821 113 R

mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce monolit bet předpjatá REK

JKSO Popis JKSO MJ JC
2004-2017
[Kč]
JC
2004
[Kč]
JC
2005
[Kč]
JC
2006
[Kč]
JC
2007
[Kč]
JC
2008
[Kč]
JC
2009
[Kč]
JC
2010
[Kč]
JC
2012
[Kč]
JC
2013
[Kč]
JC
2014
[Kč]
JC
2015
[Kč]
JC
2016
[Kč]
JC
2017
[Kč]
Celková
váha
[%]
Celková cena
2004-2017
[Kč]
821 113 R mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce monolit bet předpjatá REK M2 16 096 20 807 0 17 305 0 19 712 0 0 9 085 14 758 19 668 58 754 12 162 0 0,2 590 730 338
Celkem za vyhodnocované stavby 2004 - 2017 275 334 645 585