Datová základna - úroveň DÚR a studie (2016)

Databázi ukazatelových cen rozhodujících objektů dle nabídkových cen z výběrových řízení je nutné chápat jako statistický výstup z nabídkových cen z výběrových řízení z let 2004 - 2016.
Pro praktické využití je povinné vždy použít datovou základnu DÚR, schválenou Centrální komisí MD ČR ze dne 20. 3. 2015, která je zpracovaná na základě expertních cen ŘSD ČR.

Odkaz na Cenové ukazatele DUR/DSP schválené MD ČR (stránky SFDI): http://www.sfdi.cz

Odkaz na Cenové ukazatele DUR/DSP schválené MD ČR (stránky ŘSD ČR): http://www.rsd.cz
JKSO Objekt MJ Průměrná
cena [Kč]
Minimální
cena [Kč]
Maximální
cena [Kč]
803 569 domy bytové netypové - protihluková okna M2 8 066 2 426 40 582
814 115 septiky a jímky - svislá nosná konstrukce mont z dílců bet plošných KUS 2 684 158 1 167 784 5 089 814
814 133 nádrže usazovací, dosazovací, uskladňovací - svislá nosná konstrukce monolit bet plošná KUS 4 881 254 846 134 17 247 859
814 135 nádrže usazovací, dosazovací, uskladňovací - svislá nosná konstrukce mont z dílců bet plošných KUS 3 796 017 387 992 11 443 505
814 183 jímky a nádrže sdružené pro odpadní vody - svislá nosná konstrukce monolit bet plošná M3 1 402 973 1 402 973 1 402 973
814 293 nádrže pozemní ostatní - svislá nosná konstrukce monolit bet plošná M3 2 460 117 1 634 015 3 458 940
815 221 oplocení s podezdívkou - svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků M 13 633 10 538 21 535
815 227 oplocení s podezdívkou - svislá nosná konstrukce kovová M 1 637 1 015 5 848
815 235 oplocení bez podezdívky - svislá nosná konstrukce mont z dílců bet plošných M 3 134 3 134 3 134
815 237 oplocení bez podezdívky - svislá nosná konstrukce kovová M 969 344 12 324
815 238 oplocení bez podezdívky - svislá nosná konstrukce dřevěná na bázi dřevní hmoty M 5 556 5 378 5 640
815 411 zdi opěrné - svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků, kamene (vč. gabionů) M3 7 321 2 958 1 026 583
815 412 zdi opěrné - svislá nosná konstrukce monolit bet tyčová M3 26 867 26 634 28 037
815 413 zdi opěrné - svislá nosná konstrukce monolit bet plošná M3 17 893 6 199 55 424
815 415 zdi opěrné - svislá nosná konstrukce mont z dílců bet plošných M3 33 144 10 588 1 736 711
815 417 zdi opěrné - svislá nosná konstrukce kovová M3 757 890 757 890 757 890
815 419 zdi opěrné - svislá nosná konstrukce z jiných materiálů M3 1 447 589 2 372
815 421 zdi zárubní - svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků, kamene (vč. gabionů) M3 7 137 3 087 40 637
815 423 zdi zárubní - svislá nosná konstrukce monolit bet plošná M3 16 453 5 067 63 349
815 424 zdi zárubní - svislá nosná konstrukce mont z dílců bet tyčových M3 19 198 19 198 19 198
815 425 zdi zárubní - svislá nosná konstrukce mont z dílců bet plošných M3 10 376 10 376 10 376
815 441 zdi kotvené - svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků M2 45 131 45 131 45 131
815 442 zdi kotvené - svislá nosná konstrukce monolit bet tyčová M2 50 884 42 466 57 779
815 443 zdi kotvené - svislá nosná konstrukce monolit bet plošná M2 13 625 3 996 64 146
815 445 zdi kotvené - svislá nosná konstrukce mont z dílců bet plošných M2 94 258 27 373 118 733
815 447 zdi kotvené - svislá nosná konstrukce kovová M2 548 442 1 055
815 459 valy opěrné - svislá nosná konstrukce z jiných materiálů M3 1 063 164 4 487
815 461 stěny protihlukové - svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků, kamene M2 5 056 5 056 5 056
815 463 stěny protihlukové - svislá nosná konstrukce monolit bet plošná M2 4 701 4 701 4 701
815 464 stěny protihlukové - svislá nosná konstrukce mont z dílců bet tyčových M2 4 309 3 332 5 216
815 465 stěny protihlukové - svislá nosná konstrukce mont z dílců bet plošných M2 5 410 2 122 12 042
815 466 stěny protihlukové - svislá nosná konstrukce ze skla, plexiglass M2 6 506 3 183 24 050
815 467 stěny protihlukové - svislá nosná konstrukce kovová M2 6 140 2 559 291 273
815 468 stěny protihlukové - svislá nosná dřevěná, na bázi dřevní hmoty M2 4 517 2 811 17 285
815 469 stěny protihlukové - svislá nosná konstrukce z plastických hmot, recykl. plastů M2 5 156 2 601 23 039
815 499 zdi a valy samostatné ostatní - svislá nosná konstrukce z jiných materiálů M3 490 488 492
815 981 pomníky, kašny a jiná drobná architektura - svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků M3 68 281 68 281 68 281
821 111 R mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce zděná REK M2 62 570 37 858 85 689
821 112 N mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce monolit bet nepředpjatá NOV M2 44 675 13 827 247 806
821 112 R mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce monolit bet nepředpjatá REK M2 17 913 5 305 106 366
821 113 N mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce monolit bet předpjatá NOV M2 34 733 13 995 125 046
821 113 R mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce monolit bet předpjatá REK M2 15 858 4 911 77 943
821 114 N mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet nepředpjatých NOV M2 45 839 22 238 86 329
821 114 R mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet nepředpjatých REK M2 27 775 12 334 341 872
821 115 N mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet předpjatých NOV M2 43 859 17 755 116 458
821 115 R mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet předpjatých REK M2 17 925 2 461 77 645
821 116 N mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce spřažená ocelobet NOV M2 44 303 27 788 113 334
821 116 R mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce spřažená ocelobet REK M2 22 009 4 467 235 429
821 117 N mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce kovová NOV M2 63 115 16 999 102 881
821 117 R mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce kovová REK M2 22 383 1 645 81 522
821 122 N mosty pozem kom pro zatíž tř B - vodorovná nosná konstrukce monolit bet nepředpjatá NOV M2 48 260 34 588 54 945
821 123 N mosty pozem kom pro zatíž tř B - vodorovná nosná konstrukce monolit bet předpjatá NOV M2 23 944 18 931 27 146
821 125 N mosty pozem kom pro zatíž tř B - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet předpjatých NOV M2 15 380 15 380 15 380
821 125 R mosty pozem kom pro zatíž tř B - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet předpjatých REK M2 8 815 8 815 8 815
821 127 N mosty pozem kom pro zatíž tř B - vodorovná nosná konstrukce kovová NOV M2 41 778 41 706 42 177
821 212 N mosty železniční pro normálně rozchodné a širokorozchodné dráhy zatížené vlakem A - vodorovná nosná konstrukce monolit bet nepředpjatá NOV M2 123 152 97 153 132 463
821 214 N mosty železniční pro normálně rozchodné a širokorozchodné dráhy zatížené vlakem A - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet nepředpjatých NOV M2 31 377 31 377 31 377
821 216 N mosty železniční pro normálně rozchodné a širokorozchodné dráhy zatížené vlakem A - vodorovná nosná konstrukce spřažená ocelobet NOV M2 127 574 73 188 243 400
821 217 N mosty železniční pro normálně rozchodné a širokorozchodné dráhy zatížené vlakem A - vodorovná nosná konstrukce kovová NOV M2 139 083 53 470 229 431
821 255 R mosty tramvajové - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet předpjatých REK M2 30 456 28 560 33 384
821 432 N lávky a mosty pro chodce - vodorovná nosná konstrukce monolit bet nepředpjatá NOV M2 28 164 16 327 114 791
821 433 N lávky a mosty pro chodce - vodorovná nosná konstrukce monolit bet předpjatá NOV M2 40 483 19 696 94 585
821 434 N lávky a mosty pro chodce - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet nepředpjatých NOV M2 50 103 48 777 58 977
821 435 N lávky a mosty pro chodce - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet předpjatých NOV M2 31 125 17 019 128 989
821 436 N lávky a mosty pro chodce - vodorovná nosná konstrukce spřažená ocelobet NOV M2 55 922 38 890 71 893
821 437 N lávky a mosty pro chodce - vodorovná nosná konstrukce kovová NOV M2 67 220 30 225 101 858
821 438 N lávky a mosty pro chodce - vodorovná nosná konstrukce dřevěná NOV M2 47 598 47 598 47 598
822 214 N dálnice - kryt monolit bet NOV M2 4 780 1 660 9 119
822 214 R dálnice - kryt monolit bet REK M2 2 091 1 485 3 300
822 217 N dálnice - kryt z kameniva obalovaného živicí NOV M2 6 133 1 608 17 662
822 217 R dálnice - kryt z kameniva obalovaného živicí REK M2 1 824 292 16 868
822 223 N silnice I. třídy - kryt dlážděný (bez ohledu na materiál dlažebních prvků) NOV M2 4 553 4 553 4 553
822 223 R silnice I. třídy - kryt dlážděný (bez ohledu na materiál dlažebních prvků) REK M2 1 174 1 174 1 174
822 224 N silnice I. třídy - kryt monolit bet NOV M2 4 657 2 683 8 120
822 224 R silnice I. třídy - kryt monolit bet REK M2 3 984 3 805 6 946
822 225 N silnice I. třídy - kryt mont bet NOV M2 1 468 1 468 1 468
822 227 N silnice I. třídy - kryt z kameniva obaleného živicí NOV M2 4 317 491 23 294
822 227 R silnice I. třídy - kryt z kameniva obaleného živicí REK M2 913 157 19 541
822 234 N silnice II. třídy - kryt monolit bet NOV M2 4 846 4 846 4 846
822 237 N silnice II. třídy - kryt z kameniva obaleného živicí NOV M2 3 393 829 12 170
822 237 R silnice II. třídy - kryt z kameniva obaleného živicí REK M2 723 181 3 534
822 242 N silnice III.třídy - kryt z kameniva, popř. vč. úpravy postřikem, nátěrem apod. NOV M2 1 743 758 3 179
822 245 N silnice III.třídy - kryt mont bet NOV M2 708 560 2 097
822 246 N silnice III.třídy - kryt z kameniva prolévaného živicí NOV M2 1 025 349 2 325
822 247 N silnice III.třídy - kryt z kameniva obalovaného živicí NOV M2 3 326 914 18 772
822 247 R silnice III.třídy - kryt z kameniva obalovaného živicí REK M2 531 126 5 976
822 252 N komunikace místní I. třídy - kryt z kameniva, popř. vč. úpravy postřikem, nátěrem apod. NOV M2 1 130 643 2 650
822 253 N komunikace místní I. třídy - kryt dlážděný (bez ohledu na materiál dlažebních prvků) NOV M2 1 900 1 450 4 412
822 253 R komunikace místní I. třídy - kryt dlážděný (bez ohledu na materiál dlažebních prvků) REK M2 1 602 1 264 4 958
822 254 N komunikace místní I. třídy - kryt monolit bet NOV M2 3 824 3 715 4 084
822 255 N komunikace místní I. třídy - kryt mont bet NOV M2 2 625 1 353 7 049
822 255 R komunikace místní I. třídy - kryt mont bet REK M2 2 579 2 579 2 579
822 256 N komunikace místní I. třídy - kryt z kameniva prolévaného živicí NOV M2 1 352 499 15 264
822 257 N komunikace místní I. třídy - kryt z kameniva obalovaného živicí NOV M2 2 690 626 20 133
822 257 R komunikace místní I. třídy - kryt z kameniva obalovaného živicí_REK M2 796 246 4 653
822 262 N komunikace místní II. třídy - kryt z kameniva, popř. vč. úpravy postřikem, nátěrem apod. NOV M2 1 444 423 9 247
822 264 N komunikace místní II. třídy - kryt monolit bet NOV M2 1 438 808 3 005
822 265 N komunikace místní II. třídy - kryt mont bet NOV M2 2 070 1 585 12 784
822 266 N komunikace místní II. třídy - kryt z kameniva prolévaného živicí NOV M2 1 418 514 12 181
822 266 R komunikace místní II. třídy - kryt z kameniva prolévaného živicí REK M2 673 399 971
822 267 N komunikace místní II. třídy - kryt z kameniva obalovaného živicí NOV M2 2 220 319 20 680
822 267 R komunikace místní II. třídy - kryt z kameniva obalovaného živicí REK M2 865 273 5 469
822 272 N chodníky - kryt z kameniva, popř. vč. úpravy postřikem, nátěrem apod. NOV M2 9 027 9 027 9 027
822 273 N chodníky - kryt dlážděný (bez ohledu na materiál dlažebních prvků) NOV M2 1 598 514 21 207
822 273 R chodníky - kryt dlážděný (bez ohledu na materiál dlažebních prvků) REK M2 1 363 0 3 857
822 274 N chodníky - kryt monolit bet NOV M2 1 230 1 230 1 230
822 275 N chodníky - kryt mont bet NOV M2 1 576 1 490 1 629
822 277 N chodníky - kryt z kameniva obalovaného živicí NOV M2 2 872 1 034 8 844
822 277 R chodníky - kryt z kameniva obalovaného živicí REK M2 2 351 1 285 5 872
822 511 plochy skladovací - kryt vegetační M2 56 23 301
822 527 R plochy dvorů a nádvoří - kryt z kameniva obalovaného živicí REK M2 1 945 1 945 1 945
822 547 plochy autobusových nádraží - kryt z kameniva obalovaného živicí M2 1 894 1 894 1 894
822 553 N plochy odstavné (i parkovací) - kryt dlážděný (bez ohledu na materiál dlažebních prvků) NOV M2 1 867 1 696 2 298
822 554 N plochy odstavné (i parkovací) - kryt monolit bet NOV M2 1 961 1 957 2 148
822 555 N plochy odstavné (i parkovací) - kryt mont bet NOV M2 2 607 2 607 2 607
822 557 N plochy odstavné (i parkovací) - kryt z kameniva obalovaného živicí NOV M2 1 871 1 073 4 496
822 557 R plochy odstavné (i parkovací) - kryt z kameniva obalovaného živicí REK M2 1 827 1 677 1 883
822 573 N náměstí - kryt dlážděný (bez ohledu na materiál dlažebních prvků) NOV M2 7 400 7 400 7 400
824 113 spodek tratí železničních jednokolejných na drahách celostátních - pražce bet M 27 606 5 749 55 390
824 143 spodek tratí vleček železničních jednokolejných - pražce bet M 9 658 9 658 9 658
824 211 svršek železniční kolejí traťových 1.řádu - pražce dřevěné M 21 875 7 921 54 907
824 213 svršek železniční kolejí traťových 1.řádu - pražce bet M 18 689 8 317 50 595
824 813 svršek kolejí traťových pro vlečky železniční - pražce bet M 26 192 26 192 26 192
824 855 svršek kolejí traťových pro tramvaj - desky a podélné prahy mont bet M 39 455 37 138 49 804
824 856 svršek kolejí traťových pro tramvaj - vrstva kameniva zhutněná M 34 487 34 487 34 487
825 121 tunely silniční - hloubené M 1 145 394 572 099 1 885 935
825 122 tunely silniční - ražené M 965 519 630 341 2 634 128
827 111 řady vodovodní přívodní a zásobovací z trub z plastických hmot a sklolaminátu M 9 120 1 516 50 784
827 112 řady vodovodní přívodní a zásobovací z trub ocelových M 23 925 3 836 84 283
827 113 řady vodovodní přívodní a zásobovací z trub litinových M 27 213 2 603 96 705
827 131 sítě vodovodní rozvodné z trub z plastických hmot a sklolaminátu M 4 218 796 25 004
827 132 sítě vodovodní rozvodné z trub ocelových M 5 254 5 246 5 268
827 133 sítě vodovodní rozvodné z trub litinových M 7 237 1 855 39 484
827 173 vodovody požární z trub litinových M 7 009 2 465 9 802
827 191 vodovody trubní ostatní z trub z plastických hmot a sklolaminátu M 1 741 1 217 2 447
827 211 sítě kanalizační z trub z plastických hmot a sklolaminátu M 5 818 966 25 676
827 213 sítě kanalizační z trub litinových M 7 685 4 037 39 489
827 214 sítě kanalizační z trub beton, železobet M 8 605 438 29 358
827 215 sítě kanalizační z trub kameninových M 7 079 2 232 24 490
827 221 sběrače kanalizační a stoky odlehčovací z trub z plastických hmot a sklolaminátu M 17 007 3 572 77 945
827 223 sběrače kanalizační a stoky odlehčovací z trub litinových M 11 298 4 461 31 324
827 224 sběrače kanalizační a stoky odlehčovací z trub beton, železobet M 20 554 8 283 51 151
827 225 sběrače kanalizační a stoky odlehčovací z trub kameninových M 21 847 10 780 34 091
827 512 řady plynovodní primární z trub ocelových M 19 600 7 215 82 754
827 521 sítě plynovodní z trub z plastických hmot a sklolaminátu M 5 584 3 001 15 306
827 522 sítě plynovodní z trub ocelových M 15 621 4 963 15 673
827 591 plynovody a vzduchovody trubní ostatní - z trub z plastických materiálů a sklolaminátu M 348 379 59 128 1 235 868
827 592 plynovody a vzduchovody trubní ostatní - z trub ocelových M 2 032 465 743 299 4 310 074
828 174 vedení sdělovací - nad zemí na stožárech nebo sloupech M 885 682 1 383
828 811 vedení kabelová sdělovací dálková - v zemní rýze na upravený povrch M 1 627 408 2 039
831 111 drenáže odvodňovací (mimo drenáže krtčí a regulační) - z trub z plastických hmot M 818 818 818
831 131 kanály odvodńovací - z trub z plastických hmot M 1 906 1 906 1 906
832 565 nábřežní zdi - svislá konstrukce monolit bet M3 15 378 13 514 18 806
833 112 nádrže reteční, vyrovnávací, akumulační - opevnění břehu a dna z kamene, kameniva M2 3 182 3 036 3 229
833 114 nádrže reteční, vyrovnávací, akumulační - opevnění břehu a dna mont bet M2 2 822 2 822 2 822
833 118 nádrže reteční, vyrovnávací, akumulační - bez opevnění M2 973 973 973
833 128 nádrže hospodářské (např. požární) - bez opevění M2 1 141 370 805 840 1 352 086
833 264 úpravy koryt zastropením nebo zatrubením - opevnění břehu a dna mont bet, z trub bet M 14 015 14 015 14 015