Porovnání položek OTSKP oproti měrným cenám

Porovnání statistického výstupu vítězných nabídek z Měrných cen oproti vybraným rozhodujícím položkám OTSKP-SPK v cenové úrovni 2016.

1 - zemní práce

Položka Název MJ Průměrná
cena MNS
[Kč]
JC OTSKP
[Kč]
Rozdíl
[%]
12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3 128 48 -167,5
12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 140 162 13,8
12383 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II M3 210 362 41,9
12393 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. III M3 425 487 12,8
13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 349 201 -73,5
13183 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II M3 325 343 5,3
13193 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ III M3 561 952 41,1
17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 175 54 -223,7
17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 463 513 9,8
17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 178 104 -71,3
18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3 194 205 5,3
18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3 148 157 5,8

2 - základy

Položka Název MJ Průměrná
cena MNS
[Kč]
JC OTSKP
[Kč]
Rozdíl
[%]
224323 PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C16/20 M3 3 364 3 160 -6,4
224324 PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C25/30 M3 3 696 3 480 -6,2
224325 PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 3 958 3 640 -8,7
224326 PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C40/50 M3 3 932 4 190 6,2
224362 VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10216, 11373, 11375 T 33 141 27 900 -18,8
224364 VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10425 T 31 860 27 900 -14,2
224365 VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B T 30 562 27 300 -11,9
224367 VÝZTUŽ PILOT TUHÁ T 41 580 26 000 -59,9
27231 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU M3 2 850 2 990 4,7
272313 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20) M3 4 517 2 840 -59,1
272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3 4 874 3 240 -50,4
272315 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 (B37) M3 7 352 3 410 -115,6
27232 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU M3 4 422 3 170 -39,5
272323 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C16/20 (B20) M3 4 364 2 930 -49,0
272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) M3 4 882 3 520 -38,7
272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 5 646 3 790 -49,0
272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T 30 523 24 800 -23,1

3 - svislé konstrukce (a kompletní)

Položka Název MJ Průměrná
cena MNS
[Kč]
JC OTSKP
[Kč]
Rozdíl
[%]
32711 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ BETON M3 8 165 6 040 -35,2
327115 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ BETON DO C30/37 (B37) M3 18 138 6 700 -170,7
32712 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH M3 16 334 11 100 -47,1
327125 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37) M3 17 704 11 900 -48,8
327314 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3 6 778 4 340 -56,2
327315 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 (B37) M3 7 451 4 580 -62,7
327324 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3 6 423 5 280 -21,6
327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37) M3 7 048 5 480 -28,6
33312 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON M3 15 638 12 200 -28,2
333125 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37) M3 22 047 13 700 -60,9
333323 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C16/20 (B20) M3 5 550 4 040 -37,4
333324 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3 6 746 4 820 -40,0
333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37) M3 7 570 5 110 -48,2
333326 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C40/50 (B50) M3 10 027 5 570 -80,0
333362 VÝZTUŽ MOST OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10216, 11373, 11375 T 30 684 26 700 -14,9
333364 VÝZTUŽ MOST OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10425 T 27 875 27 000 -3,2
333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T 30 272 24 800 -22,1
333366 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z KARI SÍTÍ T 27 488 23 900 -15,0
333368 VÝZTUŽ MOST OPĚR A KŘÍDEL ZE SVAŘ SÍTÍ T 34 833 24 900 -39,9
334324 MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3 7 145 7 850 9,0
334325 MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37) M3 10 050 8 120 -23,8
334326 MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C40/50 (B50) M3 9 981 8 500 -17,4
33712 SLOUPKY PROTIHLUKOVÝCH STĚN ZE ŽELEZOBETONOVÝCH DÍLCŮ M3 25 998 20 600 -26,2

4 - vodorovné konstrukce

Položka Název MJ Průměrná
cena MNS
[Kč]
JC OTSKP
[Kč]
Rozdíl
[%]
421125 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z DÍLCŮ ŽELBET DO C30/37 (B37) M3 21 734 15 300 -42,1
421126 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z DÍLCŮ ŽELBET DO C40/50 (B50) M3 28 099 15 600 -80,1
42132 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU M3 10 768 8 680 -24,1
421324 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) M3 7 811 8 480 7,9
421325 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 9 290 8 680 -7,0
421326 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C35/45 M3 9 986 8 870 -12,6
421362 VÝZTUŽ MOSTNÍ NOSNÉ DESK KONSTR Z OCELI 10216, 11373, 11375 T 30 196 28 500 -6,0
421364 VÝZTUŽ MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z OCELI 10425 T 28 681 29 000 1,1
421365 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T 30 947 27 600 -12,1
421366 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z KARI SÍTÍ T 30 591 23 900 -28,0
422325 MOSTNÍ NOSNÉ TRÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 10 179 11 100 8,3
422362 VÝZTUŽ MOST NOSNÉ TRÁMOVÉ KONSTR Z OCELI 10216, 11373, 11375 T 28 586 28 500 -0,3
422365 VÝZTUŽ MOSTNÍ TRÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T 28 872 24 800 -16,4
423365 VÝZTUŽ MOSTNÍ KOMOROVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T 28 468 24 800 -14,8
423373 VÝZTUŽ MOST NOS KOMOR KONSTR PŘEDP Z LAN PRO VNITŘ PŘEDPJ T 85 003 94 800 10,3
45131 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET M3 3 306 2 440 -35,5
451311 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO B12,5 M3 3 160 2 310 -36,8
451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 3 282 2 310 -42,1
451313 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3 3 411 2 520 -35,4
451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 3 651 2 690 -35,7
451315 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C30/37 M3 4 894 2 890 -69,4
45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 600 770 22,1
451521 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,7 M3 1 197 770 -55,4
451522 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,8 M3 1 115 814 -36,9
451523 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 M3 749 854 12,4
45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 894 711 -25,7
451571 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,7 M3 851 599 -42,1
451572 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,8 M3 877 686 -27,8
451573 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 M3 748 728 -2,7

5 - komunikace

Položka Název MJ Průměrná
cena MNS
[Kč]
JC OTSKP
[Kč]
Rozdíl
[%]
56310 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA M3 1 223 992 -23,3
56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 763 671 -13,7
56410 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z ASFALTOCEMENT BETONU M3 1 924 1 700 -13,2
56930 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI M3 780 686 -13,6
56960 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3 590 757 22,1
574A03 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 M3 3 981 4 820 17,4
574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2 205 193 -6,3
574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 158 200 20,8
574A43 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM M2 272 240 -13,4
574B04 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S M3 5 461 5 620 2,8
574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 203 224 9,2
574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S M3 4 536 4 450 -1,9
574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 303 267 -13,4
574D06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S M3 4 983 5 010 0,5
574D08 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S M3 3 967 4 840 18,0
574D46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 50MM M2 198 250 20,6
574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 278 301 7,5
574D58 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 60MM M2 304 290 -4,8
574D66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 70MM M2 310 352 11,8
574D68 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 70MM M2 249 339 26,7
574D78 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 80MM M2 321 388 17,3
574E06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S M3 3 321 4 170 20,4
574E07 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S M3 3 301 4 120 19,9
574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 193 208 7,3
574E58 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 60MM M2 215 247 13,1
574E76 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 80MM M2 323 334 3,2
574E78 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 80MM M2 319 331 3,6
574E88 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 90MM M2 283 370 23,6
574F07 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, 22S M3 5 546 4 640 -19,5
574F58 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, 22S TL. 60MM M2 236 279 15,5
574F78 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, 22S TL. 80MM M2 371 371 -0,1
574I54 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11+, 11S TL. 40MM M2 213 225 5,4
574J04 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S M3 4 884 6 380 23,5
574J54 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 40MM M2 233 256 8,9
574J64 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 45MM M2 226 288 21,5
58110 CEMENTOBETONOVÝ KRYT NEVYZTUŽENÝ M3 4 281 2 840 -50,8
581152 CEMENTOBETONOVÝ KRYT NEVYZTUŽENÝ TŘ.I TL. DO 250MM M2 1 154 711 -62,3
581202 CEMENTOBETONOVÝ KRYT DVOUVRSTVÝ NEVYZTUŽENÝ TŘ I M3 4 575 2 910 -57,2
581262 CEMENTOBET KRYT DVOUVRSTVÝ NEVYZTUŽENÝ TŘ I TL DO 300MM M2 2 433 873 -178,6
58130 CEMENTOBETONOVÝ KRYT VYZTUŽENÝ M3 5 244 3 410 -53,8
581343 CEMENTOBETONOVÝ KRYT VYZTUŽENÝ TŘ.II TL. DO 200MM M2 1 629 679 -139,9
581452 CEMENTOBET KRYT DVOUVRSTVÝ VYZTUŽENÝ TŘ I TL DO 250MM M2 711 866 17,9
582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 532 396 -34,2
582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 541 484 -11,8
582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 603 501 -20,4
582615 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 635 554 -14,6
58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 736 770 4,4
58910 VÝPLŇ SPAR ASFALTEM M 114 83 -37,1
58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M 144 138 -4,6

8 - potrubí

Položka Název MJ Průměrná
cena MNS
[Kč]
JC OTSKP
[Kč]
Rozdíl
[%]
81433 POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 150MM M 751 284 -164,4
81434 POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 200MM M 1 053 316 -233,3
81445 POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 300MM M 1 386 992 -39,7
81446 POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 400MM M 1 671 1 200 -39,3
81457 POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 500MM M 2 426 1 630 -48,8
81458 POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 600MM M 2 712 2 180 -24,4
81460 POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 800MM M 4 909 3 710 -32,3
81471 POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 1000MM M 6 129 5 280 -16,1
82445 POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 300MM M 1 527 1 190 -28,3
82446 POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 400MM M 2 222 1 460 -52,2
82457 POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 500MM M 3 318 1 870 -77,4
82458 POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 600MM M 3 466 2 620 -32,3
82460 POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 800MM M 5 291 4 430 -19,4
82471 POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 1000MM M 6 777 6 040 -12,2
87426 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 80MM M 292 130 -124,6
87427 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 100MM M 420 119 -253,2
87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M 531 206 -157,9
87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M 713 380 -87,7
87445 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM M 1 166 1 010 -15,4
87457 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 500MM M 2 918 2 660 -9,7
87458 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 600MM M 3 544 4 060 12,7
87615 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 50MM M 67 60 -11,4
87626 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 80MM M 147 121 -21,3
87627 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM M 161 146 -10,4
87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M 280 191 -46,7
87634 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM M 492 300 -63,9
87645 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 300MM M 1 378 806 -70,9

9 - ostatní práce

Položka Název MJ Průměrná
cena MNS
[Kč]
JC OTSKP
[Kč]
Rozdíl
[%]
9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 998 963 -3,7
9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ M 1 221 1 080 -13,1
9113C1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 1 736 1 790 3,0
9114C1 SVODIDLO OCEL SILNIČ OBOUSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 3 805 2 760 -37,9
9115C1 SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 5 390 4 050 -33,1
918345 PROPUSTY Z TRUB DN 300MM M 2 900 1 770 -63,8
918346 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM M 3 656 2 270 -61,1
918357 PROPUSTY Z TRUB DN 500MM M 4 547 2 820 -61,2
918358 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM M 5 793 3 660 -58,3
91836 PROPUSTY Z TRUB DN 800MM M 8 476 5 950 -42,5
918371 PROPUSTY Z TRUB DN 1000MM M 10 374 7 940 -30,7
918372 PROPUSTY Z TRUB DN 1200MM M 14 064 11 800 -19,2