815 412

zdi opěrné - svislá nosná konstrukce monolit bet tyčová

JKSO Popis JKSO MJ JC
2004-2017
[Kč]
JC
2004
[Kč]
JC
2005
[Kč]
JC
2006
[Kč]
JC
2007
[Kč]
JC
2008
[Kč]
JC
2009
[Kč]
JC
2010
[Kč]
JC
2012
[Kč]
JC
2013
[Kč]
JC
2014
[Kč]
JC
2015
[Kč]
JC
2016
[Kč]
JC
2017
[Kč]
Celková
váha
[%]
Celková cena
2004-2017
[Kč]
815 412 zdi opěrné - svislá nosná konstrukce monolit bet tyčová M3 35 525 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 093 27 484 0 43 336 0,0 65 760 243
Celkem za vyhodnocované stavby 2004 - 2017 275 334 645 585