815 413

zdi opěrné - svislá nosná konstrukce monolit bet plošná

JKSO Popis JKSO MJ JC
2004-2017
[Kč]
JC
2004
[Kč]
JC
2005
[Kč]
JC
2006
[Kč]
JC
2007
[Kč]
JC
2008
[Kč]
JC
2009
[Kč]
JC
2010
[Kč]
JC
2012
[Kč]
JC
2013
[Kč]
JC
2014
[Kč]
JC
2015
[Kč]
JC
2016
[Kč]
JC
2017
[Kč]
Celková
váha
[%]
Celková cena
2004-2017
[Kč]
815 413 zdi opěrné - svislá nosná konstrukce monolit bet plošná M3 18 090 17 476 18 678 13 776 23 013 19 043 25 976 0 25 998 21 759 28 885 15 721 0 14 934 0,6 1 512 347 644
Celkem za vyhodnocované stavby 2004 - 2017 275 334 645 585