821 125 R

mosty pozem kom pro zatíž tř B - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet předpjatých REK

JKSO Popis JKSO MJ JC
2004-2017
[Kč]
JC
2004
[Kč]
JC
2005
[Kč]
JC
2006
[Kč]
JC
2007
[Kč]
JC
2008
[Kč]
JC
2009
[Kč]
JC
2010
[Kč]
JC
2012
[Kč]
JC
2013
[Kč]
JC
2014
[Kč]
JC
2015
[Kč]
JC
2016
[Kč]
JC
2017
[Kč]
Celková
váha
[%]
Celková cena
2004-2017
[Kč]
821 125 R mosty pozem kom pro zatíž tř B - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet předpjatých REK M2 8 947 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 947 0 0 0 0,0 20 398 497
Celkem za vyhodnocované stavby 2004 - 2017 275 334 645 585