821 212 N

mosty železniční pro normálně rozchodné a širokorozchodné dráhy zatížené vlakem A - vodorovná nosná konstrukce monolit bet nepředpjatá NOV

JKSO Popis JKSO MJ JC
2004-2017
[Kč]
JC
2004
[Kč]
JC
2005
[Kč]
JC
2006
[Kč]
JC
2007
[Kč]
JC
2008
[Kč]
JC
2009
[Kč]
JC
2010
[Kč]
JC
2012
[Kč]
JC
2013
[Kč]
JC
2014
[Kč]
JC
2015
[Kč]
JC
2016
[Kč]
JC
2017
[Kč]
Celková
váha
[%]
Celková cena
2004-2017
[Kč]
821 212 N mosty železniční pro normálně rozchodné a širokorozchodné dráhy zatížené vlakem A - vodorovná nosná konstrukce monolit bet nepředpjatá NOV M2 125 001 0 0 0 0 134 451 0 98 610 0 0 0 0 0 0 0,0 25 125 149
Celkem za vyhodnocované stavby 2004 - 2017 275 334 645 585