKLADNÍ VRSTVY M3 885 127 1 688 1,6
827 221-4 POTRUBÍ M 8 030 840 33 701 45,1
827 221-5 REVIZNÍ ŠACHTY, SPADIŠTĚ, VPUSTĚ KUS 43 872 5 930 150 794 8,5
827 221-6 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ M3 2 528 16 3 540 0,5
827 221-7 ŽLABY ŠTĚRBINOVÉ, ŽLABY S MŘÍŽÍ M
827 221-8 JÍMKY, NÁDRŽE KUS 195 238 82 776 211 017 0,9
827 221-9 PRÁCE NEUVEDENÉ 21,7
827 223 sběrače kanalizační a stoky odlehčovací z trub litinových M 11 298 4 461 31 324
827 223-1 JÁMY, RÝHY, ŠACHTY M3 493 437 531 13,7
827 223-2 ZÁSYPY, OBSYPY M3 415 309 478 9,0
827 223-3 PODKLADNÍ VRSTVY M3 717 556 796 1,5
827 223-4 POTRUBÍ M 6 044 737 14 725 51,6
827 223-5 REVIZNÍ ŠACHTY, SPADIŠTĚ, VPUSTĚ KUS 21 956 10 275 97 998 8,6
827 223-6 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ M3 1 869 1 779 1 876 1,6
827 223-7 ŽLABY ŠTĚRBINOVÉ, ŽLABY S MŘÍŽÍ M 924 924 924 0,3
827 223-8 JÍMKY, NÁDRŽE KUS
827 223-9 PRÁCE NEUVEDENÉ 13,7
827 224 sběrače kanalizační a stoky odlehčovací z trub beton, železobet M 20 554 8 283 51 151
827 224-1 JÁMY, RÝHY, ŠACHTY M3 530 109 1 153 20,8
827 224-2 ZÁSYPY, OBSYPY M3 354 80 666 11,2
827 224-3 PODKLADNÍ VRSTVY M3 1 788 422 5 495 5,4
827 224-4 POTRUBÍ M 7 615 1 383 21 497 37,0
827 224-5 REVIZNÍ ŠACHTY, SPADIŠTĚ, VPUSTĚ KUS 47 995 19 288 94 979 7,3
827 224-6 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ M3 2 941 2 124 4 513 2,2
827 224-7 ŽLABY ŠTĚRBINOVÉ, ŽLABY S MŘÍŽÍ M 3 138 3 138 3 138
827 224-8 JÍMKY, NÁDRŽE KUS 309 555 80 659 923 486 1,0
827 224-9 PRÁCE NEUVEDENÉ 15,1
827 225 sběrače kanalizační a stoky odlehčovací z trub kameninových M 21 847 10 780 34 091
827 225-1 JÁMY, RÝHY, ŠACHTY M3 509 177 755 15,3
827 225-2 ZÁSYPY, OBSYPY M3 624 165 965 13,2
827 225-3 PODKLADNÍ VRSTVY M3 2 929 1 779 3 178 5,4
827 225-4 POTRUBÍ M 7 792 4 487 14 982 35,7
827 225-5 REVIZNÍ ŠACHTY, SPADIŠTĚ, VPUSTĚ KUS 47 755 19 512 56 024 16,3
827 225-6 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ M3 1 780 1 780 1 780 5,3
827 225-7 ŽLABY ŠTĚRBINOVÉ, ŽLABY S MŘÍŽÍ M
827 225-8 JÍMKY, NÁDRŽE KUS
827 225-9 PRÁCE NEUVEDENÉ 8,8
827 512 řady plynovodní primární z trub ocelových M 19 600 7 215 82 754
827 512-1 JÁMY, RÝHY, ŠACHTY M3 694 188 3 356 11,0
827 512-2 ZÁSYPY, OBSYPY M3 245 60 630 3,5
827 512-3 PODKLADNÍ VRSTVY M3 950 395 1 232 0,1
827 512-4 POTRUBÍ TLAKOVÉ M 11 440 3 879 39 368 58,4
827 512-5 CHRÁNIČKY M 11 754 3 900 22 097 3,4
827 512-6 ARMATURY KUS 344 896 86 397 1 741 775 1,5
827 512-7 ŠACHTY ARMATURNÍ KUS
827 512-8 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ M3
827 512-9 IZOLACE M2 1 585 1 585 1 585 7,0
827 512-10 PRÁCE NEUVEDENÉ 15,1
827 521 sítě plynovodní z trub z plastických hmot a sklolaminátu M 5 584 3 001 15 306
827 521-1 JÁMY, RÝHY, ŠACHTY M3 619 249 2 391 16,3
827 521-2 ZÁSYPY, OBSYPY M3 320 87 939 7,3
827 521-3 PODKLADNÍ VRSTVY M3 1 341 324 1 506 4,4
827 521-4 POTRUBÍ TLAKOVÉ M 1 940 356 10 756 37,5
827 521-5 CHRÁNIČKY M 3 691 391 88 195 11,4
827 521-6 ARMATURY KUS 19 787 11 216 67 952 2,9
827 521-7 ŠACHTY ARMATURNÍ KUS
827 521-8 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ M3
827 521-9 PRÁCE NEUVEDENÉ 20,2
827 522 sítě plynovodní z trub ocelových M 15 621 4 963 15 673
827 522-1 JÁMY, RÝHY, ŠACHTY M3 275 120 673 5,0
827 522-2 ZÁSYPY, OBSYPY M3 225 79 636 3,8
827 522-3 PODKLADNÍ VRSTVY M3 563 502 7 110 0,2
827 522-4 POTRUBÍ TLAKOVÉ M 9 812 2 082 144 238 62,8
827 522-5 CHRÁNIČKY M 10 589 1 911 30 951 5,5
827 522-6 ARMATURY KUS 52 979 4 682 107 976 0,7
827 522-7 ŠACHTY ARMATURNÍ KUS
827 522-8 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ M3
827 522-9 IZOLACE M2 298 59 1 648 0,8
827 522-10 PRÁCE NEUVEDENÉ 21,2
827 591 plynovody a vzduchovody trubní ostatní - z trub z plastických materiálů a sklolaminátu M 348 379 59 128 1 235 868
827 591-1 PRÁCE NEUVEDENÉ 100,0
827 592 plynovody a vzduchovody trubní ostatní - z trub ocelových M 2 032 465 743 299 4 310 074
827 592-1 PRÁCE NEUVEDENÉ 100,0
828 174 vedení sdělovací - nad zemí na stožárech nebo sloupech M 885 682 1 383
828 174-1 PRÁCE NEUVEDENÉ 100,0
828 811 vedení kabelová sdělovací dálková - v zemní rýze na upravený povrch M 1 627 408 2 039
828 811-1 PRÁCE NEUVEDENÉ 100,0
831 111 drenáže odvodňovací (mimo drenáže krtčí a regulační) - z trub z plastických hmot M 818 818 818
831 111-1 PRÁCE NEUVEDENÉ 100,0
831 131 kanály odvodńovací - z trub z plastických hmot M 1 906 1 906 1 906
831 131-1 PRÁCE NEUVEDENÉ 100,0
832 565 nábřežní zdi - svislá konstrukce monolit bet M3 15 378 13 514 18 806
832 565-1 ZEMNÍ PRÁCE M3 337 263 663 8,1
832 565-2 HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ M
832 565-3 ZÁKLADY M3 5 276 5 276 5 276 1,4
832 565-4 ŘÍMSY M3 10 895 10 201 16 271 4,0
832 565-5 ZDI M3 7 004 5 912 8 130 41,1
832 565-6 ZÁBRADÍ, SVODIDLA M 4 398 2 112 5 180 7,1
832 565-7 PRÁCE NEUVEDENÉ 38,3
833 112 nádrže reteční, vyrovnávací, akumulační - opevnění břehu a dna z kamene, kameniva M2 3 182 3 036 3 229
833 112-1 VÝKOPY M3 402 273 602 43,0
833 112-2 ZEMNÍ HRÁZKY M3 484 135 609 8,1
833 112-3 TĚSNÍCÍ VRSTVY M2 64 64 64 0,6
833 112-4 KONSTRUKCE NÁDRŽÍ A JÍMEK M3
833 112-5 PODKLADNÍ VRSTVY M3 4 311 1 199 5 753 2,1
833 112-6 DLAŽBY M2 1 979 1 477 2 890 7,8
833 112-7 PRAHY A STUPNĚ M3 7 973 5 535 8 137 7,3
833 112-8 ZÁHOZY, ROVNANINY, POHOZ PLOCH KAMENEM, Z KAMENIVA M3 4 075 1 599 4 252 13,2
833 112-9 PRÁCE NEUVEDENÉ 17,9
833 114 nádrže reteční, vyrovnávací, akumulační - opevnění břehu a dna mont bet M2 2 822 2 822 2 822
833 114-1 VÝKOPY M3 385 385 385 9,1
833 114-2 ZEMNÍ HRÁZKY M3 339 339 339 9,1
833 114-3 TĚSNÍCÍ VRSTVY M2 139 139 139 13,7
833 114-4 KONSTRUKCE NÁDRŽÍ A JÍMEK M3 12 397 12 397 12 397 4,1
833 114-5 PODKLADNÍ VRSTVY M3 1 379 1 379 1 379 9,6
833 114-6 DLAŽBY M2 974 974 974 34,5
833 114-7 PRAHY A STUPNĚ M3 3 737 3 737 3 737 2,6
833 114-8 PRÁCE NEUVEDENÉ 17,3
833 118 nádrže reteční, vyrovnávací, akumulační - bez opevnění M2 973 973 973
833 118-1 VÝKOPY M3 450 450 450 70,2
833 118-2 NÁSYPY M3 52 52 52 4,9
833 118-3 ORNICE M3 515 515 515 11,4
833 118-4 PRÁCE NEUVEDENÉ 13,5
833 128 nádrže hospodářské (např. požární) - bez opevění M2 1 141 370 805 840 1 352 086
833 128-1 PRÁCE NEUVEDENÉ 100,0
833 264 úpravy koryt zastropením nebo zatrubením - opevnění břehu a dna mont bet, z trub bet M 14 015 14 015 14 015
833 264-1 JÁMY, RÝHY, ŠACHTY M3 263 263 263 17,2
833 264-2 ZÁSYPY, OBSYPY M3 135 135 135 6,4
833 264-3 PODKLADNÍ VRSTVY M3 2 075 2 075 2 075 3,1
833 264-4 POTRUBÍ M 5 388 5 388 5 388 38,4
833 264-5 REVIZNÍ ŠACHTY, SPADIŠTĚ, VPUSTĚ KUS 35 731 35 731 35 731 8,7
833 264-6 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ M3 2 060 2 060 2 060 21,8
833 264-7 PRÁCE NEUVEDENÉ 4,4