Grafy - položky

Grafické zobrazení jednotkové ceny významných položek stavby D1 modernizace napříč úseky.

11315-01 - ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z BETONU

Položka Název D1-16-2017
[Kč]
D1-02-2017
[Kč]
D1-10-2016
[Kč]
D1-12-2016
[Kč]
D1-15-2016
[Kč]
D1-20-2016
[Kč]
D1-23-2017
[Kč]
D1-04-2016
[Kč]
Průměrná
cena [Kč]
Minimální
cena [Kč]
Maximální
cena [Kč]
11315-01 ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z BETONU 693 681 2 313 760 302 518 743 445 807 302 2 313

11370a-01 - FRÉZOVÁNÍ CEMENTOVÉ STABILIZACE

Položka Název D1-16-2017
[Kč]
D1-02-2017
[Kč]
D1-10-2016
[Kč]
D1-12-2016
[Kč]
D1-15-2016
[Kč]
D1-20-2016
[Kč]
D1-23-2017
[Kč]
D1-04-2016
[Kč]
Průměrná
cena [Kč]
Minimální
cena [Kč]
Maximální
cena [Kč]
11370a-01 FRÉZOVÁNÍ CEMENTOVÉ STABILIZACE 480 397 403 750 424 533 570 302 482 302 750

11372 - FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH

Položka Název D1-16-2017
[Kč]
D1-02-2017
[Kč]
D1-10-2016
[Kč]
D1-12-2016
[Kč]
D1-15-2016
[Kč]
D1-20-2016
[Kč]
D1-23-2017
[Kč]
D1-04-2016
[Kč]
Průměrná
cena [Kč]
Minimální
cena [Kč]
Maximální
cena [Kč]
11372 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH 809 617 635 800 418 533 856 683 669 418 856

18110Par - ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM

Položka Název D1-16-2017
[Kč]
D1-02-2017
[Kč]
D1-10-2016
[Kč]
D1-12-2016
[Kč]
D1-15-2016
[Kč]
D1-20-2016
[Kč]
D1-23-2017
[Kč]
D1-04-2016
[Kč]
Průměrná
cena [Kč]
Minimální
cena [Kč]
Maximální
cena [Kč]
18110Par ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM 77 19 11 70 9 15 15 91 38 9 91

561401 - KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I

Položka Název D1-16-2017
[Kč]
D1-02-2017
[Kč]
D1-10-2016
[Kč]
D1-12-2016
[Kč]
D1-15-2016
[Kč]
D1-20-2016
[Kč]
D1-23-2017
[Kč]
D1-04-2016
[Kč]
Průměrná
cena [Kč]
Minimální
cena [Kč]
Maximální
cena [Kč]
561401 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I 1 060 1 275 0 2 200 1 398 1 121 1 786 1 364 1 276 0 2 200

56330 - VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI

Položka Název D1-16-2017
[Kč]
D1-02-2017
[Kč]
D1-10-2016
[Kč]
D1-12-2016
[Kč]
D1-15-2016
[Kč]
D1-20-2016
[Kč]
D1-23-2017
[Kč]
D1-04-2016
[Kč]
Průměrná
cena [Kč]
Minimální
cena [Kč]
Maximální
cena [Kč]
56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI 711 588 565 600 664 577 547 767 627 547 767

567501-02 - VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYKL ZA STUDENA CEMENTEM

Položka Název D1-16-2017
[Kč]
D1-02-2017
[Kč]
D1-10-2016
[Kč]
D1-12-2016
[Kč]
D1-15-2016
[Kč]
D1-20-2016
[Kč]
D1-23-2017
[Kč]
D1-04-2016
[Kč]
Průměrná
cena [Kč]
Minimální
cena [Kč]
Maximální
cena [Kč]
567501-02 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYKL ZA STUDENA CEMENTEM 646 585 845 1 170 597 618 635 550 706 550 1 170

567501-03 - VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYKL ZA STUDENA CEMENTEM

Položka Název D1-16-2017
[Kč]
D1-02-2017
[Kč]
D1-10-2016
[Kč]
D1-12-2016
[Kč]
D1-15-2016
[Kč]
D1-20-2016
[Kč]
D1-23-2017
[Kč]
D1-04-2016
[Kč]
Průměrná
cena [Kč]
Minimální
cena [Kč]
Maximální
cena [Kč]
567501-03 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYKL ZA STUDENA CEMENTEM 842 729 1 171 1 546 707 618 1 025 550 899 550 1 546

58120.a - CEMENTOBETONOVÝ KRYT DVOUVRSTVÝ NEVYZTUŽENÝ

Položka Název D1-16-2017
[Kč]
D1-02-2017
[Kč]
D1-10-2016
[Kč]
D1-12-2016
[Kč]
D1-15-2016
[Kč]
D1-20-2016
[Kč]
D1-23-2017
[Kč]
D1-04-2016
[Kč]
Průměrná
cena [Kč]
Minimální
cena [Kč]
Maximální
cena [Kč]
58120.a CEMENTOBETONOVÝ KRYT DVOUVRSTVÝ NEVYZTUŽENÝ 3 816 3 200 3 020 4 500 4 092 3 846 4 405 3 443 3 790 3 020 4 500

74040-050 - TELEMATIKA

Položka Název D1-16-2017
[Kč]
D1-02-2017
[Kč]
D1-10-2016
[Kč]
D1-12-2016
[Kč]
D1-15-2016
[Kč]
D1-20-2016
[Kč]
D1-23-2017
[Kč]
D1-04-2016
[Kč]
Průměrná
cena [Kč]
Minimální
cena [Kč]
Maximální
cena [Kč]
74040-050 TELEMATIKA 22 803 550 21 528 000 23 860 000 23 598 190 16 400 000 19 977 066 24 248 231 17 205 446 21 202 560 16 400 000 24 248 231

7679a - OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA

Položka Název D1-16-2017
[Kč]
D1-02-2017
[Kč]
D1-10-2016
[Kč]
D1-12-2016
[Kč]
D1-15-2016
[Kč]
D1-20-2016
[Kč]
D1-23-2017
[Kč]
D1-04-2016
[Kč]
Průměrná
cena [Kč]
Minimální
cena [Kč]
Maximální
cena [Kč]
7679a OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA 759 217 378 750 1 020 606 818 763 664 217 1 020

91137-050 - DOČASNÁ SVODIDLA

Položka Název D1-16-2017
[Kč]
D1-02-2017
[Kč]
D1-10-2016
[Kč]
D1-12-2016
[Kč]
D1-15-2016
[Kč]
D1-20-2016
[Kč]
D1-23-2017
[Kč]
D1-04-2016
[Kč]
Průměrná
cena [Kč]
Minimální
cena [Kč]
Maximální
cena [Kč]
91137-050 DOČASNÁ SVODIDLA 65 766 350 25 838 475 29 540 700 60 370 361 30 673 334 25 728 976 55 785 045 22 424 160 39 515 925 22 424 160 65 766 350

9114D1 - SVODIDLO OCEL SILNIČ OBOUSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H3 - DODÁVKA A MONTÁŽ

Položka Název D1-16-2017
[Kč]
D1-02-2017
[Kč]
D1-10-2016
[Kč]
D1-12-2016
[Kč]
D1-15-2016
[Kč]
D1-20-2016
[Kč]
D1-23-2017
[Kč]
D1-04-2016
[Kč]
Průměrná
cena [Kč]
Minimální
cena [Kč]
Maximální
cena [Kč]
9114D1 SVODIDLO OCEL SILNIČ OBOUSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H3 - DODÁVKA A MONTÁŽ 3 897 2 052 3 251 3 450 3 258 3 586 3 527 2 956 3 247 2 052 3 897

91411-050 - DIO

Položka Název D1-16-2017
[Kč]
D1-02-2017
[Kč]
D1-10-2016
[Kč]
D1-12-2016
[Kč]
D1-15-2016
[Kč]
D1-20-2016
[Kč]
D1-23-2017
[Kč]
D1-04-2016
[Kč]
Průměrná
cena [Kč]
Minimální
cena [Kč]
Maximální
cena [Kč]
91411-050 DIO 30 940 726 34 132 253 37 291 500 21 697 962 13 780 000 8 040 676 25 041 809 8 987 920 22 489 106 8 040 676 37 291 500