Porovnání DÚR

Porovnání statistického výstupu vítězných nabídek z Měrných cen oproti datové základně DÚR v cenové úrovni 2016.

Odkaz na Cenové ukazatele DUR/DSP schválené MD ČR (stránky SFDI): http://www.sfdi.cz

Odkaz na Cenové ukazatele DUR/DSP schválené MD ČR (stránky ŘSD ČR): http://www.rsd.cz
JKSO Objekt MJ Průměrná
cena MNS
[Kč]
JC DÚR
[Kč]
814 115 SEPTIKY A JÍMKY - SVISLÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONT Z DÍLCŮ BET PLOŠNÝCH KPL 2 684 158 698 064
814 133 NÁDRŽE USAZOVACÍ, DOSAZOVACÍ, USKLADŇOVACÍ, SVISLÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONOLIT. BET. PLOŠNÁ KPL 4 881 254 876 289
814 135 NÁDRŽE USAZOVACÍ, DOSAZOVACÍ, USKLADŇOVACÍ, SVISLÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONOLIT. BET. PLOŠNÁ KPL 3 796 017 1 051 719
815 221 OPLOCENÍ S PODEZDÍVKOU - SVISLÁ NOSNÁ KONSTRUKCE ZDĚNÁ Z CIHEL, TVÁRNIC, BLOKŮ M 13 633 3 406
815 227 OPLOCENÍ S PODEZDÍVKOU - SVISLÁ NOSNÁ KONSTRUKCE KOVOVÁ M 1 637 3 823
815 235 OPLOCENÍ BEZ PODEZDÍVKY - SVISLÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONT Z DÍLCŮ BET PLOŠNÝCH M 3 134 2 192
815 237 OPLOCENÍ BEZ PODEZDÍVKY - SVISLÁ NOSNÁ KONSTRUKCE KOVOVÁ M 969 633
815 238 OPLOCENÍ BEZ PODEZDÍVKY - SVISLÁ NOSNÁ KONSTRUKCE DŘEVĚNÁ NA BÁZI DŘEVNÍ HMOTY M 5 556 2 224
815 411 ZDI OPĚRNÉ - SVISLÁ NOSNÁ KONSTRUKCE ZDĚNÁ Z GABIONŮ M3 7 321 5 026
815 413 ZDI OPĚRNÉ - SVISLÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONOLIT BET PLOŠNÁ M3 17 893 13 217
815 415 ZDI OPĚRNÉ - SVISLÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONT Z DÍLCŮ BET PLOŠNÝCH M3 33 144 25 740
815 421 ZDI ZÁRUBNÍ - SVISLÁ NOSNÁ KONSTRUKCE ZDĚNÁ Z CIHEL, TVÁRNIC, BLOKŮ, KAMENE (VČ. GABIONŮ) M3 7 137 5 644
815 423 ZDI ZÁRUBNÍ - SVISLÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONOLIT. BETONOVÁ PLOŠNÁ M3 16 453 13 695
815 425 ZDI ZÁRUBNÍ - SVISLÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONT. BETONOVÁ PLOŠNÁ M3 10 376 27 913
815 443 ZDI KOTVENÉ - SVISLÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONOLIT BET PLOŠNÁ M2 13 625 12 857
815 445 ZDI KOTVENÉ - SVISLÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONT. Z DÍLCŮ BETONOVÝCH PLOŠNÝCH M2 94 258 12 957
815 465 PROTIHLUKOVÉ STĚNA - SVISLÁ NOSNÁ KONSTRUKCE Z MONTOVANÝCH DÍLCŮ BETON. PLOŠNÝCH M2 5 410 3 948
815 466 PROTIHLUKOVÉ STĚNA - SVISLÁ NOSNÁ KONSTRUKCE ZE SKLA M2 6 506 6 556
815 468 PROTIHLUKOVÉ STĚNA - SVISLÁ NOSNÁ KCE DŘEVĚNÁ, NA BÁZI DŘEVNÍ HMOTY M2 4 517 3 897
815 469 PROTIHLUKOVÉ STĚNA - SVISLÁ NOSNÁ KCE Z PLASTICKÝCH HMOT A RECYKL. PLASTŮ M2 5 156 3 783
821 112 N MOSTY POZEM KOM - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONOLIT BET NEPŘEDPJATÁ NOV M2 44 675 32 843
821 112 R1 MOSTY POZEM KOM - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONOLIT BET NEPŘEDPJATÁ REKONSTRUKCE - SANACE M2 17 913 9 523
821 112 R2 MOSTY POZEM KOM - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONOLIT BET NEPŘEDPJATÁ REKONSTRUKCE - VÝMĚNA NK M2 17 913 24 006
821 113 N1 MOSTY POZEM KOM- VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONOLIT BET PŘEDPJATÁ NOV - DESKA, TRÁM M2 34 733 31 009
821 113 N2 MOSTY POZEM KOM- VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONOLIT BET PŘEDPJATÁ NOV - KOMORA M2 34 733 36 264
821 113 R1 MOSTY POZEM KOM - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONOLIT BET NEPŘEDPJATÁ REKONSTRUKCE - SANACE M2 15 858 9 027
821 113 R2 MOSTY POZEM KOM - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONOLIT BET NEPŘEDPJATÁ REKONSTRUKCE - VÝMĚNA NK M2 15 858 28 095
821 114 N MOSTY POZEM KOM - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONT Z DÍLCŮ BET NEPŘEDPJATÝCH NOV M2 45 839 33 531
821 114 R1 MOSTY POZEM KOM - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONT Z DÍLCŮ BET NEPŘEDPJATÝCH REKONSTRUKCE - SANACE M2 27 775 10 691
821 114 R2 MOSTY POZEM KOM - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONT Z DÍLCŮ BET NEPŘEDPJATÝCH REKONSTRUKCE - VÝMĚNA NK M2 27 775 25 636
821 115 N MOSTY POZEM KOM - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONT Z DÍLCŮ BET PŘEDPJATÝCH NOV M2 43 859 30 292
821 115 R1 MOSTY POZEM KOM - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONT Z DÍLCŮ BET PŘEDPJATÝCH REKONSTRUKCE -SANACE M2 17 925 9 447
821 115 R2 MOSTY POZEM KOM - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONT Z DÍLCŮ BET PŘEDPJATÝCH REKONSTRUKCE - VÝMĚNA NK M2 17 925 27 241
821 116 N MOSTY POZEM KOM - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE SPŘAŽENÁ OCELOBET NOV M2 44 303 38 517
821 116 R1 MOSTY POZEM KOM - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE SPŘAŽENÁ OCELOBET REKONSTRUKCE - SANACE M2 22 009 10 864
821 116 R2 MOSTY POZEM KOM - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONT Z DÍLCŮ BET PŘEDPJATÝCH REKONSTRUKCE - VÝMĚNA NK M2 22 009 34 797
821 432 N LÁVKY A MOSTY PRO CHODCE - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONOLIT BET NEPŘEDPJATÁ NOV M2 28 164 30 540
821 433 N LÁVKY A MOSTY PRO CHODCE - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONOLIT BET PŘEDPJATÁ NOV M2 40 483 26 333
821 434 N LÁVKY A MOSTY PRO CHODCE - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONOLIT BET NEPŘEDPJATÁ NOV M2 50 103 30 608
821 435 N LÁVKY A MOSTY PRO CHODCE - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONT Z DÍLCŮ BET PŘEDPJATÝCH NOV M2 31 125 25 996
821 436 N LÁVKY A MOSTY PRO CHODCE - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE SPŘAŽENÁ OCELOBET NOV M2 55 922 28 294
821 437 N LÁVKY A MOSTY PRO CHODCE - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE KOVOVÁ NOV M2 67 220 29 388
821 438 N LÁVKY A MOSTY PRO CHODCE - VODOROVNÁ NOSNÁ DŘEVĚNÁ M2 47 598 17 562
822 214 N DÁLNICE - KRYT MONOLITICKÝ BETONOVÝ M2 4 780 4 168
822 217 N DÁLNICE - KRYT Z KAMENIVA OBALOVANÉHO ŽIVICÍ M2 6 133 4 555
822 217 R DÁLNICE - KRYT Z KAMENIVA OBALOVANÉHO ŽIVICÍ - REKONSTRUKCE M2 1 824 2 351
822 224 N SILNICE I. TŘÍDY NEDĚLENÉ - KRYT MONOLITICKÝ BETONOVÝ M2 4 657 3 836
822 224 R SILNICE I. TŘÍDY - KRYT MONOLITICKÝ BETONOVÝ REKONSTRUKCE M2 3 984 2 067
822 227 N SILNICE I. TŘÍDY NEDĚLENÉ - KRYT Z KAMENIVA OBALOVANÉHO ŽIVICÍ M2 4 317 3 921
822 227 R SILNICE I. TŘÍDY - KRYT Z KAMENIVA OBALOVANÉHO ŽIVICÍ REKONSTRUKCE M2 913 987
822 234 N SILNICE II. TŘÍDY - KRYT MONOLITICKÝ BETONOVÝ M2 4 846 3 100
822 237 N SILNICE II. TŘÍDY - KRYTY Z KAMENIVA OBALOVANÉHO ŽIVICÍ M2 3 393 3 297
822 237 R SILNICE II. TŘÍDY - KRYT Z KAMENIVA OBALOVANÉHO ŽIVICÍ M2 723 948
822 245 N SILNICE III. TŘÍDY - KRYTY MONTOVANÝ BETONOVÝ M2 708 2 272
822 246 N SILNICE III. TŘÍDY - KRYTY Z KAMENIVA PROLÉVANÉHO ŽIVICÍ M2 1 025 2 187
822 247 N SILNICE III. TŘÍDY - KRYT Z KAMENIVA OBALOVANÉHO ŽIVICÍ NOV M2 3 326 2 660
822 247 R SILNICE II. TŘÍDY - KRYT Z KAMENIVA OBALOVANÉHO ŽIVICÍ M2 531 708
822 253 N KOMUNIKACE MÍSTNÍ I. TŘÍDY - KRYT DLÁŽDĚNÝ M2 1 900 4 168
822 253 R KOMUNIKACE MÍSTNÍ I. TŘÍDY - KRYT DLÁŽDĚNÝ- R M2 1 602 1 272
822 254 N KOMUNIKACE MÍSTNÍ I. TŘÍDY - KRYT MONOLITICKÝ BETONOVÝ M2 3 824 2 296
822 255 N KOMUNIKACE MÍSTNÍ I. TŘÍDY - KRYT MONTOVANÝ BETONOVÝ M2 2 625 2 272
822 255 R KOMUNIKACE MÍSTNÍ I. TŘÍDY - KRYT MONTOVANÝ BETONOVÝ- R M2 2 579 562
822 256 N KOMUNIKACE MÍSTNÍ I. TŘÍDY - KRYTY Z KAMENIVA PROLÉVANÉHO ŽIVICÍ M2 1 352 1 602
822 257 N MÍSTNÍ KOMUNIKACE I. TŘÍDY - KRYT Z KAMENIVA OBALOVANÉHO ŽIVICÍ M2 2 690 2 186
822 257 R KOMUNIKACE MÍSTNÍ I. TŘÍDY - KRYT Z KAMENIVA OBALOVANÉHO ŽIVICÍ- R M2 796 719
822 265 N KOMUNIKACE MÍSTNÍ II. TŘ. - KRYT MONTOVANÝ BETONOVÝ M2 2 070 2 158
822 266 N KOMUNIKACE MÍSTNÍ II. TŘ. - KRYT Z KAMENIVA PROLÉVANÉHO ŽIVICÍ M2 1 418 1 354
822 266 R KOMUNIKACE MÍSTNÍ II.TŘÍDY - KRYT Z KAMENIVA PROLÉVANÉHO ŽIVICÍ M2 673 947
822 267 N KOMUNIKACE MÍSTNÍ II. TŘ. - KRYT Z KAMENIVA OBALOVANÉHO ŽIVICÍ M2 2 220 1 466
822 267 R KOMUNIKACE MÍSTNÍ II.TŘÍDY - KRYT Z KAMENIVA OBALOVANÉHO ŽIVICÍ- R M2 865 500
822 273 N CHODNÍKY - KRYT DLÁŽDĚNÝ (BEZ OHLEDU NA MATERIÁL DLAŽEBNÍCH PRVKŮ) NOV M2 1 598 1 584
822 273 R CHODNÍKY - KRYT DLÁŽDĚNÝ (BEZ OHLEDU NA MATERIÁL DLAŽEBNÍCH PRVKŮ) REKONSTRUKCE M2 1 363 748
822 274 N CHODNÍKY - KRYT MONOLITICKÝ BETONOVÝ NOV M2 1 230 1 529
822 277 N CHODNÍKY - KRYT Z KAMENIVA OBALOVANÉHO ŽIVICÍ NOV M2 2 872 1 457
822 277 R CHODNÍKY - KRYT Z KAMENIVA OBALOVANÉHO ŽIVICÍ NOV- R M2 2 351 691
822 553 N PLOCHY ODSTAVNÉ (I PARKOVACÍ) - KRYT DLÁŽDĚNÝ (BEZ OHLEDU NA MATERIÁL DLAŽEBNÍCH PRVKŮ) NOV M2 1 867 1 514
822 554 N PLOCHY ODSTAVNÉ (I PARKOVACÍ) - KRYT BETONOVÝ MONOLITICKÝ NOV M2 1 961 1 441
822 557 N PLOCHY ODSTAVNÉ (I PARKOVACÍ) - KRYT Z KAMENIVA OBALOVANÉHO ŽIVICÍ NOV M2 1 871 1 608
822 557 R PLOCHY ODSTAVNÉ (I PARKOVACÍ) - KRYT Z KAMENIVA OBALOVANÉHO ŽIVICÍ REKONSTRUKCE M2 1 827 648
827 111 ŘADY VODOVODNÍ PŘÍVODNÍ A ZÁSOBOVACÍ Z TRUB Z PLASTICKÝCH HMOT A SKLOLAMINÁTU M 9 120 10 878
827 112 ŘADY VODOVODNÍ PŘÍVODNÍ A ZÁSOBOVACÍ Z TRUB Z OCELOVÝCH M 23 925 12 000
827 113 ŘADY VODOVODNÍ PŘÍVODNÍ A ZÁSOBOVACÍ Z TRUB Z LITINOVÝCH M 27 213 15 925
827 131 SÍTĚ VODOVODNÍ ROZVODNÉ Z TRUB Z PLASTICKÝCH HMOT A SKLOLAMINÁTU M 4 218 3 490
827 132 SÍTĚ VODOVODNÍ ROZVODNÉ Z TRUB Z OCELOVÝCH M 5 254 3 451
827 133 SÍTĚ VODOVODNÍ ROZVODNÉ Z TRUB Z LITINOVÝCH M 7 237 5 766
827 173 VODOVODY POŽÁRNÍ Z TRUB LITINOVÝCH M 7 009 5 859
827 211 SÍTĚ KANALIZAČNÍ Z TRUB Z SKLOLAMINÁTOVÝCH M 5 818 5 647
827 213 SÍTĚ KANALIZAČNÍ Z TRUB Z LITINOVÝCH M 7 685 8 573
827 214 SÍTĚ KANALIZAČNÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH M 8 605 4 973
827 215 SÍTĚ KANALIZAČNÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH M 7 079 6 672
827 221 SBĚRAČE KANALIZAČNÍ A STOKY ODLEHČOVACÍ Z TRUB Z PLAST. HMOT A SKLOLAMINÁTU M 17 007 14 797
827 224 SBĚRAČE KANALIZAČNÍ A STOKY ODLEHČOVACÍ Z TRUB BETONOVÝCH, ŽELEZOBETONOVÝCH M 20 554 13 200
827 512 ŘADY PLYNOVODNÍ PRIMÁRNÍ Z TRUB OCELOVÝCH M 19 600 10 763
827 521 SÍTĚ PLYNOVODNÍ PRIMÁRNÍ Z TRUB Z PLASTICKÝCH HMOT A SKLOLAMINÁTU M 5 584 4 847
827 522 SÍTĚ PLYNOVODNÍ PRIMÁRNĚ Z TRUB Z OCELOVÝCH M 15 621 5 801
832 565 NÁBŘEŽNÍ ZDI - SVISLÁ KONSTRUKCE MONOLIT BETONOVÁ M3 15 378 14 155
833 112 NÁDRŽE RETENČNÍ, VYROVNÁVACÍ, AKUMULAČNÍ - OPEVNĚNÍ BŘEHŮ A DNA Z KAMENE, KAMENIVA M2 3 182 2 300
833 114 NÁDRŽE RETENČNÍ, VYROVNÁVACÍ, AKUMULAČNÍ - OPEVNĚNÍ BŘEHŮ A DNA Z KAMENE, KAMENIVA M2 2 822 1 823
833 118 NÁDRŽE RETENČNÍ, VYROVNÁVACÍ, AKUMULAČNÍ - OPEVNĚNÍ BŘEHŮ A DNA Z KAMENE, KAMENIVA M2 973 858