815 443

zdi kotvené - svislá nosná konstrukce monolit bet plošná

JKSO Popis JKSO MJ JC
2004-2017
[Kč]
JC
2004
[Kč]
JC
2005
[Kč]
JC
2006
[Kč]
JC
2007
[Kč]
JC
2008
[Kč]
JC
2009
[Kč]
JC
2010
[Kč]
JC
2012
[Kč]
JC
2013
[Kč]
JC
2014
[Kč]
JC
2015
[Kč]
JC
2016
[Kč]
JC
2017
[Kč]
Celková
váha
[%]
Celková cena
2004-2017
[Kč]
815 443 zdi kotvené - svislá nosná konstrukce monolit bet plošná M2 13 829 0 14 752 12 311 65 108 4 143 0 0 0 12 890 0 0 0 0 0,2 555 028 726
Celkem za vyhodnocované stavby 2004 - 2017 275 334 645 585