822 224 R

silnice I. třídy - kryt monolit bet REK

JKSO Popis JKSO MJ JC
2004-2017
[Kč]
JC
2004
[Kč]
JC
2005
[Kč]
JC
2006
[Kč]
JC
2007
[Kč]
JC
2008
[Kč]
JC
2009
[Kč]
JC
2010
[Kč]
JC
2012
[Kč]
JC
2013
[Kč]
JC
2014
[Kč]
JC
2015
[Kč]
JC
2016
[Kč]
JC
2017
[Kč]
Celková
váha
[%]
Celková cena
2004-2017
[Kč]
822 224 R silnice I. třídy - kryt monolit bet REK M2 4 044 0 0 0 0 0 3 862 0 0 0 0 7 050 0 0 0,3 754 454 739
Celkem za vyhodnocované stavby 2004 - 2017 275 334 645 585