821 113 N

mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce monolit bet předpjatá NOV

JKSO Popis JKSO MJ JC
2004-2017
[Kč]
JC
2004
[Kč]
JC
2005
[Kč]
JC
2006
[Kč]
JC
2007
[Kč]
JC
2008
[Kč]
JC
2009
[Kč]
JC
2010
[Kč]
JC
2012
[Kč]
JC
2013
[Kč]
JC
2014
[Kč]
JC
2015
[Kč]
JC
2016
[Kč]
JC
2017
[Kč]
Celková
váha
[%]
Celková cena
2004-2017
[Kč]
821 113 N mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce monolit bet předpjatá NOV M2 35 097 36 585 40 115 26 741 37 656 42 274 40 810 0 0 76 389 23 175 25 652 25 595 30 777 15,7 43 361 260 947
Celkem za vyhodnocované stavby 2004 - 2017 275 334 645 585