821 117 R

mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce kovová REK

JKSO Popis JKSO MJ JC
2004-2017
[Kč]
JC
2004
[Kč]
JC
2005
[Kč]
JC
2006
[Kč]
JC
2007
[Kč]
JC
2008
[Kč]
JC
2009
[Kč]
JC
2010
[Kč]
JC
2012
[Kč]
JC
2013
[Kč]
JC
2014
[Kč]
JC
2015
[Kč]
JC
2016
[Kč]
JC
2017
[Kč]
Celková
váha
[%]
Celková cena
2004-2017
[Kč]
821 117 R mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce kovová REK M2 22 719 0 0 1 669 0 0 82 745 0 0 37 366 0 9 110 0 0 0,3 794 104 761
Celkem za vyhodnocované stavby 2004 - 2017 275 334 645 585