803 569

domy bytové netypové - protihluková okna

JKSO Popis JKSO MJ JC
2004-2017
[Kč]
JC
2004
[Kč]
JC
2005
[Kč]
JC
2006
[Kč]
JC
2007
[Kč]
JC
2008
[Kč]
JC
2009
[Kč]
JC
2010
[Kč]
JC
2012
[Kč]
JC
2013
[Kč]
JC
2014
[Kč]
JC
2015
[Kč]
JC
2016
[Kč]
JC
2017
[Kč]
Celková
váha
[%]
Celková cena
2004-2017
[Kč]
803 569 domy bytové netypové - protihluková okna M2 8 187 11 745 0 9 728 9 286 9 492 11 021 9 390 7 329 6 042 4 709 0 0 0 0,2 542 881 571
Celkem za vyhodnocované stavby 2004 - 2017 275 334 645 585