822 227 N

silnice I. třídy - kryt z kameniva obaleného živicí NOV

JKSO Popis JKSO MJ JC
2004-2017
[Kč]
JC
2004
[Kč]
JC
2005
[Kč]
JC
2006
[Kč]
JC
2007
[Kč]
JC
2008
[Kč]
JC
2009
[Kč]
JC
2010
[Kč]
JC
2012
[Kč]
JC
2013
[Kč]
JC
2014
[Kč]
JC
2015
[Kč]
JC
2016
[Kč]
JC
2017
[Kč]
Celková
váha
[%]
Celková cena
2004-2017
[Kč]
822 227 N silnice I. třídy - kryt z kameniva obaleného živicí NOV M2 4 318 3 893 4 994 3 193 2 912 5 231 5 129 2 891 3 139 3 573 2 711 2 820 1 865 2 946 13,3 36 688 088 993
Celkem za vyhodnocované stavby 2004 - 2017 275 334 645 585