815 237

oplocení bez podezdívky - svislá nosná konstrukce kovová

JKSO Popis JKSO MJ JC
2004-2017
[Kč]
JC
2004
[Kč]
JC
2005
[Kč]
JC
2006
[Kč]
JC
2007
[Kč]
JC
2008
[Kč]
JC
2009
[Kč]
JC
2010
[Kč]
JC
2012
[Kč]
JC
2013
[Kč]
JC
2014
[Kč]
JC
2015
[Kč]
JC
2016
[Kč]
JC
2017
[Kč]
Celková
váha
[%]
Celková cena
2004-2017
[Kč]
815 237 oplocení bez podezdívky - svislá nosná konstrukce kovová M 975 784 1 057 524 823 1 232 1 042 1 434 665 767 0 859 0 782 0,1 389 968 026
Celkem za vyhodnocované stavby 2004 - 2017 275 334 645 585