821 115 N

mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet předpjatých NOV

JKSO Popis JKSO MJ JC
2004-2017
[Kč]
JC
2004
[Kč]
JC
2005
[Kč]
JC
2006
[Kč]
JC
2007
[Kč]
JC
2008
[Kč]
JC
2009
[Kč]
JC
2010
[Kč]
JC
2012
[Kč]
JC
2013
[Kč]
JC
2014
[Kč]
JC
2015
[Kč]
JC
2016
[Kč]
JC
2017
[Kč]
Celková
váha
[%]
Celková cena
2004-2017
[Kč]
821 115 N mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet předpjatých NOV M2 44 754 37 285 58 251 28 669 41 373 42 281 38 902 0 34 624 0 0 108 785 55 141 48 580 1,9 5 154 939 090
Celkem za vyhodnocované stavby 2004 - 2017 275 334 645 585