821 117 N

mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce kovová NOV

JKSO Popis JKSO MJ JC
2004-2017
[Kč]
JC
2004
[Kč]
JC
2005
[Kč]
JC
2006
[Kč]
JC
2007
[Kč]
JC
2008
[Kč]
JC
2009
[Kč]
JC
2010
[Kč]
JC
2012
[Kč]
JC
2013
[Kč]
JC
2014
[Kč]
JC
2015
[Kč]
JC
2016
[Kč]
JC
2017
[Kč]
Celková
váha
[%]
Celková cena
2004-2017
[Kč]
821 117 N mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce kovová NOV M2 64 062 81 298 0 76 632 86 463 36 297 30 509 28 282 63 522 0 21 373 32 573 0 0 0,5 1 418 721 548
Celkem za vyhodnocované stavby 2004 - 2017 275 334 645 585