Grafy - parametrické položky

Grafické zobrazení jednotkové ceny parametrických položek stavby D1 modernizace napříč úseky.

17110Par - ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM

Položka Název D1-16-2017
[Kč]
D1-02-2017
[Kč]
D1-10-2016
[Kč]
D1-12-2016
[Kč]
D1-15-2016
[Kč]
D1-20-2016
[Kč]
D1-23-2017
[Kč]
D1-04-2016
[Kč]
Průměrná
cena [Kč]
Minimální
cena [Kč]
Maximální
cena [Kč]
17110Par ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM 277 174 186 200 111 111 224 116 175 111 277

17130Par - ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM

Položka Název D1-16-2017
[Kč]
D1-02-2017
[Kč]
D1-10-2016
[Kč]
D1-12-2016
[Kč]
D1-15-2016
[Kč]
D1-20-2016
[Kč]
D1-23-2017
[Kč]
D1-04-2016
[Kč]
Průměrná
cena [Kč]
Minimální
cena [Kč]
Maximální
cena [Kč]
17130Par ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM 357 178 344 250 114 111 224 302 235 111 357

17160Par - ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z HORNIN KAMENITÝCH SE ZHUTNĚNÍM

Položka Název D1-16-2017
[Kč]
D1-02-2017
[Kč]
D1-10-2016
[Kč]
D1-12-2016
[Kč]
D1-15-2016
[Kč]
D1-20-2016
[Kč]
D1-23-2017
[Kč]
D1-04-2016
[Kč]
Průměrná
cena [Kč]
Minimální
cena [Kč]
Maximální
cena [Kč]
17160Par ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z HORNIN KAMENITÝCH SE ZHUTNĚNÍM 265 0 0 0 114 0 0 0 47 0 265

17310Par - ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM

Položka Název D1-16-2017
[Kč]
D1-02-2017
[Kč]
D1-10-2016
[Kč]
D1-12-2016
[Kč]
D1-15-2016
[Kč]
D1-20-2016
[Kč]
D1-23-2017
[Kč]
D1-04-2016
[Kč]
Průměrná
cena [Kč]
Minimální
cena [Kč]
Maximální
cena [Kč]
17310Par ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM 278 207 204 235 178 56 311 232 213 56 311

17411Par - ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM

Položka Název D1-16-2017
[Kč]
D1-02-2017
[Kč]
D1-10-2016
[Kč]
D1-12-2016
[Kč]
D1-15-2016
[Kč]
D1-20-2016
[Kč]
D1-23-2017
[Kč]
D1-04-2016
[Kč]
Průměrná
cena [Kč]
Minimální
cena [Kč]
Maximální
cena [Kč]
17411Par ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM 256 1 450 315 280 141 146 309 269 396 141 1 450

17511Par - OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM

Položka Název D1-16-2017
[Kč]
D1-02-2017
[Kč]
D1-10-2016
[Kč]
D1-12-2016
[Kč]
D1-15-2016
[Kč]
D1-20-2016
[Kč]
D1-23-2017
[Kč]
D1-04-2016
[Kč]
Průměrná
cena [Kč]
Minimální
cena [Kč]
Maximální
cena [Kč]
17511Par OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM 592 0 1 105 350 135 606 0 403 399 0 1 105

17910Par - NÁSYPY Z ARMOVANÝCH ZEMIN SE ZHUTNĚNÍM

Položka Název D1-16-2017
[Kč]
D1-02-2017
[Kč]
D1-10-2016
[Kč]
D1-12-2016
[Kč]
D1-15-2016
[Kč]
D1-20-2016
[Kč]
D1-23-2017
[Kč]
D1-04-2016
[Kč]
Průměrná
cena [Kč]
Minimální
cena [Kč]
Maximální
cena [Kč]
17910Par NÁSYPY Z ARMOVANÝCH ZEMIN SE ZHUTNĚNÍM 315 0 0 0 0 0 0 96 51 0 315

18110Par - ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM

Položka Název D1-16-2017
[Kč]
D1-02-2017
[Kč]
D1-10-2016
[Kč]
D1-12-2016
[Kč]
D1-15-2016
[Kč]
D1-20-2016
[Kč]
D1-23-2017
[Kč]
D1-04-2016
[Kč]
Průměrná
cena [Kč]
Minimální
cena [Kč]
Maximální
cena [Kč]
18110Par ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM 77 19 11 70 9 15 12 0 27 0 77