822 217 N

dálnice - kryt z kameniva obalovaného živicí NOV

JKSO Popis JKSO MJ JC
2004-2017
[Kč]
JC
2004
[Kč]
JC
2005
[Kč]
JC
2006
[Kč]
JC
2007
[Kč]
JC
2008
[Kč]
JC
2009
[Kč]
JC
2010
[Kč]
JC
2012
[Kč]
JC
2013
[Kč]
JC
2014
[Kč]
JC
2015
[Kč]
JC
2016
[Kč]
JC
2017
[Kč]
Celková
váha
[%]
Celková cena
2004-2017
[Kč]
822 217 N dálnice - kryt z kameniva obalovaného živicí NOV M2 5 931 6 869 6 936 3 175 6 415 6 051 0 9 247 0 0 0 0 2 023 3 286 7,9 21 698 232 121
Celkem za vyhodnocované stavby 2004 - 2017 275 334 645 585