822 217 R

dálnice - kryt z kameniva obalovaného živicí REK

JKSO Popis JKSO MJ JC
2004-2017
[Kč]
JC
2004
[Kč]
JC
2005
[Kč]
JC
2006
[Kč]
JC
2007
[Kč]
JC
2008
[Kč]
JC
2009
[Kč]
JC
2010
[Kč]
JC
2012
[Kč]
JC
2013
[Kč]
JC
2014
[Kč]
JC
2015
[Kč]
JC
2016
[Kč]
JC
2017
[Kč]
Celková
váha
[%]
Celková cena
2004-2017
[Kč]
822 217 R dálnice - kryt z kameniva obalovaného živicí REK M2 1 851 2 724 0 0 0 3 284 1 640 0 0 0 1 732 1 596 2 012 0 1,0 2 630 753 838
Celkem za vyhodnocované stavby 2004 - 2017 275 334 645 585