815 468

stěny protihlukové - svislá nosná dřevěná, na bázi dřevní hmoty

JKSO Popis JKSO MJ JC
2004-2017
[Kč]
JC
2004
[Kč]
JC
2005
[Kč]
JC
2006
[Kč]
JC
2007
[Kč]
JC
2008
[Kč]
JC
2009
[Kč]
JC
2010
[Kč]
JC
2012
[Kč]
JC
2013
[Kč]
JC
2014
[Kč]
JC
2015
[Kč]
JC
2016
[Kč]
JC
2017
[Kč]
Celková
váha
[%]
Celková cena
2004-2017
[Kč]
815 468 stěny protihlukové - svislá nosná dřevěná, na bázi dřevní hmoty M2 4 585 4 029 0 3 870 4 591 6 026 12 311 0 4 600 0 0 0 0 0 0,1 171 629 404
Celkem za vyhodnocované stavby 2004 - 2017 275 334 645 585