821 437 N

lávky a mosty pro chodce - vodorovná nosná konstrukce kovová NOV

JKSO Popis JKSO MJ JC
2004-2017
[Kč]
JC
2004
[Kč]
JC
2005
[Kč]
JC
2006
[Kč]
JC
2007
[Kč]
JC
2008
[Kč]
JC
2009
[Kč]
JC
2010
[Kč]
JC
2012
[Kč]
JC
2013
[Kč]
JC
2014
[Kč]
JC
2015
[Kč]
JC
2016
[Kč]
JC
2017
[Kč]
Celková
váha
[%]
Celková cena
2004-2017
[Kč]
821 437 N lávky a mosty pro chodce - vodorovná nosná konstrukce kovová NOV M2 68 239 67 569 0 30 678 0 0 103 386 0 0 0 0 0 0 0 0,0 43 604 838
Celkem za vyhodnocované stavby 2004 - 2017 275 334 645 585