815 465

stěny protihlukové - svislá nosná konstrukce mont z dílců bet plošných

JKSO Popis JKSO MJ JC
2004-2017
[Kč]
JC
2004
[Kč]
JC
2005
[Kč]
JC
2006
[Kč]
JC
2007
[Kč]
JC
2008
[Kč]
JC
2009
[Kč]
JC
2010
[Kč]
JC
2012
[Kč]
JC
2013
[Kč]
JC
2014
[Kč]
JC
2015
[Kč]
JC
2016
[Kč]
JC
2017
[Kč]
Celková
váha
[%]
Celková cena
2004-2017
[Kč]
815 465 stěny protihlukové - svislá nosná konstrukce mont z dílců bet plošných M2 5 249 5 471 6 709 3 932 5 290 5 864 6 499 12 223 5 207 5 722 0 4 134 1 295 3 641 0,7 1 925 170 764
Celkem za vyhodnocované stavby 2004 - 2017 275 334 645 585