815 423

zdi zárubní - svislá nosná konstrukce monolit bet plošná

JKSO Popis JKSO MJ JC
2004-2017
[Kč]
JC
2004
[Kč]
JC
2005
[Kč]
JC
2006
[Kč]
JC
2007
[Kč]
JC
2008
[Kč]
JC
2009
[Kč]
JC
2010
[Kč]
JC
2012
[Kč]
JC
2013
[Kč]
JC
2014
[Kč]
JC
2015
[Kč]
JC
2016
[Kč]
JC
2017
[Kč]
Celková
váha
[%]
Celková cena
2004-2017
[Kč]
815 423 zdi zárubní - svislá nosná konstrukce monolit bet plošná M3 15 806 17 117 15 333 14 893 9 824 27 250 0 0 0 58 224 0 37 043 0 11 430 0,1 190 683 512
Celkem za vyhodnocované stavby 2004 - 2017 275 334 645 585