Porovnání DSP

Porovnání statistického výstupu vítězných nabídek z Měrných cen oproti datové základně DSP v cenové úrovni 2016.

Odkaz na Cenové ukazatele DUR/DSP schválené MD ČR (stránky SFDI): http://www.sfdi.cz

Odkaz na Cenové ukazatele DUR/DSP schválené MD ČR (stránky ŘSD ČR): http://www.rsd.cz
JKSO Objekt MJ Průměrná
cena MNS
[Kč]
JC DSP
[Kč]
814 135 NÁDRŽE USAZOVACÍ, DOSAZOVACÍ, USKLADŇOVACÍ, SVISLÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONOLIT. BET. PLOŠNÁ KPL 3 796 017 1 051 719
814 135-1 VÝKOPY M3 391 353
814 135-2 ZEMNÍ HRÁZKY M3 181 165
814 135-3 TĚSNÍCÍ VRSTVY M2 310 233
814 135-4 KONSTRUKCE NÁDRŽÍ A JÍMEK KUS 2 208 262 606 600
814 135-5 PODKLADNÍ VRSTVY M3 999 709
814 135-6 DLAŽBY M2 495 1 105
814 135-7 PRAHY A STUPNĚ M3 4 036 3 077
814 135-8 POTRUBÍ M 2 941 1 365
814 135-9 PRÁCE NEUVEDENÉ 0
815 221 OPLOCENÍ S PODEZDÍVKOU - SVISLÁ NOSNÁ KONSTRUKCE ZDĚNÁ Z CIHEL, TVÁRNIC, BLOKŮ M 13 633 3 406
815 221-1 ZEMNÍ PRÁCE M3 381 475
815 221-2 ZÁKLADY M3 6 246 4 095
815 221-3 SLOUPKY KUS 13 960 13 285
815 221-4 OPLOCENÍ M 7 533 1 122
815 221-5 NÁTĚRY M2 0
815 221-6 PRÁCE NEUVEDENÉ 0
815 227 OPLOCENÍ S PODEZDÍVKOU - SVISLÁ NOSNÁ KONSTRUKCE KOVOVÁ M 1 637 3 823
815 227-1 ZEMNÍ PRÁCE M3 890 475
815 227-2 ZÁKLADY M3 5 428 4 095
815 227-3 SLOUPKY KUS 2 376 740
815 227-4 OPLOCENÍ M 722 1 825
815 227-5 NÁTĚRY M2 131 359
815 227-6 PRÁCE NEUVEDENÉ 0
815 235 OPLOCENÍ BEZ PODEZDÍVKY - SVISLÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONT Z DÍLCŮ BET PLOŠNÝCH M 3 134 2 192
815 235-1 ZEMNÍ PRÁCE M3 1 778 706
815 235-2 ZÁKLADY M3 3 768 3 235
815 235-3 SLOUPKY KUS 0
815 235-4 OPLOCENÍ M 2 167 997
815 235-5 NÁTĚRY M2 427 359
815 235-6 PRÁCE NEUVEDENÉ 0
815 237 OPLOCENÍ BEZ PODEZDÍVKY - SVISLÁ NOSNÁ KONSTRUKCE KOVOVÁ M 969 633
815 237-1 ZEMNÍ PRÁCE M3 637 858
815 237-2 ZÁKLADY M3 4 179 1 513
815 237-3 SLOUPKY KUS 768 740
815 237-4 OPLOCENÍ M 706 290
815 237-5 NÁTĚRY M2 585 359
815 237-6 PRÁCE NEUVEDENÉ 0
815 238 OPLOCENÍ BEZ PODEZDÍVKY - SVISLÁ NOSNÁ KONSTRUKCE DŘEVĚNÁ NA BÁZI DŘEVNÍ HMOTY M 5 556 2 224
815 238-1 ZEMNÍ PRÁCE M3 365 700
815 238-2 ZÁKLADY M3 3 424 3 235
815 238-3 SLOUPKY KUS 0
815 238-4 OPLOCENÍ M 2 610 1 941
815 238-5 NÁTĚRY M2 567 195
815 238-6 PRÁCE NEUVEDENÉ 0
815 411 ZDI OPĚRNÉ - SVISLÁ NOSNÁ KONSTRUKCE ZDĚNÁ Z GABIONŮ M3 7 321 5 026
815 411-1 ZEMNÍ PRÁCE M3 281 236
815 411-2 HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ M 2 479 0
815 411-3 ZÁKLADY M3 4 904 2 142
815 411-4 ŘÍMSY M3 11 694 0
815 411-5 ZDI M3 4 416 3 387
815 411-6 ZÁBRADÍ, SVODIDLA M 3 960 1 517
815 411-7 PRÁCE NEUVEDENÉ 0
815 413 ZDI OPĚRNÉ - SVISLÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONOLIT BET PLOŠNÁ M3 17 893 13 217
815 413-1 ZEMNÍ PRÁCE M3 190 282
815 413-2 HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ M 5 504 9 110
815 413-3 ZÁKLADY M3 6 471 6 302
815 413-4 ŘÍMSY M3 13 220 12 755
815 413-5 ZDI M3 10 039 8 543
815 413-6 ZÁBRADÍ, SVODIDLA M 5 567 1 517
815 413-7 PRÁCE NEUVEDENÉ 0
815 415 ZDI OPĚRNÉ - SVISLÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONT Z DÍLCŮ BET PLOŠNÝCH M3 33 144 25 740
815 415-1 ZEMNÍ PRÁCE M3 386 282
815 415-2 HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ M 0
815 415-3 ZÁKLADY M3 7 577 6 302
815 415-4 ŘÍMSY M3 10 809 12 755
815 415-5 ZDI M3 19 736 13 472
815 415-6 ZÁBRADÍ, SVODIDLA M 3 192 1 517
815 415-7 PRÁCE NEUVEDENÉ 0
815 421 ZDI ZÁRUBNÍ - SVISLÁ NOSNÁ KONSTRUKCE ZDĚNÁ Z CIHEL, TVÁRNIC, BLOKŮ, KAMENE (VČ. GABIONŮ) M3 7 137 5 644
815 421-1 ZEMNÍ PRÁCE M3 406 208
815 421-2 HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ M 9 012 0
815 421-3 ZÁKLADY M3 7 043 2 142
815 421-4 ŘÍMSY M3 17 563 0
815 421-5 ZDI M3 4 622 3 387
815 421-6 ZÁBRADÍ, SVODIDLA M 5 220 1 517
815 421-7 PRÁCE NEUVEDENÉ 0
815 423 ZDI ZÁRUBNÍ - SVISLÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONOLIT. BETONOVÁ PLOŠNÁ M3 16 453 13 695
815 423-1 ZEMNÍ PRÁCE M3 216 256
815 423-2 HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ M 5 897 9 110
815 423-3 ZÁKLADY M3 7 195 6 302
815 423-4 ŘÍMSY M3 12 842 12 755
815 423-5 ZDI M3 8 716 8 543
815 423-6 ZÁBRADÍ, SVODIDLA M 4 257 1 517
815 423-7 PRÁCE NEUVEDENÉ 0
815 425 ZDI ZÁRUBNÍ - SVISLÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONT. BETONOVÁ PLOŠNÁ M3 10 376 27 913
815 425-1 ZEMNÍ PRÁCE M3 100 256
815 425-2 HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ M 0
815 425-3 ZÁKLADY M3 8 769 6 302
815 425-4 ŘÍMSY M3 21 801 12 755
815 425-5 ZDI M3 4 040 13 472
815 425-6 ZÁBRADÍ, SVODIDLA M 3 210 1 517
815 425-7 PRÁCE NEUVEDENÉ 0
815 443 ZDI KOTVENÉ - SVISLÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONOLIT BET PLOŠNÁ M2 13 625 12 857
815 443-1 ZEMNÍ PRÁCE M3 319 187
815 443-2 VRTY M 1 345 1 426
815 443-3 INJEKTOVÁNÍ M3 15 505 0
815 443-4 KOTVENÍ M 446 922
815 443-5 STŘÍKANÝ BETON M3 12 105 0
815 443-6 OPLÁŠTĚNÍ M2 225 2 052
815 443-7 ZDI M3 6 609 8 543
815 443-8 ZÁBRADLÍ, SVODIDLA M 4 487 1 517
815 443-9 HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ M 6 428 0
815 443-10 PRÁCE NEUVEDENÉ 0
815 445 ZDI KOTVENÉ - SVISLÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONT. Z DÍLCŮ BETONOVÝCH PLOŠNÝCH M2 94 258 12 957
815 445-1 ZEMNÍ PRÁCE M3 182 187
815 445-2 VRTY M 2 965 1 426
815 445-3 INJEKTOVÁNÍ M3 36 464 0
815 445-4 KOTVENÍ M 3 587 922
815 445-5 STŘÍKANÝ BETON M3 0
815 445-6 OPLÁŠTĚNÍ M2 458 2 052
815 445-7 ZDI M3 20 351 11 829
815 445-8 ZÁBRADLÍ, SVODIDLA M 7 624 1 517
815 445-9 HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ M 2 149 0
815 445-10 PRÁCE NEUVEDENÉ 0
815 465 PROTIHLUKOVÉ STĚNA - SVISLÁ NOSNÁ KONSTRUKCE Z MONTOVANÝCH DÍLCŮ BETON. PLOŠNÝCH M2 5 410 3 948
815 465-1 ZEMNÍ PRÁCE M3 381 195
815 465-2 HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ M 4 933 3 202
815 465-3 ZÁKLADY M3 10 542 6 026
815 465-4 SLOUPKY 13 1 451
815 465-5 STĚNY M2 3 035 2 442
815 465-6 NÁTĚRY M2 300 359
815 465-7 ZÁBRADLÍ, SVODIDLA M 2 260 971
815 465-8 PRÁCE NEUVEDENÉ 0
815 466 PROTIHLUKOVÉ STĚNA - SVISLÁ NOSNÁ KONSTRUKCE ZE SKLA M2 6 506 6 556
815 466-1 ZEMNÍ PRÁCE M3 242 195
815 466-2 HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ M 4 306 3 202
815 466-3 ZÁKLADY M3 4 411 6 026
815 466-4 SLOUPKY 0
815 466-5 STĚNY M2 4 698 4 591
815 466-6 NÁTĚRY M2 442 359
815 466-7 ZÁBRADLÍ, SVODIDLA M 1 554 971
815 466-8 PRÁCE NEUVEDENÉ 0
815 468 PROTIHLUKOVÉ STĚNA - SVISLÁ NOSNÁ KCE DŘEVĚNÁ, NA BÁZI DŘEVNÍ HMOTY M2 4 517 3 897
815 468-1 ZEMNÍ PRÁCE M3 218 195
815 468-2 HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ M 3 418 3 202
815 468-3 ZÁKLADY M3 5 417 6 026
815 468-4 SLOUPKY 0
815 468-5 STĚNY M2 2 240 2 368
815 468-6 NÁTĚRY M2 443 359
815 468-7 ZÁBRADLÍ, SVODIDLA M 2 362 971
815 468-8 PRÁCE NEUVEDENÉ 0
815 469 PROTIHLUKOVÉ STĚNA - SVISLÁ NOSNÁ KCE Z PLASTICKÝCH HMOT A RECYKL. PLASTŮ M2 5 156 3 783
815 469-1 ZEMNÍ PRÁCE M3 284 390
815 469-2 HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ M 4 103 3 202
815 469-3 ZÁKLADY M3 6 872 6 026
815 469-4 SLOUPKY 0
815 469-5 STĚNY M2 3 007 2 238
815 469-6 NÁTĚRY M2 527 359
815 469-7 ZÁBRADLÍ, SVODIDLA M 1 660 971
815 469-8 PRÁCE NEUVEDENÉ 0
821 112 N MOSTY POZEM KOM - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONOLIT BET NEPŘEDPJATÁ NOV M2 44 675 32 843
821 112 N-1 ZEMNÍ PRÁCE M3 326 273
821 112 N-2 HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ M 7 502 6 468
821 112 N-3 ZÁKLADY M3 8 335 7 095
821 112 N-4 OPĚRY, PILÍŘE M3 11 656 10 478
821 112 N-5 NOSNÁ KONSTRUKCE, LOŽISKA M2 11 878 10 551
821 112 N-6 VOZOVKA M2 858 794
821 112 N-7 ŘÍMSY M3 16 465 18 237
821 112 N-8 ZÁBRADLÍ, SVODIDLA M 6 409 3 409
821 112 N-9 MOSTNÍ ZÁVĚRY M 19 798 12 641
821 112 N-10 IZOLACE NOSNÉ KONSTRUKCE M2 663 635
821 112 N-11 PRÁCE NEUVEDENÉ 0
821 114 N MOSTY POZEM KOM - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONT Z DÍLCŮ BET NEPŘEDPJATÝCH NOV M2 45 839 33 531
821 114 N-1 ZEMNÍ PRÁCE M3 408 273
821 114 N-2 HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ M 4 369 6 468
821 114 N-3 ZÁKLADY M3 11 251 7 095
821 114 N-4 OPĚRY, PILÍŘE M3 18 036 10 478
821 114 N-5 NOSNÁ KONSTRUKCE, LOŽISKA M2 11 981 10 470
821 114 N-6 VOZOVKA M2 1 253 794
821 114 N-7 ŘÍMSY M3 15 588 18 237
821 114 N-8 ZÁBRADLÍ, SVODIDLA M 5 175 3 409
821 114 N-9 MOSTNÍ ZÁVĚRY M 19 159 12 641
821 114 N-10 IZOLACE NOSNÉ KONSTRUKCE M2 637 635
821 114 N-11 PRÁCE NEUVEDENÉ 0
821 115 N MOSTY POZEM KOM - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONT Z DÍLCŮ BET PŘEDPJATÝCH NOV M2 43 859 30 292
821 115 N-1 ZEMNÍ PRÁCE M3 355 273
821 115 N-2 HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ M 7 689 6 468
821 115 N-3 ZÁKLADY M3 8 441 7 095
821 115 N-4 OPĚRY, PILÍŘE M3 11 718 10 478
821 115 N-5 NOSNÁ KONSTRUKCE, LOŽISKA M2 19 861 12 777
821 115 N-6 VOZOVKA M2 876 794
821 115 N-7 ŘÍMSY M3 19 868 18 237
821 115 N-8 ZÁBRADLÍ, SVODIDLA M 7 311 3 409
821 115 N-9 MOSTNÍ ZÁVĚRY M 32 099 14 157
821 115 N-10 IZOLACE NOSNÉ KONSTRUKCE M2 774 635
821 115 N-11 PRÁCE NEUVEDENÉ 0
821 116 N MOSTY POZEM KOM - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE SPŘAŽENÁ OCELOBET NOV M2 44 303 38 517
821 116 N-1 ZEMNÍ PRÁCE M3 357 273
821 116 N-2 HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ M 6 843 6 468
821 116 N-3 ZÁKLADY M3 6 740 7 095
821 116 N-4 OPĚRY, PILÍŘE M3 11 588 10 478
821 116 N-5 NOSNÁ KONSTRUKCE, LOŽISKA M2 26 751 19 358
821 116 N-6 VOZOVKA M2 831 794
821 116 N-7 ŘÍMSY M3 14 959 18 237
821 116 N-8 ZÁBRADLÍ, SVODIDLA M 6 424 3 409
821 116 N-9 MOSTNÍ ZÁVĚRY M 77 337 14 157
821 116 N-10 IZOLACE NOSNÉ KONSTRUKCE M2 731 635
821 116 N-11 PRÁCE NEUVEDENÉ 0
821 432 N LÁVKY A MOSTY PRO CHODCE - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONOLIT BET NEPŘEDPJATÁ NOV M2 28 164 30 540
821 432 N-1 ZEMNÍ PRÁCE M3 276 273
821 432 N-2 HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ M 0
821 432 N-3 ZÁKLADY M3 7 301 7 095
821 432 N-4 OPĚRY, PILÍŘE M3 13 113 10 422
821 432 N-5 NOSNÁ KONSTRUKCE, LOŽISKA M2 11 413 7 077
821 432 N-6 VOZOVKA M2 1 047 449
821 432 N-7 ŘÍMSY M3 14 963 14 211
821 432 N-8 ZÁBRADLÍ, SVODIDLA M 7 342 2 328
821 432 N-9 MOSTNÍ ZÁVĚRY M 29 076 0
821 432 N-10 IZOLACE NOSNÉ KONSTRUKCE M2 523 738
821 432 N-11 PRÁCE NEUVEDENÉ 0
821 433 N LÁVKY A MOSTY PRO CHODCE - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONOLIT BET PŘEDPJATÁ NOV M2 40 483 26 333
821 433 N-1 ZEMNÍ PRÁCE M3 410 273
821 433 N-2 HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ M 8 828 6 468
821 433 N-3 ZÁKLADY M3 9 968 7 095
821 433 N-4 OPĚRY, PILÍŘE M3 13 157 10 422
821 433 N-5 NOSNÁ KONSTRUKCE, LOŽISKA M2 16 734 9 372
821 433 N-6 VOZOVKA M2 312 449
821 433 N-7 ŘÍMSY M3 23 616 14 211
821 433 N-8 ZÁBRADLÍ, SVODIDLA M 5 407 2 328
821 433 N-9 MOSTNÍ ZÁVĚRY M 56 463 0
821 433 N-10 IZOLACE NOSNÉ KONSTRUKCE M2 1 264 738
821 433 N-11 PRÁCE NEUVEDENÉ 0
821 434 N LÁVKY A MOSTY PRO CHODCE - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONOLIT BET NEPŘEDPJATÁ NOV M2 50 103 30 608
821 434 N-1 ZEMNÍ PRÁCE M3 258 273
821 434 N-2 HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ M 4 519 6 468
821 434 N-3 ZÁKLADY M3 15 981 7 095
821 434 N-4 OPĚRY, PILÍŘE M3 14 196 10 422
821 434 N-5 NOSNÁ KONSTRUKCE, LOŽISKA M2 22 732 5 249
821 434 N-6 VOZOVKA M2 1 818 449
821 434 N-7 ŘÍMSY M3 23 763 14 211
821 434 N-8 ZÁBRADLÍ, SVODIDLA M 10 885 2 328
821 434 N-9 MOSTNÍ ZÁVĚRY M 0
821 434 N-10 IZOLACE NOSNÉ KONSTRUKCE M2 836 738
821 434 N-11 PRÁCE NEUVEDENÉ 0
821 435 N LÁVKY A MOSTY PRO CHODCE - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONT Z DÍLCŮ BET PŘEDPJATÝCH NOV M2 31 125 25 996
821 435 N-1 ZEMNÍ PRÁCE M3 306 273
821 435 N-2 HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ M 9 659 6 468
821 435 N-3 ZÁKLADY M3 9 233 7 095
821 435 N-4 OPĚRY, PILÍŘE M3 10 233 10 422
821 435 N-5 NOSNÁ KONSTRUKCE, LOŽISKA M2 8 098 9 102
821 435 N-6 VOZOVKA M2 702 449
821 435 N-7 ŘÍMSY M3 21 680 14 211
821 435 N-8 ZÁBRADLÍ, SVODIDLA M 28 508 2 328
821 435 N-9 MOSTNÍ ZÁVĚRY M 42 568 11 094
821 435 N-10 IZOLACE NOSNÉ KONSTRUKCE M2 1 136 738
821 435 N-11 PRÁCE NEUVEDENÉ 0
821 436 N LÁVKY A MOSTY PRO CHODCE - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE SPŘAŽENÁ OCELOBET NOV M2 55 922 28 294
821 436 N-1 ZEMNÍ PRÁCE M3 283 273
821 436 N-2 HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ M 7 423 6 468
821 436 N-3 ZÁKLADY M3 10 014 7 095
821 436 N-4 OPĚRY, PILÍŘE M3 16 610 10 422
821 436 N-5 NOSNÁ KONSTRUKCE, LOŽISKA M2 34 031 10 941
821 436 N-6 VOZOVKA M2 1 663 449
821 436 N-7 ŘÍMSY M3 13 697 14 211
821 436 N-8 ZÁBRADLÍ, SVODIDLA M 6 153 2 328
821 436 N-9 MOSTNÍ ZÁVĚRY M 32 083 11 094
821 436 N-10 IZOLACE NOSNÉ KONSTRUKCE M2 1 791 738
821 436 N-11 PRÁCE NEUVEDENÉ 0
821 437 N LÁVKY A MOSTY PRO CHODCE - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE KOVOVÁ NOV M2 67 220 29 388
821 437 N-1 ZEMNÍ PRÁCE M3 433 273
821 437 N-2 HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ M 42 543 6 468
821 437 N-3 ZÁKLADY M3 8 720 7 095
821 437 N-4 OPĚRY, PILÍŘE M3 15 590 10 422
821 437 N-5 NOSNÁ KONSTRUKCE, LOŽISKA M2 30 000 12 534
821 437 N-6 VOZOVKA M2 169 0
821 437 N-7 ŘÍMSY M3 17 008 0
821 437 N-8 ZÁBRADLÍ, SVODIDLA M 10 357 2 328
821 437 N-9 MOSTNÍ ZÁVĚRY M 62 356 13 300
821 437 N-10 IZOLACE NOSNÉ KONSTRUKCE M2 1 692 0
821 437 N-11 PRÁCE NEUVEDENÉ 0
821 438 N LÁVKY A MOSTY PRO CHODCE - VODOROVNÁ NOSNÁ DŘEVĚNÁ M2 47 598 17 562
821 438 N-1 ZEMNÍ PRÁCE M3 784 273
821 438 N-2 HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ M 5 847 6 468
821 438 N-3 ZÁKLADY M3 0
821 438 N-4 OPĚRY, PILÍŘE M3 10 613 10 422
821 438 N-5 NOSNÁ KONSTRUKCE, LOŽISKA M2 12 200 4 822
821 438 N-6 VOZOVKA M2 0
821 438 N-7 ŘÍMSY M3 19 539 0
821 438 N-8 ZÁBRADLÍ, SVODIDLA M 5 078 2 328
821 438 N-9 PRÁCE NEUVEDENÉ 0
822 214 N DÁLNICE - KRYT MONOLITICKÝ BETONOVÝ M2 4 780 4 168
822 214 N-1 ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU M3 214 241
822 214 N-2 NÁSYPY M3 184 289
822 214 N-3 VOZOVKOVÉ VRSTVY M2 1 740 1 349
822 214 N-4 SILNIČNÍ SVODIDLO M 1 800 2 907
822 214 N-5 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ, PORTÁLY 0
822 214 N-6 PŘÍKOPY, RIGOLY M 811 532
822 214 N-7 PROPUSTY M 19 0
822 214 N-8 PRÁCE NEUVEDENÉ 0
822 217 N DÁLNICE - KRYT Z KAMENIVA OBALOVANÉHO ŽIVICÍ M2 6 133 4 555
822 217 N-1 ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU M3 267 241
822 217 N-2 NÁSYPY M3 115 289
822 217 N-3 VOZOVKOVÉ VRSTVY M2 1 809 1 718
822 217 N-4 SILNIČNÍ SVODIDLO M 1 936 2 907
822 217 N-5 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ, PORTÁLY 27 069 0
822 217 N-6 PŘÍKOPY, RIGOLY M 1 067 532
822 217 N-7 PROPUSTY M 21 288 0
822 217 N-8 PRÁCE NEUVEDENÉ 0
822 217 R DÁLNICE - KRYT Z KAMENIVA OBALOVANÉHO ŽIVICÍ - REKONSTRUKCE M2 1 824 2 351
822 217 R-1 ODSTRANĚNÍ VOZOVEK, FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK M3 782 890
822 217 R-2 SANAČNÍ VRSTVY 1 340
822 217 R-3 VYSPRAVENÍ TRHLIN M 635 294
822 217 R-4 VOZOVKOVÉ VRSTVY M2 934 1 461
822 217 R-5 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ, PORTÁLY 2 0
822 217 R-6 PROPUSTY M 39 492 17 983
822 217 R-7 SVODIDLA M 1 637 2 510
822 217 R-8 PRÁCE NEUVEDENÉ 0
822 224 N SILNICE I. TŘÍDY NEDĚLENÉ - KRYT MONOLITICKÝ BETONOVÝ M2 4 657 3 836
822 224 N-1 ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU M3 140 241
822 224 N-2 NÁSYPY M3 272 289
822 224 N-3 VOZOVKOVÉ VRSTVY M2 1 923 1 237
822 224 N-4 SILNIČNÍ SVODIDLO M 1 764 2 537
822 224 N-5 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ, PORTÁLY 4 0
822 224 N-6 PŘÍKOPY, RIGOLY M 722 532
822 224 N-7 PROPUSTY M 21 765 13 495
822 224 N-8 PRÁCE NEUVEDENÉ 0
822 224 R SILNICE I. TŘÍDY - KRYT MONOLITICKÝ BETONOVÝ REKONSTRUKCE M2 3 984 2 067
822 224 R-1 ODSTRANĚNÍ VOZOVEK, FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK M3 1 075 3 215
822 224 R-2 SANAČNÍ VRSTVY 0
822 224 R-3 VYSPRAVENÍ TRHLIN M 100 437
822 224 R-4 VOZOVKOVÉ VRSTVY M2 2 151 710
822 224 R-5 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ, PORTÁLY 10 0
822 224 R-6 PROPUSTY M 0
822 224 R-7 SVODIDLA M 1 427 1 236
822 224 R-8 PRÁCE NEUVEDENÉ 0
822 227 N SILNICE I. TŘÍDY NEDĚLENÉ - KRYT Z KAMENIVA OBALOVANÉHO ŽIVICÍ M2 4 317 3 921
822 227 N-1 ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU M3 212 241
822 227 N-2 NÁSYPY M3 225 289
822 227 N-3 VOZOVKOVÉ VRSTVY M2 1 615 1 613
822 227 N-4 SILNIČNÍ SVODIDLO M 1 734 2 537
822 227 N-5 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ, PORTÁLY 39 0
822 227 N-6 PŘÍKOPY, RIGOLY M 761 532
822 227 N-7 PROPUSTY M 14 740 13 495
822 227 N-8 PRÁCE NEUVEDENÉ 0
822 227 R SILNICE I. TŘÍDY - KRYT Z KAMENIVA OBALOVANÉHO ŽIVICÍ REKONSTRUKCE M2 913 987
822 227 R-1 ODSTRANĚNÍ VOZOVEK, FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK M3 859 890
822 227 R-2 SANAČNÍ VRSTVY 8 340
822 227 R-3 VYSPRAVENÍ TRHLIN M 277 294
822 227 R-4 VOZOVKOVÉ VRSTVY M2 608 868
822 227 R-5 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ, PORTÁLY 5 0
822 227 R-6 PROPUSTY M 9 940 17 983
822 227 R-7 SVODIDLA M 1 695 1 236
822 227 R-8 PRÁCE NEUVEDENÉ 0
822 234 N SILNICE II. TŘÍDY - KRYT MONOLITICKÝ BETONOVÝ M2 4 846 3 100
822 234 N-1 ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU M3 97 241
822 234 N-2 NÁSYPY M3 284 289
822 234 N-3 VOZOVKOVÉ VRSTVY M2 1 511 1 096
822 234 N-4 SILNIČNÍ SVODIDLO M 1 614 1 202
822 234 N-5 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ, PORTÁLY 0
822 234 N-6 PŘÍKOPY, RIGOLY M 782 532
822 234 N-7 PROPUSTY M 0
822 234 N-8 PRÁCE NEUVEDENÉ 0
822 237 N SILNICE II. TŘÍDY - KRYTY Z KAMENIVA OBALOVANÉHO ŽIVICÍ M2 3 393 3 297
822 237 N-1 ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU M3 115 241
822 237 N-2 NÁSYPY M3 206 289
822 237 N-3 VOZOVKOVÉ VRSTVY M2 1 368 1 419
822 237 N-4 SILNIČNÍ SVODIDLO M 1 180 1 202
822 237 N-5 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ, PORTÁLY 65 0
822 237 N-6 PŘÍKOPY, RIGOLY M 672 532
822 237 N-7 PROPUSTY M 11 818 13 495
822 237 N-8 PRÁCE NEUVEDENÉ 0
822 237 R SILNICE II. TŘÍDY - KRYT Z KAMENIVA OBALOVANÉHO ŽIVICÍ M2 723 948
822 237 R-1 ODSTRANĚNÍ VOZOVEK, FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK M3 473 890
822 237 R-2 SANAČNÍ VRSTVY 17 340
822 237 R-3 VYSPRAVENÍ TRHLIN M 927 294
822 237 R-4 VOZOVKOVÉ VRSTVY M2 525 868
822 237 R-5 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ, PORTÁLY 45 0
822 237 R-6 PROPUSTY M 22 932 17 983
822 237 R-7 SVODIDLA M 1 478 1 236
822 237 R-8 PRÁCE NEUVEDENÉ 0
822 245 N SILNICE III. TŘÍDY - KRYTY MONTOVANÝ BETONOVÝ M2 708 2 272
822 245 N-1 ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU M3 193 241
822 245 N-2 NÁSYPY M3 44 289
822 245 N-3 VOZOVKOVÉ VRSTVY M2 514 1 360
822 245 N-4 SILNIČNÍ SVODIDLO M 0
822 245 N-5 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 0
822 245 N-6 PŘÍKOPY, RIGOLY M 0
822 245 N-7 PROPUSTY M 0
822 245 N-8 PRÁCE NEUVEDENÉ 0
822 246 N SILNICE III. TŘÍDY - KRYTY Z KAMENIVA PROLÉVANÉHO ŽIVICÍ M2 1 025 2 187
822 246 N-1 ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU M3 210 241
822 246 N-2 NÁSYPY M3 64 289
822 246 N-3 VOZOVKOVÉ VRSTVY M2 435 499
822 246 N-4 SILNIČNÍ SVODIDLO M 0
822 246 N-5 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 0
822 246 N-6 PŘÍKOPY, RIGOLY M 0
822 246 N-7 PROPUSTY M 9 056 12 563
822 246 N-8 PRÁCE NEUVEDENÉ 0
822 247 N SILNICE III. TŘÍDY - KRYT Z KAMENIVA OBALOVANÉHO ŽIVICÍ NOV M2 3 326 2 660
822 247 N-1 ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU M3 169 241
822 247 N-2 NÁSYPY M3 193 289
822 247 N-3 VOZOVKOVÉ VRSTVY M2 1 209 895
822 247 N-4 SILNIČNÍ SVODIDLO M 1 270 1 029
822 247 N-5 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 64 0
822 247 N-6 PŘÍKOPY, RIGOLY M 666 532
822 247 N-7 PROPUSTY M 14 270 12 563
822 247 N-8 PRÁCE NEUVEDENÉ 0
822 247 R SILNICE II. TŘÍDY - KRYT Z KAMENIVA OBALOVANÉHO ŽIVICÍ M2 531 708
822 247 R-1 ODSTRANĚNÍ VOZOVEK, FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK M3 987 890
822 247 R-2 SANAČNÍ VRSTVY 9 392 340
822 247 R-3 VYSPRAVENÍ TRHLIN M 9 983 294
822 247 R-4 VOZOVKOVÉ VRSTVY M2 422 490
822 247 R-5 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 3 073 0
822 247 R-6 PROPUSTY M 11 216 13 523
822 247 R-7 SVODIDLA M 2 349 1 029
822 247 R-8 PRÁCE NEUVEDENÉ 0
822 253 N KOMUNIKACE MÍSTNÍ I. TŘÍDY - KRYT DLÁŽDĚNÝ M2 1 900 4 168
822 253 N-1 ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU M3 217 216
822 253 N-2 NÁSYPY M3 42 289
822 253 N-3 VOZOVKOVÉ VRSTVY M2 385 1 599
822 253 N-4 SILNIČNÍ SVODIDLO M 960 1 029
822 253 N-5 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ, PORTÁLY 0
822 253 N-6 PŘÍKOPY, RIGOLY M 285 532
822 253 N-7 PROPUSTY M 16 922 12 563
822 253 N-8 PRÁCE NEUVEDENÉ 0
822 253 R KOMUNIKACE MÍSTNÍ I. TŘÍDY - KRYT DLÁŽDĚNÝ- R M2 1 602 1 272
822 253 R-1 ODSTRANĚNÍ VOZOVEK, FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK M3 411 627
822 253 R-2 SANAČNÍ VRSTVY 619 340
822 253 R-3 VYSPRAVENÍ TRHLIN M 0
822 253 R-4 VOZOVKOVÉ VRSTVY M2 888 0
822 253 R-5 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 1 0
822 253 R-6 PROPUSTY M 0
822 253 R-7 SVODIDLA M 0
822 253 R-8 PRÁCE NEUVEDENÉ 0
822 254 N KOMUNIKACE MÍSTNÍ I. TŘÍDY - KRYT MONOLITICKÝ BETONOVÝ M2 3 824 2 296
822 254 N-1 ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU M3 116 216
822 254 N-2 NÁSYPY M3 63 289
822 254 N-3 VOZOVKOVÉ VRSTVY M2 1 229 787
822 254 N-4 SILNIČNÍ SVODIDLO M 1 277 1 029
822 254 N-5 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ, PORTÁLY 0
822 254 N-6 PŘÍKOPY, RIGOLY M 438 532
822 254 N-7 PROPUSTY M 17 234 12 563
822 254 N-8 PRÁCE NEUVEDENÉ 0
822 255 N KOMUNIKACE MÍSTNÍ I. TŘÍDY - KRYT MONTOVANÝ BETONOVÝ M2 2 625 2 272
822 255 N-1 ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU M3 125 191
822 255 N-2 NÁSYPY M3 191 289
822 255 N-3 VOZOVKOVÉ VRSTVY M2 1 518 1 360
822 255 N-4 SILNIČNÍ SVODIDLO M 2 337 1 029
822 255 N-5 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ, PORTÁLY 0
822 255 N-6 PŘÍKOPY, RIGOLY M 464 0
822 255 N-7 PROPUSTY M 4 550 12 563
822 255 N-8 PRÁCE NEUVEDENÉ 0
822 255 R KOMUNIKACE MÍSTNÍ I. TŘÍDY - KRYT MONTOVANÝ BETONOVÝ- R M2 2 579 562
822 255 R-1 ODSTRANĚNÍ VOZOVEK, FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK M3 663 826
822 255 R-2 SANAČNÍ VRSTVY 0
822 255 R-3 VYSPRAVENÍ TRHLIN M 0
822 255 R-4 VOZOVKOVÉ VRSTVY M2 1 376 461
822 255 R-5 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 0
822 255 R-6 PROPUSTY M 0
822 255 R-7 SVODIDLA M 0
822 255 R-8 PRÁCE NEUVEDENÉ 0
822 256 N KOMUNIKACE MÍSTNÍ I. TŘÍDY - KRYTY Z KAMENIVA PROLÉVANÉHO ŽIVICÍ M2 1 352 1 602
822 256 N-1 ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU M3 237 216
822 256 N-2 NÁSYPY M3 134 289
822 256 N-3 VOZOVKOVÉ VRSTVY M2 443 386
822 256 N-4 SILNIČNÍ SVODIDLO M 969 1 029
822 256 N-5 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ, PORTÁLY 0
822 256 N-6 PŘÍKOPY, RIGOLY M 644 0
822 256 N-7 PROPUSTY M 9 537 12 563
822 256 N-8 PRÁCE NEUVEDENÉ 0
822 257 N MÍSTNÍ KOMUNIKACE I. TŘÍDY - KRYT Z KAMENIVA OBALOVANÉHO ŽIVICÍ M2 2 690 2 186
822 257 N-1 ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU M3 224 216
822 257 N-2 NÁSYPY M3 181 289
822 257 N-3 VOZOVKOVÉ VRSTVY M2 1 071 888
822 257 N-4 SILNIČNÍ SVODIDLO M 1 592 1 029
822 257 N-5 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ, PORTÁLY 1 789 0
822 257 N-6 PŘÍKOPY, RIGOLY M 718 532
822 257 N-7 PROPUSTY M 13 274 12 563
822 257 N-8 PRÁCE NEUVEDENÉ 0
822 257 R KOMUNIKACE MÍSTNÍ I. TŘÍDY - KRYT Z KAMENIVA OBALOVANÉHO ŽIVICÍ- R M2 796 719
822 257 R-1 ODSTRANĚNÍ VOZOVEK, FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK M3 792 774
822 257 R-2 SANAČNÍ VRSTVY 0
822 257 R-3 VYSPRAVENÍ TRHLIN M 302 294
822 257 R-4 VOZOVKOVÉ VRSTVY M2 577 490
822 257 R-5 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 68 0
822 257 R-6 PROPUSTY M 13 191 13 523
822 257 R-7 SVODIDLA M 2 785 1 029
822 257 R-8 PRÁCE NEUVEDENÉ 0
822 265 N KOMUNIKACE MÍSTNÍ II. TŘ. - KRYT MONTOVANÝ BETONOVÝ M2 2 070 2 158
822 265 N-1 ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU M3 256 191
822 265 N-2 NÁSYPY M3 506 289
822 265 N-3 VOZOVKOVÉ VRSTVY M2 934 1 215
822 265 N-4 SILNIČNÍ SVODIDLO M 1 094 0
822 265 N-5 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 0
822 265 N-6 PŘÍKOPY, RIGOLY M 0
822 265 N-7 PROPUSTY M 0
822 265 N-8 PRÁCE NEUVEDENÉ 0
822 266 N KOMUNIKACE MÍSTNÍ II. TŘ. - KRYT Z KAMENIVA PROLÉVANÉHO ŽIVICÍ M2 1 418 1 354
822 266 N-1 ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU M3 202 191
822 266 N-2 NÁSYPY M3 164 289
822 266 N-3 VOZOVKOVÉ VRSTVY M2 569 357
822 266 N-4 SILNIČNÍ SVODIDLO M 1 021 0
822 266 N-5 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 10 0
822 266 N-6 PŘÍKOPY, RIGOLY M 640 0
822 266 N-7 PROPUSTY M 14 829 7 116
822 266 N-8 PRÁCE NEUVEDENÉ 0
822 266 R KOMUNIKACE MÍSTNÍ II.TŘÍDY - KRYT Z KAMENIVA PROLÉVANÉHO ŽIVICÍ M2 673 947
822 266 R-1 ODSTRANĚNÍ VOZOVEK, FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK M3 351 648
822 266 R-2 SANAČNÍ VRSTVY 0
822 266 R-3 VYSPRAVENÍ TRHLIN M 0
822 266 R-4 VOZOVKOVÉ VRSTVY M2 481 357
822 266 R-5 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 0
822 266 R-6 PROPUSTY M 0
822 266 R-7 SVODIDLA M 0
822 266 R-8 PRÁCE NEUVEDENÉ 0
822 267 N KOMUNIKACE MÍSTNÍ II. TŘ. - KRYT Z KAMENIVA OBALOVANÉHO ŽIVICÍ M2 2 220 1 466
822 267 N-1 ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU M3 233 191
822 267 N-2 NÁSYPY M3 260 289
822 267 N-3 VOZOVKOVÉ VRSTVY M2 831 487
822 267 N-4 SILNIČNÍ SVODIDLO M 1 245 0
822 267 N-5 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 0
822 267 N-6 PŘÍKOPY, RIGOLY M 663 0
822 267 N-7 PROPUSTY M 17 862 7 116
822 267 N-8 PRÁCE NEUVEDENÉ 0
822 267 R KOMUNIKACE MÍSTNÍ II.TŘÍDY - KRYT Z KAMENIVA OBALOVANÉHO ŽIVICÍ- R M2 865 500
822 267 R-1 ODSTRANĚNÍ VOZOVEK, FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK M3 987 648
822 267 R-2 SANAČNÍ VRSTVY 0
822 267 R-3 VYSPRAVENÍ TRHLIN M 88 294
822 267 R-4 VOZOVKOVÉ VRSTVY M2 514 487
822 267 R-5 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 1 0
822 267 R-6 PROPUSTY M 6 534 7 660
822 267 R-7 SVODIDLA M 916 0
822 267 R-8 PRÁCE NEUVEDENÉ 0
822 273 N CHODNÍKY - KRYT DLÁŽDĚNÝ (BEZ OHLEDU NA MATERIÁL DLAŽEBNÍCH PRVKŮ) NOV M2 1 598 1 584
822 273 N-1 ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU M3 295 216
822 273 N-2 NÁSYPY M3 169 157
822 273 N-3 VOZOVKOVÉ VRSTVY M2 680 645
822 273 N-4 OBRUBY M 436 700
822 273 N-5 PROPUSTY M 17 629 7 117
822 273 N-6 ZÁBRADLÍ M 3 372 2 497
822 273 N-7 PRÁCE NEUVEDENÉ 0
822 273 R CHODNÍKY - KRYT DLÁŽDĚNÝ (BEZ OHLEDU NA MATERIÁL DLAŽEBNÍCH PRVKŮ) REKONSTRUKCE M2 1 363 748
822 273 R-1 ODSTRANĚNÍ VOZOVEK, FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK M3 595 297
822 273 R-2 VOZOVKOVÉ VRSTVY M2 686 645
822 273 R-3 OBRUBY M 403 700
822 273 R-4 PROPUSTY M 3 341 7 660
822 273 R-5 ZÁBRADLÍ M 2 121 1 370
822 273 R-6 PRÁCE NEUVEDENÉ 0
822 274 N CHODNÍKY - KRYT MONOLITICKÝ BETONOVÝ NOV M2 1 230 1 529
822 274 N-1 ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU M3 91 216
822 274 N-2 NÁSYPY M3 52 157
822 274 N-3 VOZOVKOVÉ VRSTVY M2 834 422
822 274 N-4 OBRUBY M 338 272
822 274 N-5 PROPUSTY M 0
822 274 N-6 ZÁBRADLÍ M 0
822 274 N-7 PRÁCE NEUVEDENÉ 0
822 277 N CHODNÍKY - KRYT Z KAMENIVA OBALOVANÉHO ŽIVICÍ NOV M2 2 872 1 457
822 277 N-1 ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU M3 320 216
822 277 N-2 NÁSYPY M3 119 157
822 277 N-3 VOZOVKOVÉ VRSTVY M2 779 371
822 277 N-4 OBRUBY M 396 700
822 277 N-5 PROPUSTY M 12 517 7 117
822 277 N-6 ZÁBRADLÍ M 4 665 2 497
822 277 N-7 PRÁCE NEUVEDENÉ 0
822 277 R CHODNÍKY - KRYT Z KAMENIVA OBALOVANÉHO ŽIVICÍ NOV- R M2 2 351 691
822 277 R-1 ODSTRANĚNÍ VOZOVEK, FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK M3 780 912
822 277 R-2 VOZOVKOVÉ VRSTVY M2 674 288
822 277 R-3 OBRUBY M 567 700
822 277 R-4 PROPUSTY M 5 709 7 660
822 277 R-5 ZÁBRADLÍ M 4 504 1 370
822 277 R-6 PRÁCE NEUVEDENÉ 0
822 553 N PLOCHY ODSTAVNÉ (I PARKOVACÍ) - KRYT DLÁŽDĚNÝ (BEZ OHLEDU NA MATERIÁL DLAŽEBNÍCH PRVKŮ) NOV M2 1 867 1 514
822 553 N-1 ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU M3 269 244
822 553 N-2 NÁSYPY M3 614 289
822 553 N-3 VOZOVKOVÉ VRSTVY M2 885 1 164
822 553 N-4 OBRUBY M 324 324
822 553 N-5 PROPUSTY M 0
822 553 N-6 PRÁCE NEUVEDENÉ 0
822 554 N PLOCHY ODSTAVNÉ (I PARKOVACÍ) - KRYT BETONOVÝ MONOLITICKÝ NOV M2 1 961 1 441
822 554 N-1 ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU M3 401 244
822 554 N-2 NÁSYPY M3 62 289
822 554 N-3 VOZOVKOVÉ VRSTVY M2 1 206 762
822 554 N-4 OBRUBY M 296 324
822 554 N-5 PROPUSTY M 0
822 554 N-6 PRÁCE NEUVEDENÉ 0
822 557 N PLOCHY ODSTAVNÉ (I PARKOVACÍ) - KRYT Z KAMENIVA OBALOVANÉHO ŽIVICÍ NOV M2 1 871 1 608
822 557 N-1 ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU M3 98 244
822 557 N-2 NÁSYPY M3 165 289
822 557 N-3 VOZOVKOVÉ VRSTVY M2 1 000 1 036
822 557 N-4 OBRUBY M 387 324
822 557 N-5 PROPUSTY M 14 337 12 563
822 557 N-6 PRÁCE NEUVEDENÉ 0
822 557 R PLOCHY ODSTAVNÉ (I PARKOVACÍ) - KRYT Z KAMENIVA OBALOVANÉHO ŽIVICÍ REKONSTRUKCE M2 1 827 648
822 557 R-1 ODSTRANĚNÍ VOZOVEK, FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK M3 721 890
822 557 R-2 SANAČNÍ VRSTVY 0
822 557 R-3 VYSPRAVENÍ TRHLIN M 0
822 557 R-4 VOZOVKOVÉ VRSTVY M2 453 706
822 557 R-5 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 0
822 557 R-6 PROPUSTY M 0
822 557 R-7 PRÁCE NEUVEDENÉ 0
827 111 ŘADY VODOVODNÍ PŘÍVODNÍ A ZÁSOBOVACÍ Z TRUB Z PLASTICKÝCH HMOT A SKLOLAMINÁTU M 9 120 10 878
827 111-1 JÁMY, RÝHY, ŠACHTY M3 228 456
827 111-2 ZÁSYPY, OBSYPY M3 207 286
827 111-3 PODKLADNÍ VRSTVY M3 796 882
827 111-4 POTRUBÍ TLAKOVÉ M 2 639 3 515
827 111-5 CHRÁNIČKY M 10 917 10 895
827 111-6 ARMATURY KUS 27 629 76 937
827 111-7 ŠACHTY ARMATURNÍ KUS 60 339 76 007
827 111-8 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ M3 0
827 111-9 PRÁCE NEUVEDENÉ 0
827 112 ŘADY VODOVODNÍ PŘÍVODNÍ A ZÁSOBOVACÍ Z TRUB Z OCELOVÝCH M 23 925 12 000
827 112-1 JÁMY, RÝHY, ŠACHTY M3 456 456
827 112-2 ZÁSYPY, OBSYPY M3 294 286
827 112-3 PODKLADNÍ VRSTVY M3 1 946 882
827 112-4 POTRUBÍ TLAKOVÉ M 12 614 4 637
827 112-5 CHRÁNIČKY M 23 003 10 895
827 112-6 ARMATURY KUS 83 238 76 937
827 112-7 ŠACHTY ARMATURNÍ KUS 296 218 76 007
827 112-8 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ M3 2 796 2 573
827 112-9 PRÁCE NEUVEDENÉ 0
827 113 ŘADY VODOVODNÍ PŘÍVODNÍ A ZÁSOBOVACÍ Z TRUB Z LITINOVÝCH M 27 213 15 925
827 113-1 JÁMY, RÝHY, ŠACHTY M3 442 456
827 113-2 ZÁSYPY, OBSYPY M3 343 286
827 113-3 PODKLADNÍ VRSTVY M3 1 542 882
827 113-4 POTRUBÍ TLAKOVÉ M 16 063 8 562
827 113-5 CHRÁNIČKY M 14 967 10 369
827 113-6 ARMATURY KUS 49 205 76 937
827 113-7 ŠACHTY ARMATURNÍ KUS 168 380 76 007
827 113-8 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ M3 3 472 2 573
827 113-9 PRÁCE NEUVEDENÉ 0
827 131 SÍTĚ VODOVODNÍ ROZVODNÉ Z TRUB Z PLASTICKÝCH HMOT A SKLOLAMINÁTU M 4 218 3 490
827 131-1 JÁMY, RÝHY, ŠACHTY M3 389 330
827 131-2 ZÁSYPY, OBSYPY M3 297 286
827 131-3 PODKLADNÍ VRSTVY M3 1 029 882
827 131-4 POTRUBÍ TLAKOVÉ M 938 606
827 131-5 CHRÁNIČKY M 5 481 6 948
827 131-6 ARMATURY KUS 11 907 19 568
827 131-7 ŠACHTY ARMATURNÍ KUS 97 961 38 115
827 131-8 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ M3 3 605 2 573
827 131-9 PRÁCE NEUVEDENÉ 0
827 132 SÍTĚ VODOVODNÍ ROZVODNÉ Z TRUB Z OCELOVÝCH M 5 254 3 451
827 132-1 JÁMY, RÝHY, ŠACHTY M3 425 330
827 132-2 ZÁSYPY, OBSYPY M3 187 286
827 132-3 PODKLADNÍ VRSTVY M3 1 178 882
827 132-4 POTRUBÍ TLAKOVÉ M 2 009 1 638
827 132-5 CHRÁNIČKY M 0
827 132-6 ARMATURY KUS 16 419 19 568
827 132-7 ŠACHTY ARMATURNÍ KUS 0
827 132-8 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ M3 0
827 132-9 PRÁCE NEUVEDENÉ 0
827 133 SÍTĚ VODOVODNÍ ROZVODNÉ Z TRUB Z LITINOVÝCH M 7 237 5 766
827 133-1 JÁMY, RÝHY, ŠACHTY M3 385 330
827 133-2 ZÁSYPY, OBSYPY M3 274 286
827 133-3 PODKLADNÍ VRSTVY M3 1 082 882
827 133-4 POTRUBÍ TLAKOVÉ M 3 451 3 376
827 133-5 CHRÁNIČKY M 8 841 6 948
827 133-6 ARMATURY KUS 17 122 19 568
827 133-7 ŠACHTY ARMATURNÍ KUS 110 770 38 115
827 133-8 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ M3 2 878 2 573
827 133-9 PRÁCE NEUVEDENÉ 0
827 173 VODOVODY POŽÁRNÍ Z TRUB LITINOVÝCH M 7 009 5 859
827 173-1 JÁMY, RÝHY, ŠACHTY M3 346 330
827 173-2 ZÁSYPY, OBSYPY M3 349 286
827 173-3 PODKLADNÍ VRSTVY M3 820 882
827 173-4 POTRUBÍ TLAKOVÉ M 5 298 3 068
827 173-5 CHRÁNIČKY M 9 963 7 655
827 173-6 ARMATURY KUS 25 871 19 568
827 173-7 ŠACHTY ARMATURNÍ KUS 0
827 173-8 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ M3 0
827 173-9 PRÁCE NEUVEDENÉ 0
827 211 SÍTĚ KANALIZAČNÍ Z TRUB Z SKLOLAMINÁTOVÝCH M 5 818 5 647
827 211-1 JÁMY, RÝHY, ŠACHTY M3 385 330
827 211-2 ZÁSYPY, OBSYPY M3 318 286
827 211-3 PODKLADNÍ VRSTVY M3 1 195 882
827 211-4 POTRUBÍ M 2 210 2 058
827 211-5 REVIZNÍ ŠACHTY, SPADIŠTĚ, VPUSTĚ KUS 17 692 21 926
827 211-6 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ M3 3 119 2 573
827 211-7 ŽLABY ŠTĚRBINOVÉ, ŽLABY S MŘÍŽÍ M 4 126 3 206
827 211-8 JÍMKY, NÁDRŽE KUS 453 563 758 250
827 211-9 PRÁCE NEUVEDENÉ 0
827 213 SÍTĚ KANALIZAČNÍ Z TRUB Z LITINOVÝCH M 7 685 8 573
827 213-1 JÁMY, RÝHY, ŠACHTY M3 382 330
827 213-2 ZÁSYPY, OBSYPY M3 315 286
827 213-3 PODKLADNÍ VRSTVY M3 1 708 882
827 213-4 POTRUBÍ M 6 175 5 638
827 213-5 REVIZNÍ ŠACHTY, SPADIŠTĚ, VPUSTĚ KUS 23 086 21 926
827 213-6 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ M3 3 061 2 573
827 213-7 ŽLABY ŠTĚRBINOVÉ, ŽLABY S MŘÍŽÍ M 3 606 3 166
827 213-8 JÍMKY, NÁDRŽE KUS 657 118 758 250
827 213-9 PRÁCE NEUVEDENÉ 0
827 214 SÍTĚ KANALIZAČNÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH M 8 605 4 973
827 214-1 JÁMY, RÝHY, ŠACHTY M3 440 330
827 214-2 ZÁSYPY, OBSYPY M3 330 286
827 214-3 PODKLADNÍ VRSTVY M3 2 117 882
827 214-4 POTRUBÍ M 2 772 1 620
827 214-5 REVIZNÍ ŠACHTY, SPADIŠTĚ, VPUSTĚ KUS 23 234 21 926
827 214-6 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ M3 3 294 2 573
827 214-7 ŽLABY ŠTĚRBINOVÉ, ŽLABY S MŘÍŽÍ M 3 998 3 166
827 214-8 JÍMKY, NÁDRŽE KUS 1 365 003 758 250
827 214-9 PRÁCE NEUVEDENÉ 0
827 215 SÍTĚ KANALIZAČNÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH M 7 079 6 672
827 215-1 JÁMY, RÝHY, ŠACHTY M3 460 330
827 215-2 ZÁSYPY, OBSYPY M3 348 286
827 215-3 PODKLADNÍ VRSTVY M3 2 494 882
827 215-4 POTRUBÍ M 2 478 3 256
827 215-5 REVIZNÍ ŠACHTY, SPADIŠTĚ, VPUSTĚ KUS 20 683 21 926
827 215-6 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ M3 3 155 2 573
827 215-7 ŽLABY ŠTĚRBINOVÉ, ŽLABY S MŘÍŽÍ M 4 046 3 166
827 215-8 JÍMKY, NÁDRŽE KUS 601 446 758 250
827 215-9 PRÁCE NEUVEDENÉ 0
827 221 SBĚRAČE KANALIZAČNÍ A STOKY ODLEHČOVACÍ Z TRUB Z PLAST. HMOT A SKLOLAMINÁTU M 17 007 14 797
827 221-1 JÁMY, RÝHY, ŠACHTY M3 385 456
827 221-2 ZÁSYPY, OBSYPY M3 289 286
827 221-3 PODKLADNÍ VRSTVY M3 885 882
827 221-4 POTRUBÍ M 8 030 13 462
827 221-5 REVIZNÍ ŠACHTY, SPADIŠTĚ, VPUSTĚ KUS 43 872 30 796
827 221-6 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ M3 2 528 2 573
827 221-7 ŽLABY ŠTĚRBINOVÉ, ŽLABY S MŘÍŽÍ M 0
827 221-8 JÍMKY, NÁDRŽE KUS 195 238 1 011 000
827 221-9 PRÁCE NEUVEDENÉ 0
827 224 SBĚRAČE KANALIZAČNÍ A STOKY ODLEHČOVACÍ Z TRUB BETONOVÝCH, ŽELEZOBETONOVÝCH M 20 554 13 200
827 224-1 JÁMY, RÝHY, ŠACHTY M3 530 456
827 224-2 ZÁSYPY, OBSYPY M3 354 286
827 224-3 PODKLADNÍ VRSTVY M3 1 788 882
827 224-4 POTRUBÍ M 7 615 4 896
827 224-5 REVIZNÍ ŠACHTY, SPADIŠTĚ, VPUSTĚ KUS 47 995 30 796
827 224-6 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ M3 2 941 2 573
827 224-7 ŽLABY ŠTĚRBINOVÉ, ŽLABY S MŘÍŽÍ M 3 138 0
827 224-8 JÍMKY, NÁDRŽE KUS 309 555 1 011 000
827 224-9 PRÁCE NEUVEDENÉ 0
827 512 ŘADY PLYNOVODNÍ PRIMÁRNÍ Z TRUB OCELOVÝCH M 19 600 10 763
827 512-1 JÁMY, RÝHY, ŠACHTY M3 694 330
827 512-2 ZÁSYPY, OBSYPY M3 245 286
827 512-3 PODKLADNÍ VRSTVY M3 950 882
827 512-4 POTRUBÍ TLAKOVÉ M 11 440 2 591
827 512-5 CHRÁNIČKY M 11 754 0
827 512-6 ARMATURY KUS 344 896 0
827 512-7 ŠACHTY ARMATURNÍ KUS 0
827 512-8 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ M3 0
827 512-9 IZOLACE M2 1 585 0
827 512-10 PRÁCE NEUVEDENÉ 0
827 521 SÍTĚ PLYNOVODNÍ PRIMÁRNÍ Z TRUB Z PLASTICKÝCH HMOT A SKLOLAMINÁTU M 5 584 4 847
827 521-1 JÁMY, RÝHY, ŠACHTY M3 619 330
827 521-2 ZÁSYPY, OBSYPY M3 320 286
827 521-3 PODKLADNÍ VRSTVY M3 1 341 882
827 521-4 POTRUBÍ TLAKOVÉ M 1 940 427
827 521-5 CHRÁNIČKY M 3 691 3 547
827 521-6 ARMATURY KUS 19 787 0
827 521-7 ŠACHTY ARMATURNÍ KUS 0
827 521-8 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ M3 0
827 521-9 PRÁCE NEUVEDENÉ 0
827 522 SÍTĚ PLYNOVODNÍ PRIMÁRNĚ Z TRUB Z OCELOVÝCH M 15 621 5 801
827 522-1 JÁMY, RÝHY, ŠACHTY M3 275 330
827 522-2 ZÁSYPY, OBSYPY M3 225 286
827 522-3 PODKLADNÍ VRSTVY M3 563 882
827 522-4 POTRUBÍ TLAKOVÉ M 9 812 1 313
827 522-5 CHRÁNIČKY M 10 589 3 547
827 522-6 ARMATURY KUS 52 979 0
827 522-7 ŠACHTY ARMATURNÍ KUS 0
827 522-8 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ M3 0
827 522-9 IZOLACE M2 298 910
827 522-10 PRÁCE NEUVEDENÉ 0
832 565 NÁBŘEŽNÍ ZDI - SVISLÁ KONSTRUKCE MONOLIT BETONOVÁ M3 15 378 14 155
832 565-1 ZEMNÍ PRÁCE M3 337 316
832 565-2 HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ M 0
832 565-3 ZÁKLADY M3 5 276 6 302
832 565-4 ŘÍMSY M3 10 895 12 755
832 565-5 ZDI M3 7 004 9 358
832 565-6 ZÁBRADÍ, SVODIDLA M 4 398 3 336
832 565-7 PRÁCE NEUVEDENÉ 0
833 114 NÁDRŽE RETENČNÍ, VYROVNÁVACÍ, AKUMULAČNÍ - OPEVNĚNÍ BŘEHŮ A DNA Z KAMENE, KAMENIVA M2 2 822 1 823
833 114-1 VÝKOPY M3 385 359
833 114-2 ZEMNÍ HRÁZKY M3 339 262
833 114-3 TĚSNÍCÍ VRSTVY M2 139 233
833 114-4 KONSTRUKCE NÁDRŽÍ A JÍMEK M3 12 397 9 473
833 114-5 PODKLADNÍ VRSTVY M3 1 379 882
833 114-6 DLAŽBY M2 974 1 110
833 114-7 PRAHY A STUPNĚ M3 3 737 3 077
833 114-8 PRÁCE NEUVEDENÉ 0
833 118 NÁDRŽE RETENČNÍ, VYROVNÁVACÍ, AKUMULAČNÍ - OPEVNĚNÍ BŘEHŮ A DNA Z KAMENE, KAMENIVA M2 973 858
833 118-1 VÝKOPY M3 450 359
833 118-2 NÁSYPY M3 52 262
833 118-3 ORNICE M3 515 0
833 118-4 PRÁCE NEUVEDENÉ 0