821 116 N

mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce spřažená ocelobet NOV

JKSO Popis JKSO MJ JC
2004-2017
[Kč]
JC
2004
[Kč]
JC
2005
[Kč]
JC
2006
[Kč]
JC
2007
[Kč]
JC
2008
[Kč]
JC
2009
[Kč]
JC
2010
[Kč]
JC
2012
[Kč]
JC
2013
[Kč]
JC
2014
[Kč]
JC
2015
[Kč]
JC
2016
[Kč]
JC
2017
[Kč]
Celková
váha
[%]
Celková cena
2004-2017
[Kč]
821 116 N mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce spřažená ocelobet NOV M2 44 614 37 687 52 297 31 499 38 895 56 606 58 460 0 0 0 33 695 56 488 0 36 021 5,2 14 242 528 869
Celkem za vyhodnocované stavby 2004 - 2017 275 334 645 585