815 469

stěny protihlukové - svislá nosná konstrukce z plastických hmot, recykl. plastů

JKSO Popis JKSO MJ JC
2004-2017
[Kč]
JC
2004
[Kč]
JC
2005
[Kč]
JC
2006
[Kč]
JC
2007
[Kč]
JC
2008
[Kč]
JC
2009
[Kč]
JC
2010
[Kč]
JC
2012
[Kč]
JC
2013
[Kč]
JC
2014
[Kč]
JC
2015
[Kč]
JC
2016
[Kč]
JC
2017
[Kč]
Celková
váha
[%]
Celková cena
2004-2017
[Kč]
815 469 stěny protihlukové - svislá nosná konstrukce z plastických hmot, recykl. plastů M2 5 050 4 395 4 891 3 749 5 324 6 131 7 412 0 4 604 3 072 0 0 0 3 758 0,4 1 145 488 462
Celkem za vyhodnocované stavby 2004 - 2017 275 334 645 585